Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PENTRU PORTOFOLIU

1. Realizați un glosar cu termeni și sintagme de specialitate (definiții, explicații, teorii):


 managementul educațional
 managementul clasei de elevi
 managementul instituției școlare
 decizie managerială
 resurse umane
 colectiv de elevi
 sintalitetea clasei de elevi
 stil managerial
 personalitate managerială
 rolul managerial al profesorului
2. Identificați la liceul pe care l-ați frecventat trei valori/ norme/ simboluri specifice prin
care acesta se deosebește de alte licee.
3. Elaborați analiza comparativă între caracteristicile fundamentale ale profesorului din ziua
de azi și profesorul ideal (ex: lucruri pe care le apreciați și care nu le apreciați)
4. Realizați o ierarhie a celor patru stiluri manageriale ale profesorului.
5. Elaborați trei liste de acțiuni manageriale curriculare care depind de instituțiile
educaționale centrale:
 Ministerul educației și inspectoratele județene
 Școala și grădinița
 Profesorii

+ TEMA PE GRUPE:
1. Fundamente teoretice ale managementului
2. Școala ca organizație
3. Procesul managerial în organizația școlară
4. Comunicarea și informația în managementul instituțiilor școlare
5. Managementul resurselor umane existente în instituțiile școlare
6. Managementul timpului ca resursă educațională
7. Managementul strategic al instituției școlare
8. Panificarea strategică instituțională
9. Managementul calității
10. Managementul economic al instituției școlare
11. Managementul școlar și leadership-ul

BIBLIOGRAFIE
1. Elena Joița - Managementul educațional, Polirom, Iași, 2000
2. Ovidiu Pănișoară - Managementul resurselor umane, Polirom, 2005
3. Voiculescu E., F. Voiculescu - Managementul educațional strategic, Ed. Risoprint, Cluj Napoca,
2005
4. Rodica Niculescu - Managementul resurselor umane în educație, Ed. Eternitas, Alba Iulis
5. Mușata Bocoș - Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, Ed.
Paralela45, Pitești 2015
6. Roniță Iucu - Managementul și gestiunea clasei de elevi, Polirom, 2000
7. Ioan Nicola - Dirigintele și sintalitatea clasei de elevi, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1997.