Sunteți pe pagina 1din 1

Clase de comportament Verbe de actiune

CUNOASTERE (achizitie a defini, a recunoaste, a distinge, a aminti, a identifica, a


de cunostinte) dobandi
COMPREHENSIUNEA a transforma, a ilustra, a interpreta, a redefini, a explica, a
demonstra, a reorganiza, a extinde, a extrapola, a estima, a
determina, a traduce, a pregati, a schimba, a introduce, a
prevedea, a completa, a stabili
APLICAREA a aplica, a generaliza, a restructura, a utiliza, a alege, a clasifica,
a se folosi de…., a dezvolta, a se servi de….
ANALIZA a distinge, a identifica, a recunoaste, a analiza, a compara, a
deduce, a detecta, a discrimina
SINTEZA a scrie, a relata, a produce, a deriva, a planifica, a propune, a
formula, a sintetiza, a modifica, a documenta, a specfica, a
deriva, a combina
EVALUAREA a judeca, a argumenta, a evalua, a valida, a decide, a
standardiza, a compara, a considera

ROBERT MAGER – OPERATIONALIZAREA OBIECTIVELOR

Este cel mai cunoscut şi utilizat model de operaţionalizare; include trei parametri:
• Comportamentul final, exprimat printr-un verb concret la modul conjunctiv ( elevul să
descrie,să explice etc)
• Condiţiile de realizare, care sunt de două feluri, condiţii materiale (ce fel de materiale
didacticesunt necesare elevilor pentru a exprima comportamentul cerut) şi condiţii psihologice
(ce cunoştinţe,capacităţi anterioare sunt necesare?)
• Performanţa acceptabilă, poate fi de două feluri :
1. cantitativă
- exprimată în procente („ 80% din elevi”)
- n u m ă r u l m i n i m d e răspunsuri corecte sau numărul maxim de greşeli
- perioada de timp necesară („în 7 minute”);
2. calitativă:
- exprimă reuşita sau eşecul prin aprecieri absolute: totul sau nimic.

Exemplu de obiectiv operaţional respectând criteriile lui Mager:


Avînd la dispoziţie harta (condiţie materială) elevul să localizeze
(comportamentul final) cel puţin trei ţări din Europa de sud-est (performanţă acceptabilă
exprimată cantitativ)