Sunteți pe pagina 1din 1

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

Taxele de școlarizare (Licență, Master, Doctorat, Colegiul terțiar nonuniversitar) și


restanțele se pot achita prin orice banca comercială sau oficiul poştal în contul deschis la
TREZORERIA DIN PITEŞTI:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX
Cod fiscal: 4122183

Cu precizarea:

Student nume şi prenume ..................


facultatea ...........................................
specializarea .....................................
anul de studiu ...................................
CNP ...................................................

Taxele de școlarizare pentru programele de conversie profesională și programele de studii


psihopedagogice nivelul I și nivelul II se pot achita prin orice banca comercială sau oficiul
poştal în contul deschis la TREZORERIA DIN PITEŞTI:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


Cod IBAN: RO13TREZ04620F331700XXXX
Cod fiscal: 4122183

Cu precizarea:

Student nume şi prenume ..................


facultatea ...........................................
specializarea .....................................
anul de studiu ...................................
CNP ...................................................