Sunteți pe pagina 1din 4

Numele _______________________ Data __________________

Test de evaluare
U.Î. ,,Cu primăvara ne jucăm”

1. Dictare:

2. Răspunde la întrebări:
a) Ce joacă cei doi colegi?

b) Cine le aduce cireșe?

c) Ce fac băieții la primirea darului?

3. Desparte cuvintele în silabe:

jachetă - _____________________
Gina -_________________
zambile -______________________
4. Completează cuvintele cu silabe potrivite:

u – re - re - - nă - că – rii

5. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte:

girafă

Zamfir

pachet

6. Separă cuvintele propoziției și apoi transcrie-o corect:

Jianuareohainăveche.

Zamfirocheamăpecolegalui.

Elizaestegimnastă?

7. Scrie cuvinte cu sens asemănător:

zăpadă - bucuros -

elev -
Test de evaluare – U.Î. ,,Cu primăvara ne jucăm”

Textul pentru dictare

Enache și Marcel sunt colegi. După ore joacă baschet. Vine și Zoica. Le aduce cireșe
zemoase și aromate. Jucătorii îi zâmbesc.

Competente specifice

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev.
familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale

1. Descriptori de performantă

Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
propozițiile cu 3-4 propozițiile cu 5-6
propozițiile corect
4.1 Scrie după dictare propoziții greseli (omisiuni greseli (omisiuni
scrise
litere, punctuație) litere, punctuație)
Formulează răspunsuri la
3.1
întrebări pe baza textului 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte un răspuns corect
4.1
dictat
3.1
Desparte cuvintele în silabe 3cuvinte 2cuvinte un cuvânt
4.2
3.1 Completează cuvintele cu
3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt
4.1 silabele lipsă
2 enunturi corecte un enunt corect sau
Alcătuieste propozitii cu
4.1 3 enunturi corecte sau 3 enunțuri cu două cu mici
cuvintele date
mici greșeli greșeli
Delimitează Delimitează
Delimitează cuvintele Delimitează cuvintele
4.3 cuvintele din două cuvintele dintr-o
propozițiilor propozițiilor
propoziții propoziție
3.1
Scrie sinonimele cuvintelor 3cuvinte 2cuvinte un cuvânt
4.1
3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 5 – 7 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 1 – 2 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. C
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
final

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și