Sunteți pe pagina 1din 12

l–L

1. Coloraţi cu roşu cǎsuţa din dreptul imaginilor care conţin sunetul “l”

2. Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzǎtoare.

cal luna mac mere lalele


3. Transcrieţi propoziţiile:

Alina are lalele. Marian are un cal mare.

4. Alcǎtuieşte câte o propoziţie cu cuvintele: mere şi lac.


s–S
1. Coloraţi cu galben cǎsuţa din dreptul cuvintelor care încep sunetul “s”.

2. Ỉncercuie numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt.

somnoros sanie urcǎ cercei cǎmarǎ


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3. Transcrie urmǎtoarele cuvinte :

sare somn soare Sonia

4. Realizeazǎ corespondenţa între cuvinte şi imagini, cu ajutorul sǎgeţilor :

carne creion inel urs soare mǎr canǎ


v–V
1. Ỉncercuie imaginea corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “v”.

2. Desparte în silabe urmǎtoarele cuvinte :

covor vioarǎ Vasile marinar veselie

3. Ordonaţi cuvintele într-o propoziţie, numerotându-le.

are Voicu mare un avion .

4. Transcrieţi textul :
Cu avionul
Vasile e cu Maria la noi. El are
un avion mic.
La ei vine Sorina.
E mare veselie!
t–T
1. Ỉncercuie imaginea corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “t”.

2. Scrie cuvintele corespunzǎtoare imaginilor:

3. Realizeazǎ corespondenţa cu ajutorul sǎgeţilor între cele douǎ coloane de silabe


pentru a forma cuvinte:
te
ca

Tra iet

car ian
maro
tren
un
4. Ordoneazǎ cuvintele pentru a forma propoziţia.

Am
?

p–P
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “p”.

2. Ỉncercuie numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt.

pepene sǎnǎtoşi sǎpun valuri cǎpitan


1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3. Scrie cuvintele corespunzǎtoare imaginilor:

4. Eu spun una, tu spui multe!

copac sǎnǎtos culoare pictor


5. Gǎseşte cuvinte cu sens opus pentru:
 vesel
 voios
 a lucra
d–D
1. Ỉncercuie imaginea corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “d”.

2. Scrie cuvintele corespunzǎtoare imaginilor:

Alina are o sanie …… mic

3. Alege varianta corectǎ :


Eu …… la spital. nouǎ

Diana are un animal …. sunt

tata vine
4. Eu spun DA, tu spui NU !

verişor des
b–B
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “b”.

2. Scrie cuvintele corespunzǎtoare imaginilor:

barcǎ barbǎ
bunicǎ
basm
boalǎ

3.
Scrieţi numǎrul silabelor cuvântului în pǎtrǎţel. Subliniaţi silaba care cuprinde
litera b.
Bunicul este cu bunica în vacanţǎ la mare.

Oana bate toba tare.


4. Transcrieţi propoziţiile

g–G
1. Coloreazǎ imaginile corespunzǎtoare cuvintelor care încep cu sunetul “g”.

2. Gǎsiţi cuvinte cu sens opus pentru:

sǎrac rea

trist scurt

uşor slab

3. Scrieţi cel puţin patru nume de persoane care încep cu G.

4. Formeazǎ câte un cuvânt cu ajutorul silabelor :

ma ca ra gâs
5. Completeazǎ cu « â » sau « î ».

rom__n m__ine __ntuneric


__nceput c__ini Rom__nia
p__ine r__de __nt__i

h–H
1. Scrie, în dreptul fiecǎrei imagini, denumirea ei.

2. Ỉncercuie pe harta României toate localitǎţile care conţin literele h, H.

3. Utilizǎnd creioanele colorate, realizeazǎ corespondenţa între cuvintele din cele


trei coloane, astfel încât sǎ aparţinǎ aceluiaşi domeniu.
câine viorea narcisǎ

România vrabie papagal

rândunicǎ pisicǎ Italia


f–F
1. Scrie cuvintele corespunzǎtoare imaginilor:

Nouǎ aleargǎ tortul.


2. Realizeazǎ copespondenţa între cele trei coloane de cuvinte pentru a forma
propoziţii.
Copilul ne place repede.

Farfuriile strǎluceşte pe masǎ.

Soarele se aflǎ pe cer.

3. Gǎseşte cât mai multe cuvinte în grila alǎturatǎ.


C Ǎ M A Ş Ǎ Z R T C V
R K U R S L A L E A A
E P R U N E Ţ A Z N P
I Q E M W U D C F A O
O R A Ş A L E E P A R
j–J
1. Desparte în silabe cuvintele:

jucǎrie cojoc

bagaje jder

2. Scrie opusul cuvintelor:


aproape scund

mare luminǎ

harnic gras
3. Realizeazǎ corespondenţa între imagini şi cuvinte, cu ajutorul sǎgeţilor:

minge pahar castel fluture televizor strugure

S-ar putea să vă placă și