Sunteți pe pagina 1din 1

Acord pentru fotografierea/filmarea copiilor

Prin semnarea acestui acord îmi oferiți permisiunea, ca în timpul șederii copiilor dvs în spațiul
școlii, să îi fotografiez/ filmez și să afișez aceste resurse pe grupurile închise ale clasei
pregătitoare A- Steluțe de pe WhatsApp/Facebook și în sala de clasă.
Nr Nume și prenume părinți Semnătura că sunteți de acord
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Data Semnătura și
numele prof. pentru învățământul primar

Observații: