Sunteți pe pagina 1din 1

Anunț taxe studenți români 2017 – 2018

În atenția studenților si a doctoranzilor români înmatriculați la forma de


învățământ cu taxă în lei, vă informăm că începând cu anul universitar 2017-
2018, plata taxelor anuale de studiu se va face:
 numerar la ghișeele Băncii Transilvania din toata țara și la
casieria Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”
București din str. Strada Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 2, București.

 plăți online ale taxelor de studiu


în contul de trezorerie: RO57TREZ70220F330500XXXX
în contul de BCR: RO19RNCB0090000509620104

cu condiția ca la “Detalii plată” să fie trecut în primul rând CNP-ul


persoanei pentru care se achită taxa, Nume Prenume, Tip
taxa(Licenta, Doctorat etc), An studiu.
Datele necesare pentru plățile online:
Beneficiar: U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910
Cont bancar: RO57TREZ70220F330500XXXX
Cont bancar: RO19RNCB0090000509620104
Banca Beneficara: Banca Comerciala Romana
Banca Beneficiara: Trezoreria sector 2

În cazul în care CNP-ul nu este trecut în secțiunea de detalii plată pentru identificarea
persoanei beneficiare, UMF CAROL DAVILA nu își asumă corelarea corectă a plății fapt
ce poate duce la afișarea persoanei în cauză pe listele de restanțieri și la suspendarea
calității de student/student doctorand.