Sunteți pe pagina 1din 6

___________________________ ______________

TEST DE EVALUARE
1) Dictare:

2) Citește!
a) Pune în casete semnele de punctuaţie care lipsesc!

Este duminică Ciprian se duce cu tatăl său la circ

Tată, pot să văd animalele

Da, Ciprian. Sunt nouă animale: un iepure, un vulture, cinci arici și două vulpi.

Ciprian este tare bucuros El privește spectacolul cu admirație.

b) Scrie un titlu potrivit textului.

c) Unde se duce Ciprian?

d) Câte animale erau la circ?

e) Desparte în silabe cuvintele subliniate din text: f) Eu scriu una, tu scrii multe: iepure, animal, soră.

3. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:


omăt generoasă
amar scădere
darnică lucrăm
coboară dulce
muncim nea
adunare urcă
4. Uneşte cuvintele cu sens opus :
5. Formeazǎ şi scrie cuvinte cu ajutorul literelor: a, c, r, e.

6. Formează cuvinte din silabele următoare.Transcrie-le pe spaţiile rezervate.

dic va Ce
ne ci a
me
ci li

7. Delimitează cuvintele și transcrie corect propoziția:


Lacircerauniepure.

8. Puneţi in căsuţe numere in ordine crescătoare pentru a arăta ordinea cuvintelor în propoziţie. Scrie
corect propoziţia obţinută.

este acesta ? nou Caietul

9. Scrie două propoziţii în care cuvântul poartă să aibă înţelesuri diferite.

TEST DE EVALUARE FINALĂ- SEM.I


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Data: ian. 2019
Clasa: I
Învăţător:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:
3.1 – Citirea unor cuvinte și propoziii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2 – Identificarea mesajului unui text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
4.1 – Scrierea literelor de mână;
4.2 – Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise de mână folosind materiale diverse ;
4.3 – Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul limbajelor convenționale și neconvenționale ;

Itemi de evaluare:
C 3.1: I5 Formarea cuvintelor cu litere date;
I6 Formarea cuvintelor cu silabe date;
I7 Delimitarea cuvintelor pentru a obține propoziții;

C 3.2: I2 b) Scrierea titlului unui text;


c) Formularea unor răspunsuri la întrebări date;
d) Formularea unor răspunsuri la întrebări date;
C 4.1: I1 Dictare;
I2 e) Despărțirea în silabe a cuvintelor subliniate din text;
C 4.2: I8 Ordonarea cuvintelor pentru obținerea unei propoziții;

C 4.3: I2 f) Eu scriu una, tu scrii multe;


I3 Cuvinte cu același sens;
I4 Cuvinte cu sens opus;
I9 Formularea unor propoziții cu un cuvânt cu mai multe sensuri;
Punctaj: Fiecare item este notat cu 10 puncte; iar la I2 fiecare din cerintele a) - f)
Se acorda 10 puncte din oficiu
Total 150 puncte
Acordarea calificativelor: 150p – 121p Foarte bine
120p - 81p Bine
80p - 50p Suficient
Nr. Numele și prenumele elevului I2 I2 I2 I2 I2 I2 Total Calif.
crt. I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
i1 a b c d e f pct. acordat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Numar total de elevi care au realizat
itemii – (cati elevi obtin 10 puncte)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....

Masuri ameliorative: :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………..