Sunteți pe pagina 1din 6

Nume…………………….. data………………..

CALIFICATIV……

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Clasa I

1. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

ȘCOALĂ creion

penar GUMĂ
CAIET

2. Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:

A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n

3.Încercuieşte numărul de silabe:

3 2 3 2 4 3

4.Realizează schema grafică a cuvintelor şi a sunetelor:


5.Scrie cuvintele care denumesc imaginile:

6. Scrie iniţiala fiecărui cuvânt :

7. Ordonează literele pentru a obţine cuvântul ce denumeşte imaginea:

ASC

A Ă SC

N I Ă M I
L C A

8. Încercuiește cuvântul care se potrivește desenului:

CAL / LEU STILOU / CREION MASĂ / SCAUN

9. Realizează corespondenţa între fiecare propoziţie și imaginea potrivită acesteia:

SOARELE STRĂLUCEȘTE.

CÂINELE ESTE BUCUROS.

BĂIATUL CITEȘTE.
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Data:
Clasa: I Plastică
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:

1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabei și a cuvintelor din
propoziții rostite clar și rar;

3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de
tipar;

Itemi de evaluare:

I1: punerea în corespondență a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare, reprezentând obiecte din


universul apropiat;

I2: realizarea corespondenței între literele mari si mici de tipar;

I3: încercuieste corect numarul de silabe

I4: reprezintă grafic denumirea imaginilor;

I5: scrierea cuvintelor după imaginile date

I6: identificarea sunetului inițial în cuvintele ce denumesc imaginile date;

I7: ordoneaza literele pentru a obtine cuvântul care denumeste imaginea;

I8: identificarea cuvintelor ce denumesc imaginile date;

I9: realizează corespondența între propozițiile și imaginile date.

Item Foarte bine Bine Suficient


1. Unește 5 cuvinte cu imaginile Unește 3-4 cuvinte cu Unește 1-2 cuvinte cu
corespunzătoare; imaginile corespunzătoare; imaginile corespunzătoare;

2. Realizează corespondența a Realizează corespondența a Realizează corespondența a cel


cel puțin 8 litere mici și mari cel puțin 5 litere mici și mari puțin 2 litere mici și mari de
de tipar; de tipar; tipar;
3. Încercuiește corect numărul Încercuiește corect numărul Încercuiește corect numărul de
de silabe la 3 cuvinte de silabe la 2 cuvinte silabe la 1 cuvânt
4. Reprezintă corect 3 cuvinte Reprezintă corect 2 cuvinte Reprezintă corect 1 cuvânt

5. Scrie corect 3 cuvinte Scrie corect 2 cuvinte Scrie corect 1 cuvânt

6. Scrie corect 5 inițiale Scrie corect 4 inițiale Scrie 3 inițiale

7. Ordoneaza literele si Ordoneaza literele si Ordoneaza literele si formeaza


formeaza toate cele 4 cuvinte formeaza 3 cuvinte 2 cuvinte

8 Recunoaște 3 cuvinte date Recunoaște 2 cuvinte date Recunoaște 1 cuvânt date după
după imagini după imagini imagini

9 Unește 3 propoziții cu Unește 2 propoziții cu Unește o propoziție cu


imaginile corespunzătoare imaginile corespunzătoare imaginea corespunzătoare

Acordarea calificativelor:

Realizeaza toti itemii corect si complet FB


Realizeaza corect 6/7 itemi si 3/2 itemi partial B
Realizeaza corect 4 itemi, partial 3 si incorect 2 S
Realizeaza partial 4/5 itemi si incorect 5/4 itemi I
Nr. Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Crt elevului
T
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

S-ar putea să vă placă și