Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de recapitulare 

 
1. Citește propozițiile. Ce observi? Completează propozițiile cu cuvintele 
potrivite. 
 
MĂRUL E PLIN DE ______________ . 
 
ALBINELE FAC _________________. 
 
POMII SUNT ___________________. 
 
A SOSIT ______________________. 
 
2. Caută și marchează, după model, silabele indicate: 

FA  MA  ZĂ  PO  SA  FI  MI  ȚU  ZĂ  LI 
TU  AM  VI  ȚU  LU  LI  BE  ZĂ   CU  LU 
SA  DA  NI  ZĂ  P  LI  S  VI  ȚU  MO 
RI  LI  RA  ZĂ  DO  VU  SA  UL  ȚU  AC 
 
3. Ilustrează prin desene cuvintele scrise: 
pom libelulă avion robot 
 
 
 
 
 
 
 
4. Scrie în buline inițiala fiecărui cuvânt ilustrat. Citește cuvintele obținute 
din inițiale și scrie-le pe spațiul dat. Scrie și tu câteva cuvinte care încep cu 
aceste litere inițiale. 

   
 

5. Încercuiește imaginile în care sunetul ​f​ se aude în interior și colorează 


imaginile în care ​f​ se aude la început. 

 
 
6. Unește imaginea cu însușirea potrivită. 

 
 
 
PARFUMATĂ PUFOASĂ FRICOS FIRAV CAFENIU 
 
7. Decupează imaginile și lipește-le pentru a completa povestea. Încearcă sa 
o citești singur și apoi să desenezi ce ți-a plăcut din ea. 
 
E primăvară. Pe  cer luminează cu putere. 
 
 
Este vesel că  și  au revenit din țările calde. 
 
 
 
Se uită duios cum rândunica repară  unde va scoate  . 
 
 
Din curte zâmbesc  și  . Ele se bucură de zborul   
 
 
 
colorați, de zumzetul  lucrătoare. 
 
 
De decupat și lipit: 

 
 
 
Pentru a realiza operațiile matematice folosește-te de axa numerelor pentru a 
face salturi, folosește creionul ca să poți șterge și apoi refolosește-o!