Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020)

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la
piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI


Facultatea de Stiințe Economice și Drept
Programul de studiu: Finanțe și Bănci

PROIECT DE PRACTICĂ

Unitatea parteneră de practică:


Întreprinderea / Instituţia: SC ELTRA LOGIS SRL

Coordonatori:
Coordonator stagiu practică Tutore
Hagiu Mariana Alina Dimineață Alina Florentina

Student practicant
Ciuculete Valentin Florin

Anul de studii: II

Piteşti, 2019
Proiect derulat de: Partener:
Axa Prioritară: Educație si competențe
Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul
agroalimentar, industrie și servicii

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 1 Cod apel: POCU/90/6/19 Cod proiect 106731 AOAAG
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Facultatea de Stiințe Economice și Drept
Programul de studiu: Finanțe și Bănci

PROIECT DE PRACTICĂ

Tema lucrării:
Diagnosticul financiar al rentabilității

Unitatea parteneră de practică:


Întreprinderea / Instituţia: SC ELTRA LOGIS SRL

Coordonatori:
Coordonator stagiu practică Tutore
Hagiu Mariana Alina Dimineață Alina Florentina

Student practicant
Ciuculete Valentin Florin

Anul de studii: II

2
Piteşti, 2019

CUPRINS

Introducere .............................................................................................................................. p. 4
Capitolul 1. Prezentarea SC ELTRA LOGIS SRL.............................................................. p. 5
Capitolul 2. Diagnosticul financiar al rentabilității.............................................................. p. 8
2.1 Analiza ratelor rentabilității. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Concluzii ................................................................................................................................ p. 10
Lista tabelelor şi a figurilor.................................................................................................. p. 11
Bibliografie ............................................................................................................................ p. 12
Anexe....................................................................................................................................... p. 13

3
Introducere

Această lucrare se bazează pe cunoștințele teoretice. Întrucât obiectivul principal al oricărei


instituții este acela al obținerii profitului, la baza acestuia stau numeroși factori ca: strategia
implementată, implicarea totală a angajaților, cât și sistemele informaționale necesare, toate acestea
conducând la realizarea obiectivului stabilit.
Pentru a putea funcționa corect și pentru a se dezvolta, o firmă are nevoie de manageri care
pot înțelege bine mediul economic și pot opera în conformitate cu cerințele acestuia. Desfășurarea
activităților de afaceri este legată de rata de utilizare a avantajelor competitive ale fiecărei firme.
Este foarte greu pentru o întreprindere, mai ales în condițiile în care mediul de afaceri se dezvoltă
rapid, să mențină aceste avantaje competitive. Doar companiile care se adaptează la schimbarea
condițiilor mediului de afaceri și care monitorizează și evaluează constant nivelul performanței
încercând constant să îl crească, pot avea în continuare o dezvoltare de succes.
În prezent investitorii și managerii financiari, se așteaptă ca prin utilizare a unor indicatori
de încredere să poată afla informații care să reflecte profitul real al unei întreprinderi, statutul
numerarului, câștigurile potențiale precum și oportunitățile de creștere ale firmei. De aceea, este
esențială alegerea și utilizarea indicatorilor adecvați de evaluare și supraveghere a performanței
companiei deoarece ajută la atingerea obiectivelor stabilite prin detectarea și ajustarea timpurie a
tuturor posibilelor deviații.
În această lucrare, în primul capitol, se găseste o scurtă prezentare a instituției la care am
realizat stagiul de practică. În cel de-al doilea capitol se găseste o prezentare mai amănunțita a temei
diagnosticului financiar al rentabilității.

4
Capitolul 1
Prezentarea SC ELTRA LOGIS SRL

Compania Eltra Logis a fost infiintata in anul 2006 si a fost inregistrata la Oficiul
registrului comertului sub nr J03-1316-2006.
Eltra Logis si-a propus prestarea catre clienti externi a unui pachet complet de servicii care
consta in logistica si gestionare de productie de confectii in fabricile din tara noastra.
Eltra Logis este dovada ca o echipa tanara si unita poate face minuni. Prin respectul fata de
client, flexibilitate, abnegatie si efortul sustinut firma si-a creat un portofoliu de clienti pe care si-l
mentine si care este in permanenta crestere.
Totul a inceput acum 9 ani, in anul 2006, bursiera Tempus a Academiei de Studii
Economice din Spania, Jianu Elena, administratorul companiei, s-a intors in Romania ca sa puna in
practica cunostintele acumulate.
A inceput sa intermedieze confectii acum 15 ani pentru clienti spanioli. Marea problema
era pe atunci transportul: logistica clientilor care nu ajuta deloc in atingerea obiectivelor. Astfel a
infiintat Eltra Logis pentru a propune clientului un pachet complet de servicii care consta in
logistica si gestionare de productie de confectii in fabricile din tara noastra. Este important sa-i oferi
clientului tot ceea ce are nevoie: le-a pus la dispozitie baze de date cu confectioneri, s-au
recomandat producatori, au avut la dispozitie un tehnician.
In 2006 domeniul de activitate se axa pe codul caen 634 (domeniul de activitate principal)
activitati ale altor agentii de transport. Capitalul social total subscris la vremea respectiva era de 200
lei numerar: Se divide in 10 parti sociale, cu o valoare nominala de 20 de lei fiecare, detinute de
asociatul unic. Societatea este constituita pe durata nedeterminata. Obiectul de activitate al societatii
comerciale consta in urmatoarele coduri caen 116,241,24.
In 2008 s-a luat decizia de a se constitui casa de expeditii, prin licenta de transport nr
0001055 valabila din data de 03.09.2008, oferind clientilor activitati de:
- Depozitare de produse finite
- Transport intern si international
- Activitati specifice casei de expeditii
Dupa 2008, codul CAEN, activitate principala 5229 – alte activitati anexe transporturilor,
a fost completata cu alte activitati, respectiv: 4616 – intermedieri in comertul cu textile, confectii
din blana, incaltaminte si articole din piele, 4782 – comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei
si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete; 4789 – comert cu amanuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4799 – comert cu amanuntul efectuat in afara
magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor; 5210 – depozitari; 5224 – manipulari; 7022 –
activitati de consultanta pentru afaceri si management.
Din luna decembrie 2008, societatea a inchiriat un spatiu pretabil pentru activitatea de
manipulare si depozitare pe strada George Cosbuc, nr 70, orasul Pitesti, judetul Arges.
In depozitele societatii au fost depozitate temporar produsele clientilor care doresc sa le
pastreze in custodie pana la relocarea lor sau gasirea unui client.
De asemenea aici au fost depozitate confectii din blana, incaltaminte, articole din piele,
imbracaminte. Acestea au fost vandute direct din depozit.
Din 26 martie 2009 societatea s-a certificat ISO 9001:2008., pentru urmatoarele activitati:
intermedire transport intern si international de marfuri, intermedire in comertul cu textile,
incaltaminte si articole de imbracaminte, consultanta si logistica.
In anul 2009 societatea s-a angajat cu un trafic important cu Ucraina si Turcia.

5
In conditiile in care transporturile sunt efectuate pentru tari extracomunitare societatea
asigura si servicii de comisionariat vamal.

MISIUNEA COMPANIEI

Misiunea companiei este aceea de a oferi servicii de inalta calitate si eficienta, obiectiv pentru
indeplinirea caruia isi aduce aportul intreaga echipa.

VIZIUNEA COMPANIEI

Detaliile fac diferenţa , comunicarea permanentă cu clientul este principalul nostru atu.

CLUSTER ELTRA LOGIS

Cluster-ul ELTRA LOGIS este compus din 4 firme:


– ELTRA LOGIS SRL
– ELTRA LOGIS CONSULTING SRL
– ELTRA LOGIS SL
– ELTRA LOGIS WISE INVESTMENTS SRL

Tabel 1.1 : Cifră de afaceri. Profit net. Datorii. Active imobilizate. Active circulante.
Capitaluri proprii. Angajați – SC ELTRA LOGIS SRL

Sursa : https://www.listafirme.ro/eltra-logis-srl-18917783/

6
Figura 1.1 : Evoluția Cifrei de afaceri și a Profitului net
Sursa : https://www.listafirme.ro/eltra-logis-srl-18917783/

Figura1.2: Cota de piață

Sursa: https://termene.ro/firma/18917783-ELTRA-LOGIS-SRL

7
Capitolul 2
Diagnosticul financiar al rentabilității

Studierea profitului în mărimi absolute nu constituie decât o etapă preliminară a analizei


rentabilităţii, pentru relevanţa raţionamentului fiind necesară raportarea la alţi indicatori, ratele
rezultate furnizând informaţii cu semnificaţii economico-financiare complexe. Metoda ratelor
constă, în principal, în posibilitatea efectuării de o manieră simplă şi eficientă de comparaţii în toate
cele trei dimensiuni: norme, timp şi spaţiu.
Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit sau
pierdere) şi un indicator care reflectă un flux de activitate (cifra de afaceri netă, resurse consumate)
sau un stoc (capital propriu, active totale). Rata rentabilităţii este o mărime relativă care exprimă
gradul în care capitalul în întregul său aduce profit. În ansamblul indicatorilor economico-financiari
rata rentabilităţii se situează printre cei mai sintetici indicatori de eficienţă ai activităţii
întreprinderii . În profit şi rata rentabilităţii se reflectă rezultatele activităţii întreprinderii din toate
stadiile circuitului economic. Comparativ cu costurile pe produs, care reflectă rezultatele din stadiul
producţiei, rata rentabilităţii le sintetizează şi pe cele din stadiul distribuţiei.
Rata rentabilităţii, ca indicator de eficienţă, poate căpăta forme diferite, după cum se ia în
considerare profitul brut sau profitul net la numărător, sau se schimbă baza de raportare care
exprimă efortul sau cheltuiala procesului de producţie. Diferitele modele utilizate pentru exprimarea
ratei rentabilităţii au putere informativă diferită, oglindind eficienţa diferitelor laturi ale activităţii
economice ale întreprinderii. Indicatorii construiţi în funcţie de capitalul avansat sau ocupat
exprimă predominant interesele investitorilor, în timp ce indicatorii construiţi pe resurse consumate
exprimă preponderent interesele managerilor unităţii economice.
Principalele rate de rentabilitate utilizate în analiza economico-financiară a întreprinderii
sunt: rata rentabilităţii comerciale, rata rentabilităţii resurselor consumate, rata rentabilităţii
economice, rata rentabilităţii financiare.
Diagnosticul rentabilității unei societăți ocupă locul central în cadrul analizelor financiare
efectuate, fiind precedat de analiză și reprezentând fundamentul deciziilor financiare tactice și
strategice adoptate de societate.

1. Analiza ratei rentabilităţii comerciale


Calitatea gestiunii unei întreprinderi este validată prin aprecierea produselor sale pe piaţă,
situaţie evidenţiată prin cifra de afaceri. Raportul dintre rezultatul obţinut şi cifra de afaceri
reprezintă rata rentabilităţii comerciale.
Pnet 2 373 896
Rrc=  100 = * 100 = 9,04
CA 26 238 119

2. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate


Evidenţierea consumurilor de resurse se realizează în conturile de cheltuieli. Eficienţa
acestor consumuri se poate aprecia în raport cu rezultatele obţinute, pe baza ratei rentabilităţii
resurselor consumate, cunoscută şi sub denumirea de rata rentabilităţii costurilor.
Prin definiţie, rata rentabilităţii resurselor consumate reflectă raportul dintre rezultatul
aferent cifrei de afaceri şi costurile totale aferente vânzărilor:

8
Pr 27.910.237
Rrc=  100 = * 100 = 110,84
Ch 25.180.487

Asupra acestei rate de rentabilitate, costurile exercită o dublă acţiune, influenţând diferit
mărimea numărătorului şi numitorului. În cazul depăşirii costurilor unitare numărătorul
(reprezentând profitul) se reduce, iar numitorul (reprezentând cheltuielile totale) creşte, ceea ce face
ca influenţa negativă a acestui factor asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate să fie mult mai
puternică decât în cazul altor rate. În literatura de specialitate există opinii potrivit cărora nivelul
optim al ratei rentabilităţii resurselor consumate se situează în intervalul 9% - 15%.

3. Analiza ratei rentabilităţii economice

Ca definiţie, rata rentabilităţii economice reflectă raportul dintre un rezultat economic şi


mijloacele economice angajate pentru obţinerea acestuia. Avantajele induse de rata rentabilităţii
economice în câmpul analitic se datorează faptului că ea este independentă de structura financiară,
politica fiscală a statului prin care se impozitează profitul, precum şi de elementele excepţionale.

Pnet 2.373.896
Rre= 100   100 = 42,76
At 5.550.572

4. Analiza ratei rentabilităţii financiare

Rata rentabilităţii financiare , cunoscută în teoria internaţională sub denumirea de „return


on equity”, permite aprecierea eficienţei investiţiilor de capital ale acţionarilor şi oportunitatea
menţinerii acestora, calculându-se ca raport între rezultatul net al exerciţiului financiar şi capitalul
propriu:

Pnet 2.373.896
Rrf= Kpr  100 =  100  36,05
6.584.101

Concluzii

9
Experienta celor trei saptamani de practica mi-a imbogatit cu mult sfera de cunostinte
despre activitatile curente desfasurate in firma SC ELTRA LOGIS SRL. Aceasta perioada de
practica a fost benefica din mai multe puncte de vedere. Astfel a avut o contributie foarte mare in
formarea unei impresii despre cum se lucreaza intr-o echipa. Am reusit sa ma integrez si am cautat
sa aflu cat mai multe informatii si sa dobandesc diverse cunostinte in ceea ce priveste domeniul
firmei.

Mediul in care mi-am desfasurat practica a fost unul extrem de placut, iar tutorele de
practica a fost o persoana foarte intelegatoare si comunicativa, ocupandu-se in permanenta de mine
si de ceilalti colegi. Activitatea depusa a fost una surprinzator de interesanta, bunavointa tutorelui
fiind de o importanta critica in desfasurarea tuturor activitatilor si faptul ca am fost nevoiti sa ne
adaptam foarte repede unui mediu de lucru activ, ne-a crescut foarte mult gradul de flexibilitate. As
putea mentiona un singur punct slab al stagiului de practica si anume faptul ca durata acestuia este
prea scurta.

Pot spune ca stagiul de practica efectuat mi-a permis dezvoltarea personala, in sensul ca
am deprins anumite calitati.

Ca o concluzie, realitatea pietei ne arata ca logistica inseamna mai mult decat transport.
Logistica nu inseamna sa iei o marfa din punctul A si sa o aduci in punctul B, trebuie oferit un
pachet de servicii complet, complex si trebuie sa lucrezi in pas cu fluctuatiile modei, pentru ca
timpii morti inseamna vanzari putine, si la clientii companiei si la companie.

Lista tabelelor şi a figurilor

10
Lista tabelelor

Tabel (1.1): Cifră de afaceri. Profit net. Datorii. Active imobilizate. Active
p. 6
circulante. Capitaluri proprii. Angajați – SC ELTRA LOGIS SRL

Lista figurilor

Fig. (1.1): Evoluția Cifrei de afaceri și a Profitului net p. 7

Fig. (1.2): Cota de piață p. 7

Bibliografie

11
Surse electronice:

[1] http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/8.pdf
[2] http://eltralogis.ro

Materiale tipărite:

[1] Marian Oprițescu, Nicolae Schigea și Marcel Drăcea „Gestiunea financiară a


întreprinderii”, Ed. Dova-1996.
[2] ,,Gestiunea financiară a întreprinderii,, Popescu Bădoi-Luigi ,Editura Universității din
Pitești , 2009
[3] ,,Economia și gestiunea întreprinderii,, Radu Vasilică și colectiv, Ed.Certi,Craiova,2004

Documente interne din care s-au extras informații, consultate în cadrul firmei:

[1] Bilanțul contabil al SC ELTRA LOGIS SRL

ANEXE

12
Anexa 1

Bilanț prescurtat

Anexa 2

Contul de profit si pierdere

13