Sunteți pe pagina 1din 1

Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

Cazul Funcţia sintactică Întrebări Exemplu

subiect cine?, ce? Elvira învaţă. Cartea este pe masă


nume predicativ cine este?, ce este?, Băiatul acela este Ionel.
Nominati cum este? Aceea era cartea Ionelei.
v atribut apoziţional care?, ce fel de? Fratele ei, Ştefan, este la şcoală.
Prietena mea, Amalia, îmi este mereu alături.

complement direct pe cine?, ce? Pe Ştefan l-am văzut ieri.


Am cumpărat o carte interesantă.
complement indirect despre cine/ce?, cu Vorbeam cu Marian despre cartea cea nouă.
cine/ ce?, la Andrei se gândea la prietena sa.
cine/ce?,pentru cine Am adus pentru mama nişte trandafiri.
/ce?
complement unde?, de unde?, până Mâine merg la cinema.
circumstanţial de loc unde?, încotro? Copiii vin de la şcoală.
Acuzativ complement cum?, în ce fel?, în ce Cărţile se citesc cu plăcere.
circumstanţial de mod? Voi proceda ca mama.
mod
complement când?, de când?, până Va veni acasă într-o zi.
circumstanţial de când?, cât timp? Plouă de zile întregi.
timp
complement de agent de către cine? Cadoul este cumpărat de Andrei.
atribut prepoziţional care?, ce fel de? Faţa de masă e roşie.
Despărţirea de mama nu mi-a făcut bine.
nume predicativ cine este?,ce este?, cum Cartea este din hârtie.
este? (cu preopziţii) Scaunele sunt de lemn.

complement indirect cui? I-am dat lui Ştefan nota 10.


Dăruiesc fetelor câte o floare.

Dativ complement cum?, în ce fel?, în ce A procedat asemenea lui Ştefan.


circumstanţial de mod? A desenat aidoma colegilor din clasă.
mod
atribut prepoziţional care?, ce fel de? Comportarea asemenea părinţilor este de
dorit.
nume predicativ cine este?,ce este?, cum Copilul este aidoma părinţilor.
este? (cu preopziţii) Acest băiat este asemenea lui Ştefan.

atribut genitival al (a, ai, ale) cui? Cartea lui Ştefan este nouă.
Paginile cărţii sunt rupte.
atribut prepoziţional care?, ce fel de? Lupta împotriva colegilor nu este dreaptă.
nume predicativ al / a cui este? Ochelarii sunt ai bunicii.
Genitiv ai /ale cui sunt? Calculatorul este al lui Ştefan
complement unde?, de unde?, până Şi-a pus cartea deasupra ghiozdanului.
circumstanţial de loc unde?, încotro? Locuieşte deasupra lui Ştefan.
complement când?, de când?, până Am ajuns acasă înaintea mamei.
circumstanţial de când?, cât timp?
timp
Vocativ nu are funcţie .................................... Ştefan, fii cuminte!
sintactică Copile, nu mai alerga!