Sunteți pe pagina 1din 3

1

Chinonic la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite


glas tetrafon T , melofacere a lui Ioan Klada
Q şi tradusV 4 G
<
în româneşte de Anton Pann

G $/
us 3
ta `0a
a a 1
< a !
s} a p1a
a 1a !
s} a1a
a \00s
a a 0
a [!a0
a ]

!a 0
a ]\0M
a !a :Soa {g!aA,oa as): 1s
s a }!av !a !
gu!\0!K
us ta a og
a 1}
gu !
; uSP
u S

!S
u us\1)
ta a 1!1x
f a a a 0
a aC1
a xP
na S!
V a ap
S a !S
a a1
aţi avV 0a
şi 1i s}

!`
i i d!1a
i i C\00[
i i do
i i): 1s
s i }@
i aV 0x
ni 1
ci a~{ !Ai c p
i i z): 1?
s i aV`i XOS
i

!S
i i0
ni a =s
i !i !i Qi i)z of
s i 1\1!
i i i S\1
ve )Ke 10[
d e e s !Ae OS
e !e

1k
e 1e 0[
e s !Ae 1M
e oe <1
e \!S1a
de e e 1
e ')e : !A
s e m3
e }S!
e e :,,<V 1a
e ~{ !A
em

\0\01k
e e e <\00s
e e 0
e [a\0M
e !e :S og
e 1e !
s} e 1@a
e e <1
şi 1
ve

\1
de 0[
e !e 1a
e \00s
e e 0[
e !e0
e ]!e 0
e !
]e| 1
şi os
i !
ve!S};e

\0M
de !e S0
e ]1x
e 0a
e 1x
e PS
me !
< e ep
S e !S
e e1
eţi a ,<V $A
că vo
ă s1
ă

\!1
bu u s\
: qu V!
}; uS1
u `1{a
un e !e Am\1~!S
e e1 e 1
a e '-
e S\
v z !1a
e e e q
e Bez): 1x
se

0a
me 1x
e 0'
e !e !A
e !A
e 3z
e <oe }s !S
}; e \ 0
me M!
e S 1a
e 1'
e -
e S\
v z !1k
e e bu

20[
u un s!
es A !
te !S
e}; p!
Do o os
o 1o ')o 1'
s o )o 1
s o o') o
s o 1
o @a
co 1a
o ~{ !Ao

PS
o !o ):o p1a
s no 1
o !
s} o1@a
o o Oo S!
C o 1a
o 1o!
s} o !!!1a
o o om nu {!A
u p1a
nu

1s
u !} u 1@a
u u 1
bun aC1
e ao
e s1
} e 1s
e !} e!!!
e e esq
te )ze `X
es O
bun SU
Do S!
o o) s

1s
o }!
om0
nu 4<
ul 0
na a \ 1
a 0[
a !aA og
a \0
a !
a :S \0!:
a aS !A
a m3
a zp
a ]

www.stavropoleos.ro
2
2
!S
a a1
a a + 1a
a < 1x
a pna z )a 1
sa 0
a s[\0
a !a :S \!/
a a \q<
a !S
}; a 11
a me

\1!S
na a 1
a a1
a ' )a !Xas 1
a a1
a 'a) !Xas 1
a a1
a M'a) : 4z
s a <p
a ]!S
a a1
me 1'
e )e s

!e d`1'
e e )e !
s e d`1'
e e )e 0\3,
M s me ce k!e w@1s
]e e e !
} e !0a,<
e ce V \1
e 0[
e

\!
e e1
he 1
me \
x 1!S
na a1
a PS
a !SpM
a me na !S03
a a na a \!S
me e0
e 1
] e x

0a
e 1x
e PS
me !
< e ep
S e !S1a
e e e ,<V !
A 03k
m li lu !
, u ogp
u u !S
u] uq
i \
z!i i

1M
i 0i 0
i] !!A
i i v1i @
s} i os
i p
a @s
}; a 1
a aoa {s!
a A a) a)s !A
s acoa {g!a.K vvV

www.stavropoleos.ro