Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 22.03.2016
Propunător : Apostoaie Elena
Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ
Clasa: Pregătitoare B
Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: “Copacelul din grădină”-învățare
“Vine vine primavera“ - repetare
Tipul de activitate: predare-învăţare
Scopul activității: dezvoltarea auzului muzical ca mijloc de percepere a muzicii; consolidarea deprinderii de a intona un cântec
corect, expresiv în grup; exersarea deprinderii de a executa mișcări sugerate, de noul conținut.
Obiective operționale:
O1: Să respecte poziția corectă a corpului în timpul cântatului;

O2: Să execute corect exerciţiile de respiraţie şi ritmico- melodice;

O3: Să redea versurile şi linia melodică a cântecului, respectând tonul, semnalul de început, dicția corectă;

O4 : Să cânte în grup, executând mișcările sugerate de către învăţătoare.


O5. Să realizeze corect copăcelul înflorit
Competențe generale:
1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
Competențe specifice
M.M.
1.1.Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
2.3.Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite

1
CLR

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală


AVAP
1.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj visual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care
reflectă un context familiar.

Strategia didactică:

 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.


 Mijloace de învăţământ: laptop, boxe, floricele, hârtie colorată, hârtie creponată, carton, lucrare model.
 Forma de organizare: individual, frontal.

Locul de desfăşurare: sala de clasă

Bibliografie:

1. Dolgoşev M., Marinescu E., (1996), “Educaţia muzicală în grădiniţa de copii- Îndrumări metodice”, Ediţia a 2-a revăzută,
Bucureşti:Editura Didactică şi Pedagogică
2. Rusu I., (2005), “Cântece pentru preşcolari şi şcolarii mici”, Piatra-Neamţ: Editura ADAN.
3. *** Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, anexa 2 la OMECTS nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013

Strategia didactică
Nr. Etapele Ob.
Conţinut instructiv-educativ Evaluare
Cr. lecţiei Op. Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare
1. Moment O1 Stabilesc ordinea şi disciplina nacesare Conversaţia Frontal Capacitatea
organizatoric desfăşurării lecţiei. de a
Reamintesc poziţia corectă de cânt (spatele respecta

2
drept, lipit de spătar, picioarele pe podea, poziţia
mâinile pe bancă). corectă a
Pregătirea materialului didactic necesar corpului în
desfăşurării activităţii . timpul
cântatului.
Discuții despre primăvară.
Capacitatea
- În anotimpul de primăvară cum arată un
de a-și
copac? Frontal
Captarea centra
2. - Ce are mai special? Păpuşă
atenţiei atenția pe
- Ce prieteni i s-au alăturat copăcelului Individual
subiectul
nostru?
activității
Astăzi împreună vom învăţa un cântec
Anunţarea nou:”Copăcelul din grădină”, vom repeta
3. temei şi a căntecul ”Vine, vine primăvara”, iar spre final Conversaţia Frontal
obiectivelor vom realize din hârtie colorată și creponată
copăcelul înflorit.
Îi voi ruga să stea în bănci, cu spatele lipit de
spătar, și cu mâinile pe genunchi pentru ca
încălzirea vocii să fie una corectă.
a) Exerciții de respirație
Sub copăcel se odihneşte o pisică: sffffffar. Capacitatea
Se inspiră la comanda învăţătoarei şi se de a
Exerciții emite un sunet prelungit pe silaba şşşşt. Conversaţia executa
ritmico- b) Exerciții de omogenizare a vocii corect
4. O2
melodice, cu imitarea sunetelor din natură. exerciţiile
-Copii, cum face vaca? (muuuuu) Exerciţiul
vizând de
- Atenție inspirăm, apoi expirăm. Frontal
respirația și respiraţie şi
omogeniza- -Cum face trenul? (uuuuuuu) ritmico-
rea vocii -Cum face oaia? (beeeeeeee) melodice;
Demonstra-
c) Exercițiu de intonație. poziţia
ţia
Se cântă împreună cu copiii gama do. adecvată.

3
Voi cânta împreună cu elevii cântecul:
”Vine vine primăvara”.(Anexa 1)

Vine, vine primavara


Se asterne-n toata tara
Floricele pe campii Capacitatea
Hai sa le-adunam, copii. de a
Conversaţia respecta
Repetarea O1;
Creste, creste iarba verde poziţia
5. cântecului Păpuşa Frontal
Ciocarlia-n nori se pierde corectă a
cunoscut O4 Haideti s-ascultam, copii Exerciţiul corpului în
Al ei cantec din campii. timpul
cântatului.
Cucu, cucu striga tare
Picpalacul-n lunca sare
Mieii zburda pe campii
Haideti sa-i vedem, copii.

- Copii, aşa cum am mai spus astăzi vom


Capacitatea
învăţa cântecul : “Copăcelul din grădină”.
de
- Vom audia împreună cântecul apoi vom
Demonstra- ascultarea
încerca şi noi.
6. rea și analiza Conversaţia Frontal și
Se realizează analiza cântecului printr-un
cântecului înțelegere a
dialog cu elevii:
cântecului.
- Copii, despre ce este vorba în cântec?
- Este un cântec vesel sau trist?
7. Învățarea Cântare model de către învăţătoare. Conversaţia Frontal
cântecului Copăcelul din grădină Capacitatea
Demonstra- Laptop de a
Copacelul din gradina ţia Individual respecta
Primavara a-nverzit Boxe poziţia
Si cu-o raza de la soare corectă a
Alb ca neaua a-nflorit. Exerciţiul Planşe cu corpului în
O1; strofele timpul
4
R: Copacel, copacel cântatului.
Te iubesc de mititel
Copacel, copacel,
Te iubesc de mititel.

Primavara, copacelul Capacitatea


De omizi l-am curatat de a reda
Si la toamna urmatoare versurile şi
Rod bogat am adunat. linia
melodica a
R: cântecului,
Învăţarea cântecului pe fragmente. respectând
Demonstrarea primelor două versuri din tonul,
O3; semnalul
prima strofă, învăţare;
Demonstrarea următoarelor două versuri din de început,
prima strofă, învăţare. dicția
Se va proceda la fel pentru refren și strofa a corectă;
doua. Capacitatea
După ce am învățat cântecul ne vom ridica de
O4 în picioare, le arăt mișcările specifice cântecului coordonare
și mai repetăm o dată cântecul integral a
împreună cu mișcări. mișcărilor
După învățarea cântecului, se va trece la corpului în
realizarea copăcelului înflorit. Copiii vor primi concordanț
floricele colorate, hârtie creponată și colorată ă cu textul
pentru a realizat copăcelul înflorit (Anexa2). cântecului.

Voi face aprecieri verbale cu privire la


Încheierea
8. participarea copiilor la activitate şi împărţirea Conversaţia Frontal
activităţii
stimulentelor .

5
Anexa 1

Anexa 2

6
7

S-ar putea să vă placă și