Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele ___________________________________ Data: 1.02.

2022

Evaluare inițială
A doua șansă – nivel I
Limba și literatura română

1. Încercuiește doar imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul “r”.

2. Scrie în casetă numărul de silabe al cuvintelor sugerate de imagini.

3. Taie cu o linie eticheta care nu se potrivește.

4. Descoperã literele, conform codului culorilor / numerelor, şi scrie cuvintele pe care le-
ai gãsit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A I R N U O C V Ş
1 2 4 1 6 1 3 2 5 8 2 1 4 2 10 7 9

5. Citeşte cu atenţie propoziţia: Alina are un pepene mare.


a. Scrie in casetă numãrul de silabe din al patrulea cuvânt.
b. Transcrie cuvintele formate din douã silabe, care apar în propoziţie:

c. Transcrie numele fetiţei, care apare în propoziţie:

d. Transcrie cuvântul în care litera “e” apare de trei ori.

6. Trasează doar literele pe care le auzi:

7. Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:

A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n

8. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus:


Sesizarea 1. Încercuiește doar imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu 0,50 p.
sunetului final pe sunetul “r”.
baza unor
imagini, dintr-un
cuvânt

Desparțirea 2. Scrie în casetă numărul de silabe al cuvintelor sugerate de imagini. 0,50 p.


corectă în silabe
a cuvintelor date
și precizarea
numărului de
silabe a acestora

Identificã corect 1p.


3. Taie cu o linie eticheta care nu se potrivește.
etichetele pentru
imaginile date

Identificã corect 4. Descoperã literele, conform codului culorilor / numerelor, şi scrie 2 p.


cuvintele pe cuvintele pe care le-ai gãsit.
baza aplicãrii
codului de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
culori.
B A I R N U O C V Ş
1 2 4 1 6 1 3 2 5 8 2 1 4 2 1 7 9
0

5. Citeşte cu atenţie propoziţia: Alina are un pepene mare.


Sesizează a. Scrie in casetă numãrul de silabe din al patrulea cuvânt. 2p.
numărul de
b.Transcrie cuvintele formate din douã silabe, care apar în propoziţie:
silabe dintr-un
cuvânt, sunetul
initial, median
sau final. c.Transcrie numele fetiţei, care apare în propoziţie:
Transcrie
cuvintele date
d.Transcrie cuvântul în care litera “e” apare de trei ori.

Trasarea 1p
contururilor 6. Trasează doar literele pe care le auzi
literelor
corespunzătoare
sunetelor rostite
clar și rar de
către cadru
didactic

Realizarea 7. Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:


corespondenței
dintre literele 1 p.
mari și mici de
tipar A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n
Realizarea 8. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus:
corespondenței
dintre literele 1 p.
mari și mici de
tipar
1 p. oficiu
Punctajul se converteşte în notã. Nota de trecere este 5.

S-ar putea să vă placă și