Sunteți pe pagina 1din 4

Nume............................ Data..............................

EVALUARE SUMATIVĂ
LB. ROMÂNĂ- Cl. a III a
Citeşte cu atenţie textul:
Intr-o primavară, o prepeliţă obosită, ca venea de departe, tocmai din Africa , s-a lasat din zbor
intr-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar.
Dupa ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început să adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a
făcut un cuib pe un muşoroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile. Apoi, şapte zile de-a rândul a ouat
câte un ou şi a început să le clocească
După trei săptămâni i-au ieşit nişte pui drăguţi, îmbrăcaţi cu puf galben ca puii de găină, dar mici,
parcă erau şapte gogoşi de mătase, şi au început să umble prin grâu după mâncare. Prepeliţa prindea câte o
furnică, ori câte o lacustă, le-o firimiţea în bucăţele mici, si ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mâncau
numaidecât. Şi erau frumoşi, cuminţi şi ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi când îi striga:
“Pitpalac!” repede veneau lânga ea.
(după I.Al.Brătescu-Voineşti, Puiul)
1. Completează cu informaţiile potrivite:
a) Titlul textului este.........................................
b) Textul are............... alineate
c) Al doilea fragment are............ enunţuri
d) Pasărea amintită în text este o......................
e) Ideea principală „Prepeliţa avea grijă de cei şapte pui” corespunde fragmentului.....................
f) Formulează ideea principală pentru primul fragment:
........................................................................................................
2. Răspunde la întrebări:
a) În ce anotimp se petrece întâmplarea?
......................................................................................................................................
b) Unde şi-a făcut prepeliţa cuibul? De ce?
...............................................................................................................................................
c) Era prepeliţa o mamă grijulie? Motivează!
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Transcrie din text
a) Două substantive comune...........................................................................................................
b) Un substantiv propriu..................................................................................................................
c) Un substantiv la numărul singular.............................................................................................
d) Două substantive la numărul plural..........................................................................................
e) Două substantive la genul feminin..............................................................................................
f) Două substantive la genul neutru...............................................................................................
4. Scrie forma de plural a substantivelor

școală- ............................ muzeu - .................................... elevă - .............................

creion- ..................................... om-....................................... calculator-..................................

5. Scrie sinonimele (sens asemănător) şi antonimele ( sens opus) cuvintelor:


drăguţ ............................ cuminte ................................ politicos .......................
............................. ................................ .......................

6. Taie forma greşită:


Albă ca Zăpada a muncit să-i /săi ajute pe cei şapte pitici ai săi/ să-i.
Ne-am/neam dus în parc cu nea /ne-a Ion, unchiul nostru.
Mama i-a/ia spus săi /să-i arate cerceii săi/să-i.
Copiii ia/i-a/ iau/i-au ascultat cu atenţie pe actori
L-a/ la luat şi pe fratele lui la/l-a teatru.

7. Formulează enunțuri în care să evidențiezi înțelesurile diferite ale cuvântului - nouă.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Redactează o compunere cu titlul „ La săniuş ”. Respectă aşezarea textului în pagină ,


scrierea caligrafică , punctuaţia şi cele trei părţi ale compunerii .Pentru a reuşi:
 Alege un titlu potrivit.
 Respectă cele trei părţi: introducerea, cuprinsul, încheierea.
 Aşează corect textul în pagină.
 Foloseşte expresii frumoase.
____________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 să extragă informaţii esentiale dintr-un text citit
O2 să formuleze răspunsuri corecte pe baza unor întrebări date pe baza textelor studiate;
O3 să idenifice substantivele şi adjectivele din structurile date;
O4 să găsească forma de plural pentru substantivele date;
O5 să identifice sinonimele si antonimele unor cuvinte;
O6 să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O7 să realizeze acordul adjectivelor cu substantivele date ;
O8 să utilizeze corect ortogramele învăţate ;

Calific. FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Item

I1 Completează cu informaţii Completează corect 4 situaţii Completează correct 2


potrivite toate situaţiile situaţii
I2 Răspunde corect și complet în Răspunde corect dar Răspunde parțial corect/
propoziții incomplete/ Raspunde la 2 răspunde la o întrebare
intrebări
I3 Identifică 10-14 subst si adj. Identifica 7-9 subst si adj Identifica 5-6 subst si adj.
din text
I4 Scrie corect forma de plural Scrie corect 4 subst la plural Scrie corect 2 subst la
a substantivelor plural
I5 Scrie corect 5-6 cuvinte Scrie corect 3-4 cuvinte Scrie corect 2 cuvinte
I6 Formulează corect 2 Formuleaza propoziţii cu În ambele propoziţii
propoziţii greşeli de punctuaţie cuvâtul dat are acelaşi
/exprimare inţeles.
I7 Realizeaza acordul adj Realizeaza acordul adj cusubst Realizeaza acordul adj
cusubst in 7-8 situaţii in 5-6 situaţii cusubst in 2-3 situaţii

I8 Analizează corect subst si adj Analizează corect dar Analizează parţial corect
incomplet subst si adj date
I9 Selecteaz correct 10-11 Selectează corect 6-9ortograme Selectează corect 3-5
ortograme ortograme
I10 Alcătuieşte corect enunţurile Alcătuieşte corect 4 enunţuri Alcătuieşte enunţurile
paţial corect cu greşeli de
punctuaţie şi omisiuni de
litere
Realizarea obiectivelor:

Nr. OB O1 O2 O3 O4 O6 O7 O8 O9 O10
Elevilor FB
care au
B
realizat
itemii S
propusi I

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi
Calificativele elevilor:
Nr. Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Calif
crt.
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 1
0
11. 1
1
12. 1
2
13. 1
3
14. 1
4
15. 1
5
16. 1
6
17. 1
7
18. 1
8
19. 1
9
20. 1
0
21. 1
1
22. 1
2
23. 1
3
24. 1
4
25. 1
5
26. 1
6
27. 1
7
28. 1
8
29. 1
9
30. 1
5
31. 1
6
32. 1
7
33. 1
8
34. 1
9