Sunteți pe pagina 1din 2

Marcu cap 6

1. Unde mergea Isus când era Sabat?


- pe camp
- stătea acasă
- în sinagogă
2. Cum se numeau frații lui Isus?
- Iacov, Iuda, Iose
- Iacov, Iuda, Iose, Simon
- Iacov, Iuda, Iose, Petru
3. Avea și surori?
- da
- nu
- nu scrie
4. Unde nu a putut să facă nicio minune Isus?
- la el acasă
- în sinagogă
- în orașe
5. Ce nu aveau voie ucenicii să ia cu ei când plecau în misiune?
- Două pâini
- pâine, traistă, bani,
- toiag
6. Ce au propovăduit ucenicii când erau în misiune?
- pe Isus
- credința creștină
- pocăința
7. Care erau acțiunile lor când erau în misiune?
- vindecau bolnavii
- scoteau dracii
- ambele variante
8. Ce credea Irod despre Isus?
- că este Ilie
- că este Mesia
- că este Ioan Botezătorul
9. Care era motivul pentru care a fost închis Ioan Botezătorul?
- din cauza Irodiadei
- din cauză că era prooroc
- pentru că era un profet
10. Când a murit Ioan Botezătorul?
- de ziua lui de naștere
- de ziua de naștere a lui Irod
- de ziua fiicei lui Irod
11. Cui a fost dat ospățul?
- boierilor săi
- mai marilor oastei și fruntașilor Galileii
- ambele variante
12. Cine a avut grijă de trupul lui Ioan Botezătorul?
- Isus
- Familia lui
- Ucenicii lui
13. De câți lei vroiau să cumpere ucenicii pâini pentru mulțimea adunată?
- de 100 lei
- de 200 lei
- nu scrie
14. Câte pâini erau la prima înmulțire a pâinilor?
- 5
- 7
- 12
15. Câți pești erau câte la prima înmulțire a pâinilor?
- 2
- 5
- 7
16. Cine a dat mâncare norodului?
- Isus
- Ucenicii
- Ambele variante
17. Câți bărbați erau atunci?
- 6000
- 5000
- 4000
18. Câte coșuri s-au strâns de la prima inmulțire a pâinilor?
- 10 coșuri
- 12 coșuri
- 7 coșuri
19. Ce a făcut Isus după prima înmulâire a pâinilor?
- s-a culcat
- s-a dus să se roage
- a plecta din acel loc
20. Când ucenicii erau în corabie și venise furtuna, unde era Isus?
- pe țărm
- pe munte
- în corabie
21. Când a decis Isus să meargă la ucenici?
- în prima strajă
- a doua strajă
- a patra strajă
22. Cum a venit Isus la ei?
- cu o altă corabie
- mergând pe mare
- înnotând
23. Cum veneau bolnavii la Isus?
- pe picioarele lor
- pe paturi, aduși de alții
- pe targă
24. Cine se atingea de Isus era vindecat?
- da
- nu
- nu scrie