Sunteți pe pagina 1din 2
Anoxa ne. 7 Metodotogia pentru destagurarea probei practico de verificare a aptitudinilor necesare indeplinititatributilor de servic Pentru ocuparea posturilor de asietont medical gencralist att Cerintte do examsinare Exominares cin cad probel practice de vrifcar a aptiudnlor necesare depth vibuiler de serv pont ccuparea postr de msl mosiel gonoalshvavonntn Urmélearee cornte ' Dezinfocin, derinseaa, deraizarea 2. Tuba spate gsinca 3. Inarumeniele necesare examin tratamentelrcuente 4. Urmarsea functor visi vogeatne ale organism 5: Adminstvarea medicament 8. Recolarea produselorbskeace 9 patlogiospeniu oxamindile de laberabr 7 nce generale ale aliments banavtor 3 Punetiavenoas jects 2. Ingrren de urgent a acturor 10 Ingrien beinavior canteen acute 1 ingrtea pagior an Descrorea probet In cad probe practice sunt teste cnostnjle practice, abilaie gi apitucinte obi de cate candidal in anid stu gx eventual la un tc de munca anor Veiiiaresindepln corelr prevazute a a1 se va velca in Daca Watrivh bitiograte de concurs ‘are 3 Organizaroa!Destigurarea probe (1) Gomisia de concur slabloso gala de rote gi planul proba practice (2) Perit electuarea acoso, vor fps i lsoriia cana. sala in cae co destagoara proba pracich, tole materiales 4. uslnstet nececare pont vocoNra Sarcinior pute dels comise neal pre practes (3) Subectele praberpracice, so stablese de corsa de concurs si sunt slectate Bin extragere dino und, de cave fare candkat in parte Cae va som Un nove. Vorb do exragore a varante: (3) Timpulaocat pent sustnere probe practic va fstab do comisio. (9) Prevederie at. 37 din OM) nt 2478072010 se apica corespuncaior si pony susineres probe practice Se rotnt e arta Aprecieroa candidatilor Notivea probe! practice se face print-o singura nota, cuprinsé de la 1 la 10, co constitute media animetiea a notelor acordate de cate fecare membru al comisie! ee Art § Baromul minim (1) Sunt deciarati“admis’, ta proba practea, candidai care obtn cel putin nota 7,00 la coast proba {2) Candidath care nu indepinese baremut minim prevazut la alin 1, sunt dectarat vespins" An6 Procesil vorbal (*) Dupa tinalizarea probei practice, modul de desfgurare a acesteia gi rezultatelo