Sunteți pe pagina 1din 12

COD: IP 04

JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII


SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

 La executarea operaţiilor specifice de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură,


pedichiură, va fi folosit numai personal calificat profesional şi autorizat medico-
sanitar.
 Corpurile şi suporturile metalice ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv cele mobile
vor fi legate la pământ.
 SE INTERZICE lucrul cu aparate ale căror sisteme de blocaj electric sunt defecte sau
deconectate !
 Ustensilele specifice utilizate pentru coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură
vor fi foarte bine şi atent DEZINFECTATE cu soluţie de neutralizare a nocivităţilor
(cloramină) şi unde e cazul, în sterilizator, după fiecare client !
 NU FOLOSIŢI ustensile (piepten, perie, foarfecă, etc.) deteriorate, ciobite, fisurate,
aparatură defectă, neverificată, deteriorată sau în pericol iminent de deteriorare !
Ustensilele se vor întreţine corespunzător şi se vor păstra pe sortimente, în locuri
destinate acestui scop .
 ESTE OBLIGATORIE folosirea echipamentului de protecţie adecvat, specific
fiecărei categorii de lucrări din salon, pentru protejarea împotriva factorilor de risc şi
îmbolnăvirilor profesionale !
 SE INTERZICE păstrarea vopselurilor, decoloranţilor, substanţelor chimice pentru
tratamentele părului, ale pielii, la întâmplare şi administrarea lor de către personal
neinstruit sau folosirea în alte scopuri.
 La operaţiile de epilare, unde se foloseşte ceara, se vor respecta următoarele prevederi:
- ceara se va încălzi numai cu aparatul destinat în acest scop (decantorul de ceară)
- topirea calupului de ceară se va face în încăperi destinate în acest scop şi sub
supraveghere
 La lucrul cu echipamentele tehnice destinate aplicării tratamentelor electroterapeutice vor
fi respectate prescripţiile producătorului echipamentelor tehnice
 ESTE OBLIGATORIE aerisirea încăperilor unde se desfăşoară proceduri
electroterapeutice (cel puţin 10-15 min la fiecare 3 ore).
 ESTE OBLIGATORIE menţinerea curăţeniei şi efectuarea dezinfecţiei !

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 1 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

 Toate CĂILE DE ACCES vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol,
marcate vizibil ! Pentru curăţarea şi dezinfectarea pavimentelor şi a celorlalte suprafeţe
nu se vor utiliza materiale inflamabile sau care favorizează alunecarea !
 NU BLOCAŢI căile de trecere, hidranţii sau stingătoarele, pentru a putea interveni cu
rapiditate în caz de incendiu sau altă calamitate naturală !
 OPRIŢI imediat activitatea la echipamentul electric când constataţi o defecţiune !
 NU IGNORAŢI nici-un zgomot care vi se pare suspect la aparatul la care lucraţi (de ex.
un zgomot pe care-l auziţi la începutul schimbului şi care nu era cu o zi înainte). Anunţaţi
imediat şeful locului de muncă !
 NU ÎNDEPĂRTAŢI carcasele (dispozitivele) de protecţie ale echipamentelor electrice,
ale cablurilor electrice, ale prizelor, etc ! Nu interveniţi în timpul funcţionării ! Orice
intervenţie, pentru oricât de mici corecţii vor fi făcute după oprirea aparatului. Orice
reglaj tehnic va fi efectuat numai de către personal autorizat şi instruit în acest scop.
 Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice (reparaţii, reglaje etc.), asupra
echipamentelor tehnice din dotare, se va efectua după întreruperea alimentării cu energie
electrică şi numai de către personalul de întreţinere autorizat !
 Aveţi grijă la proceduri şi semnale de siguranţă!
 NU PĂRĂSIŢI aparatul atât timp cât se află la începutul unui program nou de utilizare,
sau la reluarea funcţionării după o perioadă de reglaje sau revizii tehnice !
 NU ÎNTREŢINEŢI discuţii inutile cu colegii dvs. în timpul lucrului ! Aveţi permanent
atenţia concentrată asupra operaţiei pe care o efectuaţi, asupra mâinilor şi asupra
aparaturii pe care o deserviţi, asupra preparatelor chimice cu care lucraţi !
 PURTAŢI în permanenţă echipamentul de protecţie adecvat !
 MENŢINEŢI în permanenţă aparatura electrică curată !
 La terminarea lucrului aduceţi aparatura cu care aţi lucrat în stare de repaus oprind-o de
la întrerupător, lăsaţi-o în perfectă stare de curăţenie şi siguranţă electrică !

Lăsaţi locul dumneavoastră de muncă în


perfectă stare de curăţenie

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 2 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

UTILIZARE BIGUDIURI ELECTRICE

 Utilizarea bigudiurilor electrice este strict interzisa pentru parul artificial sau pentru parul
animalelor
 Este interzisa utilizarea bigudiurilor electrice in mediu umed (baie, dus) sau sa fie
utilizate avand mainile umede
 Este interzisa imersia bigudiurilor electrice in apa
 Utilizarea lor se face numai pentru modelarea parului uscat
 Tensiunea de lucru trebuie sa fie tensiunea indicata pe aparat (este interzisa folosirea
bigudiurilor electrice la alta tensiune decat cea pentru care au fost create)
 Este interzisa folosirea bigudiurilor electrice daca: prezinta defectiuni, prezinta deteriorari
rezultate prin cadere, prezinta disfunctionalitati vizibile in regim de lucru. In acest caz
interventia asupra lor trebuie sa o faca o persoana calificata si specializata in acest scop
 Obligatoriu se debranseaza de la curent atunci cand: survine o pana in regimul de
functionare, aparatul trebuie sa fie curatat, aparatul nu este utilizat o perioada mai mare
de timp
 Cablul de alimentare-racordare trebuie protejat impotriva deteriorarilor. Este interzisa
debransarea de la reteaua de curent prin tragere fortata
 Utilizarea de produse de tipul esente, alcooli sau produse inflamabile, agresive, in
apropierea bigudiurilor electrice pot declansa incendii
 Este interzisa folosirea in apropiere a gazelor inflamabile-pericol de incendiu
 Orice reparatie la bigudiurile electrice sau la cablul de alimentare se face de personal
autorizat in acest scop.

UTILIZARE CLIMAZON

 Temperatura mediului ambiant in timpul functionarii: 15ºC - 35ºC


 Umiditatea relativa a aerului nu trebuie sa depaseasca 95 %
 Este interzisa expunerea aparatului pe o durata mare de timp la razele solare
 Este interzisa expunerea aparatului in apropierea unei surse de caldura agresive
 Este interzisa expunerea aparatului in coditii de umiditate maxime
 Este interzisa lasarea aparatului in stare de functionare fara spraveghere
 Este obligatorie deconectarea aparatului imediat dupa utilizare
 Este interzisa utilizarea aparatului in apropierea unor sustante usor inflamabile
ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA
NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 3 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

UTILIZARE DECANTOR CEARA

 Reparatiile, intretinerea si calibrarea aparatului nu pot fi facute decat de personal


autorizat si specializat pentru aceasta (periodicitatea intre doua controale pentru operatiile
de intretinere si calibrare trebuie sa fie de maxim 1 an)
 Este interzisa lasarea aparatului in stare de functionare (fara supravehere)
 Este interzisa imersia aparatului in apa (atat in timpul functionarii cat si dupa aceasta)
 Daca aparatul a cazut in apa el nu poate fi utilizat imediat (numai dupa uscare si curatare)
 Pentru curatare este obligatorie deconectarea aparatului de la sursa de alimentare cu
curent
 Este interzisa folosirea aparatului cu defectiuni ale cablului de alimentare (deteriorarea
izolatiei)
 Este interzisa debransarea de la sursa de curent tagand cablul de alimentare. Conectare
aparatului se face la o priza individuala(nu se vor conecta si alte aparate electrice in
acelasi timp la aceeasi priza)
 Inlocuirea cablului de alimentare in cazul deteriorarii sale se face de personal autorizat si
specializat pentru aceasta
 Este interzisa functioarea aparatului in apropierea unei surse de apa, recipiente cu apa etc

UTILIZARE MASINA DE TUNS

 Reparatiile nu pot fi facute decat de personal autorizat si specializat pentru aceasta


 Este interzisa lasarea aparatului in stare de functionare (fara supravehere)
 Este interzisa demontarea varfului lamei (de taiere) in timpul functionarii
 Aparatul se racordeaza obligatoriu numai la tensiune alternativa (corespunzatoare
tensiunii de alimentare indicata de cartea tehnica)
 Este interzisa imersia aparatului in apa (atat in timpul functionarii cat si dupa aceasta)
 Daca aparatul a cazut in apa el nu poate fi utilizat imediat (numai dupa uscare si curatare)
 Temperatura mediului ambiant pentru functionarea aparatului este 0ºC - 40ºC
 Trebuie evitata expunerea la soare pe perioade indelungate de timp a aparatului
 Pentru curatare este obligatorie deconectarea aparatului de la sursa de alimentare cu
curent
 Este interzisa folosirea aparatului cu defectiuni ale cablului de alimentare (deteriorarea
izolatiei)

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 4 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

 Este interzisa depunerea aparatului pe suprafete cu temperatura ridicata sau in apropierea


acestora
 Este interzisa debransarea de la sursa de curent tragand cablul de alimentare. Conectarea
aparatului se face la o priza individuala (nu se vor conecta si alte aparate electrice in
acelasi timp la aceeasi priza)
 Este interzisa folosirea aparatului in alte scopuri (numai pentru par uman)
 Este interzisa atingerea lamei in timpul functionarii

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR MANUALE

 Un mare număr de accidente de muncă au drept cauza utilizarea unor instrumente


necorespunzătoare. În această categorie intră: înţepături şi tăieturi. Pentru evitarea lor
trebuie respectate o serie de măsuri referitoare la alegerea, utilizarea, întreţinerea şi
păstrarea instrumentelor manuale.
 În primul rând instrumentele manuale trebuie să fie confecţionate din materiale de
calitate.
 Instrumentele manuale acţionate electric trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de fixare
şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necontrolată.
 Mânerele lor trebuie să fie netede, bine fixate, de dimensiuni şi forme ergonomice care
să permită prinderea lor şi sigură şi comodă.
 Instrumentele manuale prevăzute cu articulaţii (foarfeci) nu trebuie să aibă joc în
articulaţie, care poate duce la eforturi suplimentare pentru acţionare sau nesiguranţă în
timpul lucrului.
 Braţele de acţionare ale acestora vor fi în aşa fel confecţionate încât la închidere să
rămână spaţiu suficient între ele pentru a preveni prinderea degetelor, se va evita
contactul cu părţile ascuţite.
 În timpul transportului instrumentelor tăioase, ele vor fi verificate, protejate cu teci (huse
adecvate);
 Este interzisă purtarea sculelor (foarfeci) în buzunarul halatului pentru a preîntâmpina
accidentele.
 Pentru evitarea accidentelor vor fi utilizate corespunzător şi vor fi verificate la începutul
şi sfârşitul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor instrumente manuale care nu
se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare.
 Ustensilele cu care se lucrează vor fi bine ascuţite şi în cea mai bună stare de
funcţionare.
 Este interzisă întrebuinţarea tuturor ustensilelor înainte de a fi dezinfectate.

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 5 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

PERICOLUL DE ELECTROCUTARE

 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri
tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in
realizarea protectiei necesare.
 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie)
ale instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime
de securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza
a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
 Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa
sunt urmatoarele:
- executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari)
trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si
instruit pentru lucrul respectiv
- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile
electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie
impotriva atingerii directe
 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si
sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea
masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.
 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de
protectie: o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o
ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA
NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 6 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei


principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze
una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de
electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind
principala.
 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de
protectie care se pot aplica sunt urmatoarele :
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate (TFJS)
- legarea la pamant/legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

SERVICII DE FRIZERIE, COAFURĂ

Art.1- În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:


a) Procedură sau operaţiune – ansamblul de servicii de frizerie, coafură, bărbierit.
b) Client - persoană care solicită servicii de frizerie, coafură, bărbierit.
c) Cabinet – locul în care se desfăşoară activităţile de frizerie, coafură şi bărbierit.
d) Bărbierit – procedeu de îndepărtare a părului cu ajutorului unui instrument sau obiect
tăios.
e) Frizat, coafat - procedură de scurtare, aranjare şi îngrijire a părului.
f) Sterilizarea - este procedura de distrugere completă a microorganismelor
Art 2 - Norme privind spaţiile de desfăşurare a activităţii:
(1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate cu uşi pentru fiecare din următoarele activităţi:
 aşteptarea şi accesul publicului,
 desfăşurarea procedurii,
 curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului,
 păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate,
sterile.
(2) Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, lipsite de
crăpături, confecţionate din materiale neporoase, tari care să poată fi uşor spălate şi curăţate.
Culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise.
ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA
NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 7 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

(3) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală.


(4) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
(5) Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 16oC.
(6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, păstrat în condiţii corespunzătoare de
curăţenie, ventilat şi fără stricăciuni.
(7) Trebuie să existe o chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate în urma
procedurilor, în incinta de decontaminare şi o chiuvetă separată pentru spălarea şi
dezinfecţia mâinilor situat în camera de desfăşurare a procedurii. Chiuvetele trebuie să
posede facilităţi de spălare cu apă curentă rece şi caldă, săpun lichid antibacterian, perie de
unghii şi dispozitive sau şervete de hârtie pentru uscarea mâinilor.
(8) Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele pe
care se desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecţionate
din materiale neporoase, neabsorbante. Suprafeţele pe care eventual s-a scurs sânge vor fi
curăţate şi dezinfectate.
(9) Cabinetul trebuie să fie dotat cu pubelă, containere şi saci colectori de unică folosinţă
(10) Se interzice fumatul şi accesul animalelor în incintă, prin afişare corespunzătoare la loc
vizibil.
(11) Trebuie luate măsuri de protecţie a locaţiei împotriva insectelor şi rozătoarelor.
(12) Dacă se furnizează şi alte servicii de cosmetică, acestea trebuie să se desfăşoare în
incinte separate.
Art.3 - Echipament, instrumente şi consumabile.
(1) Toate echipamentele, instrumentele şi consumabilele folosite trebuie să fie rezistente şi
menţinute în bună stare de funcţionare, iar modul de operare trebuie să respecte instrucţiunile
producătorului.
(2) Părţile din echipament care se pot contamina, trebuie curăţate zilnic, dezinfectate şi acoperite
cu hârtie, care se va schimba periodic.
(3) Instrumentele şi suprafeţele care vin în contact cu pielea trebuie să fie dezinfectate periodic.
Art. 4 – Mâinile se spală, apă caldă curentă şi săpun, obligatoriu înainte şi după deservirea unui
client.
Art. 5 - Norme pentru curăţare, sterilizare şi dezinfecţie.
(1) Înaintea fiecărei proceduri, echipamentele, accesoriile şi materialele se curăţă şi se
dezinfectează.
(2) Articole care se pulverizează cu un dezinfectant cu efect bactericid, fungicid sau virulicid
aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice, sau cu alcool izopropilic, alcool etilic sau soluţie de
înălbire, după care se şterg cu un şervet de unică folosinţă sunt:
 foarfecă pentru tunderea părului,
 foarfecă pentru filarea părului,
 aparatele de ras drepte şi cele pentru finisare,
ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA
NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 8 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

 foarfecele şi lamele pentru păr,


 bigudiurile,
 pieptenii, agrafele şi periile,
 alte articole similare.
(3) După sterilizare sau dezinfecţie, depozitarea articolelor se face în spaţii închise, în care au
acces doar persoanele autorizate.
(4) Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie înlăturate imediat
după folosire. Deşeurile rezultate din aceste activităţi trebuie depozitate în containere adecvate şi
evacuate prin respectarea regulilor de igienă, după cum urmează:
- folosirea unui container rezistent, rigid pentru depozitarea deşeurilor tăioase;
- când containerul este plin, se adaugă dezinfectant pe bază de hipoclorit care se reface pentru
fiecare altă umplere a containerului;
- şervetele de hârtie, ţesăturile şi alte articole potenţial contaminate se evacuează în pungi de
plastic.
(5) Accesoriile şi suprafeţele trebuie curăţate înainte de a fi dezinfectate. Dezinfectanţii trebuie
pregătiţi zilnic sau mai des, în situaţia în care soluţia se diluează sau se contaminează. În toate
cazurile, dezinfectantul trebuie folosit în conformitate cu recomandările producătorului sau alte
recomandări care respectă această regulă. Aceste amestecuri chimice pot avea efect pe termen
îndelungat asupra foarfecelor şi a altor obiecte tăioase, aşa încât nu se recomandă lăsarea
acestora în soluţie peste timpul prevăzut de instrucţiunile producătorului pentru o dezinfecţie
eficientă.
(6) Este interzisă folosirea alcoolului pentru obiectele contaminate cu sânge; toţi alcoolii trebuie
păstraţi într-un recipient acoperit; alcoolii deteriorează anumite articole din material plastic,
metal şi cauciuc; alcoolii pot afecta pe termen lung foarfecele şi alte obiecte tăioase astfel încât,
nu se recomandă lăsarea lor în alcool peste timpul prevăzut de producător pentru asigurarea unei
dezinfecţii eficiente. Când se foloseşte alcoolul pentru dezinfectarea suprafeţlor, altele decât cele
din materiale neporoase, timpul de contact trebuie să fie între 1 şi 3 minute, după ce acestea au
fost curăţate adecvat. Alcoolii pot fi pulverizaţi pe suprafeţele poroase sau absorbante, după
curăţarea lor, având un timp de contact cu suprafaţă articolului de cel puţin 1 minut.
(7) Înălbitorii sunt dezinfectanţi eficienţi pentru toate activităţile din salon; înălbitorul trebuie
păstrat într-un container închis, departe de alte substanţe chimice şi nu trebuie expus la lumina
solară; înălbitorul poate afecta în timp foarfecele şi alte obiecte ascuţite, astfel încât se
recomandă ca acestea să nu fie în contact cu înălbitorul peste timpul prevăzut de producător .
(8) Soluţiile murdare sau uzate trebuie evacuate zilnic prin aruncarea acestora în vasul de toaletă.
(9) Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite
pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinţa continuţului, concentraţiei şi a datei în
care s-a facut amestecul.

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 9 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

(10) La sfârşitul fiecărei zile de folosire, articolele trebuie curăţate prin frecare cu săpunul şi apă,
şi apoi dezinfectate prin una din următoarele metode:
a) imersie completă într-un dezinfectant cu efect bactericid, fungicid sau virulicid aprobat de
Ministerul Sănătăţii Publice;
b) imersie completă în alcool izopropilic;
c) imersie completă în alcool etilic;
d) imersie completă în soluţie de albire.
(11) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curăţat prin ştergere şi
pulverizat cu un dezinfectant cu efect bactericid, fungicid sau virulicid - alcool izopropilic,
alcool etilic, soluţie de înălbire etc.
(12) Toate accesoriile curăţate şi dezinfectate şi materialele care nu sunt folosite trebuie
depozitate într-un container curat, uscat şi acoperit.
(13) Toate instrumentele sau accesoriile care vin în contact cu un client şi care nu pot fi
dezinfectate – cum sunt tampoanele de vată, şerveţelele, gulerele, trebuie evacuate într-un
receptacul de reziduuri imediat după folosire.
(14) Echipamentul, instrumentarul şi materialele folosite pentru deservirea clientului fac parte
din următoarele categorii:
a) Articole critice: cele care pătrund sau pot leza ţesuturile.
Articolele critice trebuie achiziţionate ca sterile şi aruncate după folosire sau sterilizate după
fiecare folosire
Oriunde este posibil se va folosi sterilizarea cu caldură. Un sterilizant chimic poate fi folosit
doar în cazul în care există posibilitatea de control a încărcăturii organice, a perioadei de
valabilitate, timpului de contact, temepraturii şi pH-ului. În toate cazurile trebuie urmate
instrucţiunile producătorului.
Atunci când sunt sterilizate “articolele critice”, trebuie monitorizată metoda folosită pentru
măsurarea eficienţei prin teste specifice.
Bărbieritul se va executa cu lame de ras de unică folosinţă. În situaţia în care se foloseşte
instrumentar reutilizabil, acesta va fi considerat ca “articol critic” şi va urma instrucţiunile de
sterilizare menţionate anterior.
b) Articolele semicritice: sunt acelea care vin în contact cu mucoasele (cum ar fi ale ochilor,
nasului, gurii sau a altor părţi ale corpului) sau cu pielea care nu este intactă.
Articolele semicritice trebuie achiziţionate ca sterile şi aruncate după o singură folosire, sau
tratate cu dezinfectanţi de nivel înalt după fiecare folosire.
Dezinfecţia de nivel înalt este considerată ca fiind procedura prin care se distrug toate
microorganismele cu excepţia multor spori bacterieni
c) Articole necritice: sunt acelea care vin în contact cu pielea intactă, fără să aibă contact cu
mucoasele, cum sunt peria, pieptenul, bigudiurile etc.

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 10 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

Articolele necritice trebuie achiziţionate ca sterile şi aruncate după o singură folosire sau
tratate prin folosirea dezinfectantelor de nivel scăzut.
Dezinfecţia de nivel scăzut distruge cele mai multe bacterii, anumite virusuri şi anumiţi fungi,
însă nu distruge microorganismele rezistente şi sporii.
(15) Înainte de sterilizare sau de dezinfecţia de nivel înalt, trebuie respectate următoarele reguli:
- articolele se vor plasa într-o baie dezinfectantă, imediat după folosire pentru evitarea uscăii
rezidurilor de pe instrumente,
- apoi, articolele se clătesc cu apă caldă; clătirea cu apă rece se face pentru petele de sânge,
- se spală urmele de pe articole, preferabil cu un aparat de curăţare cu ultrasunete,
- se clăteşte.
(16) Fiecare cabinet sau locaţie temporară trebuie să menţină înregistrările privind dezinfecţia.
Informaţia care este înregistrată trebuie să fie disponibilă inspecţiei. Aceste înregistrări
permanente trebuie să cuprindă următoarele:
- date despre dezinfectantul folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişă de securitate)
- domeniul pentru care este folosit
- data, frecvenţa dezinfecţiei
- numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia.
Art.6 Norme privind materialele cosmetice folosite pentru bărbierit, coafură, frizerie
(1) Toate lichidele, cremele pulberile şi alte preparate cosmetice trebuie păstrate şi etichetate
corespunzător în containere curate şi închise.
(2) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client, se face prin extragerea unei porţiuni din
containerul preparatului respectiv, pentru evitarea contaminării produsului.
(3) Toate cremele, loţiunile, spumele, emulsiile, uleiurile, pulberile şi alte produse cosmetice
trebuie păstrate în containere închise şi curate. Repartiţia lor se face prin una din următoarele
metode:
- folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porţiuni de substanţă din container;
- folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat;
- folosirea porţiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea
materialelor în vrac.
(4) Fluidele care vin în contact cu mucoasele trebuie să întruneasca cerinţele de dezinfecţie
semicritică; fluidele care vin în contact cu ţesuturile subcutanate, trebuie să fie sterile.
Art.7 - Norme privind personalul.
(1) Angajatorul trebuie să asigure angajaţilor săi cursuri periodice de instruire, conform
reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, astfel
încât prin activităţile desfăşurate de aceştia, să nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor.
(2) Fiecare persoană angajată trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de noţiuni fundamentale
de igienă.

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 11 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA
COD: IP 04
JOS PALARIA INSTRUCTIUNI PROPRII
SECURITATE SI SANATE IN MUNCA EDIŢIA: I

EXEMPLAR:1
COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE

(3) Dacă personalul angajat suferă de o boală transmisibilă sau prezintă leziuni ale pielii la
nivelul mâinilor, trebuie luate măsuri adecvate pentru izolare şi controlul infecţiei.
(4) Personalul trebuie să poarte halate sau îmbrăcăminte confecţionata special pentru a fi purtate
în timpul executării procedurilor.
(5) Personalul se spală obligatoriu pe mâini cu săpun şi apă caldă înainte şi după furnizarea
fiecarui serviciu.
(6) Este interzis fumatul în timpul furnizării serviciilor, prin afişarea la loc vizibil a semnului de
interdicţie a fumatului.
(7) Personalul trebuie să demonstreze competenţa în folosirea materialelor şi a procedurilor în
conformitate cu responsabilităţile atribuite.
(8) Personalul furnizează servicii specifice, folosind instrumentele şi echipamentul necesar
pentru aceste servicii astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.
(9) Personalul trebuie să cunoască toate reglementările în vigoare aferente domeniului său
de competenţă.

Elaborat
Serviciul Extern

ELABORAT APROBAT REVIZIA PAGINA


NUMELE Dorin Anghel Manea Niculina Roxana 0 1 2
DATA 09.07.2018 09.07.2018 3 4 5 12 / 12
SEMNĂTURA 6 7 8
JOS PALARIA