Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnazială Rîşca Înv.

Roman Elena

PROIECT DIDACTIC
CLASA: I B
DATA: 2.02.2016
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare
UNITATEA: Fapte bune
SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitularea şi consolidarea cântecelor învăţate
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare-consolidare
DOMENII INTEGRATE: Muzică și mișcare
Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală
Arte vizuale şi lucru manual

SCOPUL:

1
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

 Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual sau în grup.

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINELOR INTEGRATE:


MM:
1.1.- Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante;
2.1.- Cântarea individual sau în grup asociind mişcarea sugerată de text şi ritm;
2.3. -Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite;
3.1.- Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii.
CLR:
1.2.- Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
2.1.- Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.2.- Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
2.3.- Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.
MEM:
3.1.- Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
3.2.- Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural.
DP:
2.2.- Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă.
AVAP:
1.1.- Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;
1.3.- Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.

2
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O.1. - să realizeze corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata , înălţimea sunetelor;
 O.2. - să-şi dezvolte auzul muzical şi simţul melodic ;
 O.3. - să cânte corect, individual şi în grup, cântecele învăţate;
 O.4. - să acompanieze interpretarea cu mişcări sugerate de textul cântecului ;
 O.5. - să execute un dans cu mişcare repetată pe audiţie .

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Tipuri de experiențe de învățare: de exersare, de aplicare;


 Sistemul metodologic: conversația, explicația, demonstraţia, observația, exercițiul, problematizarea;
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în grup.

RESURSE:

 Umane: 16 elevi;
 Materiale: planșa flip-chart, markere, Set- decoraţiuni de iarnă, laptop, negativ- cântecel Săniuţa, fulguşori-ecuson, Omul de zăpadă;
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 35 minute + 10 minute activități recreative;
 Bibliografice:

3
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

1. Programa școlară pentru disciplina Muzică şi mişcare (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program
de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
3. Mîndru, E., Niculae, A.,Borbeli, L., (2010), Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

4
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

Nr. SECVENŢELE COMP. SP. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ T


Crt. INSTRUIRII DISCIPLINELOR DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE I
INTEGRATE PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE M EVALUARE
P
1. Organizarea DP  Se creează condiţiile optime
2.2 pentru buna desfăşurare a activităţii
clasei pentru propuse (spaţiu educaţional, materiale Conversaţia Frontal 2’ Capacitatea
lecţie didactice, climat psihoafectiv). Materiale de organizare
 Exerciţii organizatorice: necesare
Poziţia corectă pentru cântat, spatele activităţii Observarea
Demonstraţia Individual
drept, lipit de bancă, umerii traşi puţin sistematică
înapoi, capul sus, privirea înainte.

2. Captarea CLR  Se prezintă elevilor un Rebus-


1.1;2.2 pentru completarea acestuia, elevii sunt Planşă flip- Capacitatea
atenţiei îndrumaţi să răspundă unor ghicitori. chart Frontal 7’ de a dezlega
 Se obţine cuvântul: IARNA Conversaţia ghicitori date
Markere Individual
Observarea
sistematică
3. Anunţarea CLR  Se anunţă titlul şi obiectivele
1.2;2.2 într-o manieră accesibilă elevilor. Explicaţia
temei şi a Astăzi la ora de Muzică şi mişcare, Frontal 3’ Observarea
obiectivelor vom repeta cântecele de iarnă învăţate. Conversația sistematică

4. Dirijarea MM  Exerciţii pentru respiraţie:


1.1;2.1;2.3;3.2 Simţim mireasma aerului rece de
recapitulării CLR iarnă, şi ne bucurăm: Explicația 20’ Observarea
2.1;2.2;2.3;3.2 Iarnă, ce frumoasă eşti! Frontal sistematică
MEM Ne imaginăm că ţinem în palmă un
3.1;3.2 fulg de zăpadă. Tragem aer în piept

5
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

(inspirăm), până număr la 2, apoi


suflăm în fulg (expirăm) până număr la Demonstraţia Individual Capacitatea
2. de a executa
Ne încălzim mâinile îngheţate de exerciţiile de
ger. încălzire şi
 Exerciţii de recunoaştere şi omogenizare
reproducere a înălţimii sunetelor: Exerciţiul Frontal a vocii
Ne bucurăm de întâlnirea cu Omul
de zăpadă! (emitem sunete de bucurie de
intensităţi diferite) Aprecieri
 Exerciţii de ritm: Demonstraţia Individual verbale
Se aud paşii altor copii care vin la
joacă.- Batem ritmic din palme
Batem ritmic cu degetul în bancă.
Suntem fericiţi că ne-am adunat cu
toţii. Afară ninge, e ca-n poveşti!
 Cunoaşteţi un cântecel despre Capacitatea
ninsoare? de a interpreta
Se repetă cântecelul Ninge, ninge cântecele
ne-ncetat! Frontal învăţate
 Ce se întâmplă atunci când
ninge?
Se împart fulguşorii-realizaţi din Fulguşori-
hârtie. Elevii formează perechi şi ecuson
desfăşoară Dansul fulgilor de nea. În perechi Capacitatea
 Se dirijează o conversaţie despre Conversaţia Laptop de a executa
jocurile copiilor în anotimpul iarna. Se un dans pe
observă planşa cu anotimpul iarna. Elevii Planşă- Individual audiţie
formulează enunţuri. anotimpul
 Cunoaşteţi un cântecel despre iarna
săniuţă? Frontal
Se repetă cântecelul Săniuţa. Negativ-
 Se completează tabloul de iarnă căntec Aprecieri
prin construirea unui om de zăpadă. Săniuţa verbale

6
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

Elevii realizează mişcări de formare a


bulgărilor. Individual
Se dirijează o conversaţie despre Problematizare Omul de
omul de zăpadă. a zăpadă
 Se repetă căntecelul Omuleţul de
zăpadă. Frontal

5. Asigurarea MM  Elevii aleg un cântec pe care îl


2.1;3.1 vor interpreta acompaniat de mişcările Instrumente Capacitatea
retenţiei şi a corpului şi de instrumentele muzicale pe muzicale În grup de a
transferului care le avem la dispoziţie. 5’ acompania cu
mişcări
sugerate de
text

6. Încheierea și
 Se fac aprecieri privind Frontal Aprecieri
evaluarea participarea elevilor la activitate. Conversaţia Individual 2’ verbale
activităţii

Managementul timpului:
Conținuturile proiectate vor fi selectate în funcție de limitările temporale, urmând a fi atinse în activitățile ulterioare.