Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Data: 10.09.2019

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”

Clasa: pregătitoare B (florală)

Profesor pentru învăţământul primar: Petre Georgiana-Alina

Disciplina: CLR

Unitatea de învăţare: Școala prieteniei

Subiectul lecţiei: Întâlnirea de dimineață

Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

Competenţe urmărite:

1.1- Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar.

1.2- Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar.
Obiective operaţionale:

La finalul lecţiei, toţi copiii vor fi capabili să:

O1: Să prezinte verbal evenimente semnificative din viața propie, pe baza conversației de la întâlnirea de
dimineață. Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii vor verbaliza coerent cel puțin un eveniment;

O2: Să „citească” corect simbolurile pentru vreme și calendarul naturii pe baza jetoanelor. Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii recunosc simbolurile;

O3: Să deseneze experiențe personale trecute sau prezente pe baza fișei de lucru. Obiectivul se consideră realizat
dacă toţi elevii rezolvă întreaga fișă.

O4: Să rețină formule de salut specifice contextului pe baza discuției și a jocului. Obiectivul se consideră realizat
dacă toți elevii realizează salutul.

Strategii didactice:

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.

Resurse materiale: fișă de lucru, calendarul naturii, jetoane.

Forme de organizare: frontal, individual

Resurse temporare: 45 min


Desfăşurarea activităţii didactice

Etapele Durata Conţinut instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare


activităţii
Activitatea Activitatea Metode şi Frome de Materiale
cadrului didactic elevilor procedee organizare didactice
1.Moment 3 min Pregătirea Se așează.
organizatoric materialelor
didactice şi a
climatului necesar
2.Captarea 3 min Anunț întâlnirea Ascultă, privesc Conversaţia, Frontal
atenţiei de dimineață. demonstrația
Vom începe prin
jocul cu cele 3
semne. Invit un
elev să mă ajute
pentru
demonstrație.
5 min Fiecare elev va Participă la salut, Converaţia Frontal Orală
veni să își aleagă privesc
exercițiul Individual Individuală
un salut pe care îl
vom aplica.
15min Acum, după ce ati Fiecare elev va Conversaţia Frontal
vazut cum vom povesti un
individual
face salutul de eveniment pe
dimineață, haideti scurt, dupa
sa povestim exemplu dat.
fiecare pe scurt un
eveniment
important din
viata noastra.
Incep eu: Un
eveniment
important pentru
mine a fost
inceperea scolii.
M-am simtit
bucuroasă, dar si
putin tematoare
pentru ca era ceva
nou. Acum am
incredere ca va fi
bine.
4min Vom trece sa Prin selectie vor Conversaţia frontal Calendarul Aprecieri
completam veni sa naturii orale
calendarul naturii. completez
calendarul in
urma discutiei.

10min Acum veti primi Exerciţiul individual fisă oral


aceste fise in care
Explicaţia
veti desena mai
intai unde ati fost
in aceasta vacanta
de vara, pe cine
am vazut, ce
jocuri am jucat, ce
bunatati ati
mancat, si ce ati
facut in ultima zi
de vacanta.

Daca vor termina


de desenat inainte
de a se suna, vom
discuta pe baza
fisei, prezint un
joc in care arunc
jucaria la cineva
care are voie sa
vorbeasca si sa
povesteasca ce a
desenat.

8.Încheierea 1 min Acum vom iesi in


activităţii şi pauza si
oferirea
feedbackului