Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIȚII MUZICALE PSALTICE

(prof. Laurențiu Truță)


Curs 21 incepatori

Exercițiul 55:

Elementele componente ale ehurilor:

1. Scara, care are o bază specifică numită treapta 1,


2. Intervalele – distanțele dintre tonuri (diastematica);
3. Treptele principale – sunete fixe (estotes);
4. Cadențele – opriri muzicale interioare sau finale;
5. Atracția sunetelor mobile (metaboles) spre cele fixe și principale;
6. Structurile thesis-urilor psaltice care formează liniile melodice,
elemente ale exclusivității, și pecetluirea glasului și a melodiei bizantine.

Curs Online de Muzică Psaltică


Centrul Cultural Lumină Lină
Curs Online de Muzică Psaltică
Centrul Cultural Lumină Lină
Curs Online de Muzică Psaltică
Centrul Cultural Lumină Lină