Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE:________________________ DATA:__________

Evaluare iniţială

1. Ascultă propoziţiile şi scrie numărul de cuvinte:

a) Căţelul latră .

b) Frunzele copacului cad .

c) Oamenii culeg strugurii .

2. Uneşte fiecare imagine cu schema potrivită cuvântului care denumeşte obiectul desenat:

3.
S
c
r
i
e
ce vezi, folosind literele de tipar:

4. Desenează ce ai citit: POM BALON frunză


5.Reprezintă grafic cuvintele din imagini pentru a marca sunetul indicat :

Exemplu : A S E I

____________
_____ _____

6. Scrie semnele grafice dictate :

7. Găseşte literele perechi:

O A R C T S

a r c o s t

Competenţe specifice:
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici
de tipar
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate

Obiective operaţionale:
O1. Să identifice numărul cuvintelor din propoziţie;
O2. Să reprezinte graphic : cuvintele, silabele, sunetele;
O3. Să cunoască literele mari şi mici de tipar pentru a scrie şi a citi cuvinte (global);
O4. Să scrie correct elementele grafice care intră în componenţa literelor de mână.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Calific. FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item

I.1 Recunoaşte numărul Recunoaşte numărul Recunoaşte numărul


cuvintelor din 3 propoziţii. cuvintelor din 3 propoziţii. cuvintelor din 3 propoziţii.
I.2 Realizează corespondenţa Realizează corespondenţa Realizează corespondenţa
dintre imagini şi dintre imagini şi dintre imagini şi
reprezentarea grafică a reprezentarea grafică a reprezentarea grafică a
cuvintelor în 5 situaţii; cuvintelor în 3-4 situaţii; cuvintelor în 2 situaţii;
I.3 Scrie 3 cuvinte folosind litere Scrie 2 cuvinte folosind Scrie 1 cuvânt folosind
de tipar; litere de tipar; litere de tipar;

I.4 Desenează 3 imagini; Desenează 2imagini; Desenează o imagine;

I.5 Reprezintă corect cuvântul, Reprezintă corect Reprezintă corect


silabele şi sunetul indicate în cuvântul, silabele şi cuvântul, silabele şi
3 situaţii; sunetul indicate în 2 sunetul indicate într-o
situaţii; situaţie;

I.6 Scrie corect cel puţin 9 Scrie corect 7-8 elemente Scrie corect 5-6 elemente
elemente grafice care intră în grafice care intră în grafice care intră în
componenţa literelor de componenţa literelor de componenţa literelor de
mână; mână; mână;
I.7 Găseşte 6 perechi de litere. Găseşte 4-5 perechi de Găseşte 3 perechi de
litere. litere.

Acordarea calificativelor:
Realizeaza toti itemii corect si complet FB
Realizeaza corect 4/5 itemi si 3/2 itemi partial B
Realizeaza corect 3 itemi, partial 2 si incorect 2 S
Realizeaza partial 2/3 itemi si incorect 5/4 itemi I

Rezultatele înregistrate:
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7
FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
INSUFICIENT

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

Concluzii:

Greșeli frecvente:

Măsuri ameliorative:

S-ar putea să vă placă și