Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÎŞCA
Loc. Rîşca , jud. Suceava, cod 727465
Tel. 0230-570825 Fax 0230-570855 E-mail: scrisca@yahoo.com
http://www.sc1risca.scoli

Nr. 2050 din 23.10.2018

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÎŞCA


Clasa : a II – a B
Anul şcolar : 2018 – 2019
Prof. înv. Rusu Diana Mihaela

PLANIFICAREA TEMELOR PENTRU


CONSILIERE CU PĂRINŢII

AN ȘCOLAR 2018-2019
NR. SĂPTĂMÂNA TEMA OBSERVAŢII
CRT.
1. 10 - 14.09.2018 Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii
Care sunt rechizitele necesare copilului în acest an şcolar ?
2. 17 – 21.09.2018 Evaluarea iniţială – un prim pas în asigurarea succesului şcolar
3. 24 – 28.09.2018 Performanţa şcolară vs. performanţa extraşcolară
Cum alegem activităţile extraşcolare pentru copilul nostru
4. 01 – 05.10.2018 Meseria de părinte. Tipuri de părinţi
5. 08 – 12.10.2018 Părinţii – parteneri în educaţie. Comunicarea cu şcoala.
6. 15 – 19.10.2018 Răspundere, responsabilitate, responsabilizare în educaţie
7. 22 – 26.10.2018 Temele pentru acasă – o îndatorire sau un mod de aprofundare /
perfecţionare. Când şi cum se fac temele pentru acasă; rolul
supervizării
29.10-02.11.2018 Vacanţă
8. 05 – 09.11.2018 Dorinţa de performanţă şi exerciţiile suplimentare: teme, culegeri,
fişe de lucru suplimentar
9. 12 - 16.11.2018 Dozarea efortului intelectual al copilului de 7 – 8 ani. Curba de efort
intelectual. Suprasolicitarea intelectuală şi efectele ei
10 . 19 – 23.11.2018 Concursurile şcolare. Pregătirea de profil pentru concursuri.
Pregătirea psihologică a copilului pentru concursuri. Importanţa
participării la concursuri şcolare
11 . 26 – 28.11.2018 Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copiilor. Fraţii – tratare
NR. SĂPTĂMÂNA TEMA OBSERVAŢII
CRT.
diferenţiată, nu preferenţială
12 . 03 – 07.12.2018 Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de recompense
13 . 10 – 14.12.2018 Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de valori, atitudine, implicare
14 . 17 – 21.12.2018 Disciplina pozitivă a copilului: motivaţia, voinţa, perseverenţa
22.12.2018 – VACANŢĂ DE IARNĂ
14.01.2019
15 . 14 – 18.01.2019 Jocurile de atenţie pentru copii. Efectele jocului practicat la PC
16 . 21 – 25.01.2019 Activităţi de tip recreativ – instructiv, prilej de activizare si dezvoltare
a creativităţii
17 . 28.01 – Situaţia scolară la final de semestru
01.02.2019 Cum organizăm timpul copiilor in vacanţe

04- 11.02.2019 VACANŢĂ INTERTRIMESTRIALĂ – Semestrul II


18 . 11-15.02.2019 Colaborare sau competiţie. Cum învăţăm copilul să fie bun coleg
19 . 18-22.02.2019 Climatul familial securizant şi personalitatea copilului
20 . 25.02-01.03.2019 Efecte ale violenţei domestice asupra personalităţii copilului

21 . 04 – 08.03.2019 Să sărbătorim ziua Mamei


22 . 11 – 15.03.2019 Conflictele copii – părinţi şi căi de rezolvare a acestora
23 . 18 – 22.03.2019 Copiii trăiesc cum învaţă: bunele maniere la copii
24 . 25 – 29.03.2019 Sfaturi pentru părinţi….. de la copilul lor
25 . 1 – 05.04.2019 Organizarea timpului liber al copilului
26 . 08-12.04.2019 Să fim alături de copiii noştri – timpul pentru discuţii şi activităţi
recreative comune
27 . 15-19.04.2019 Televizorul nu ţine loc de părinţi şi nu ne educă copiii

20.04 – VACANŢA DE PAŞTE


05.05.2019
28 . 06 – 10.05.22019 Valori şi modele transmise copiilor de mass-media

29 . 13 – 17.05.2019 Dificultăţi în învăţare şi modul lor de abordare. Rolul cadrului didactic,


rolul familiei
30 . 20 – 24.05.2019 Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei
31 . 27-31.05.2019 Ziua internaţională a copiilor
32 . 03 – 07.06.2019 Colaborarea dintre şcoală şi familie – factor hotărâtor în educarea
şcolarului pentru integrarea în societate
33. 10 – 14.06.2019 Părinţii şi învăţătorul în faţa catalogului – progres sau regres în
finalitate ?

CONSILIER EDUCATIV, DIRECTOR ,


Prof. Bosînceanu Ramona Prof. Dr.Dumitruț Ionela