Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău


Comisia de monitorizare, prevenire şi diminuare a violenşei şcolare

RAPORT PRIVIND VIOLENŢA ŞCOLARĂ


2010-2011

1.Tabel monitorizare acte de violenţă înregistrate în anul şcolar 2010-2011


Nr Elevi-elevi Elevi-Cadre didactice Elevi-terţi Cadre didactice- Violenţa
crt. Cadre didactice domestică

8 - - -

2 Tipuri de activităţi de prevenire şi reducere a fenomenului violenţei şcolare


Nr. Activităţi de prevenire şi reducere a Grup ţintă/nr Parteneri
crt fenomenului violenţei şcolare organizate de participanţi
unitatea şcolară
1. Identificarea formelor de violenţă şcolară în 950 elevi I.S.J Bacau
cadrul colegiului prin discutii in cadrul orelor de
dirigentie si in cadrul Consiliului Elevilor
2. ▪Identificarea elevilor aflaţi în situaţia de risc, 65 elevi Centrul Judetean
manifestand comportament violent, fie cei care beneficiari de Asistenta
erau în acestă situaţia şi anul trecut , fie cazuri noi Psihopedagogica
[baza de date cu informatii de la diriginti] 42 de diriginti
▪Cel puţin o activitate de consiliere individuală
/de grup a acestor elevi şi cel puţin o activitate la
clasă pe tema violenţei.
3 ▪ Invitarea unor persoane abilitate să abordeze 200 elevi Politia de
ştiinţific problema agresivităţii la orele de Proximitate
dirigenţie, la şedinţele cu părinţii sau la comisiile
metodice. Agentia de
Prevenire a
Traficului de
Fiinte Umana
4 ▪ Activităţi desfăşurate la nivelul clasei sau al 150 elevi Politia de
şcolii cu ocazia Zilei Mondiale fără Violenţă Proximitate

1
3.Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ
Nr. Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ Observaţii
Crt.
1. Camere de filmat existente in curtea scolii, pe holurile colegiului, in
caminul colegiului; puncte de monitorizare la: portar, inginer de
sistem, pedagog
2. Intrarea pe poarta scolii se face numai pe baza ecusonului sau (in caz
exceptional) a carnetului de elev
3 Existenta unei proceduri si a unui sistem de monitorizarea a intrarii
persoanelor straine in colegiu in care sunt implicati: directorii,
profesorul si elevul de serviciu, portarul
4 Obligativitatea uniformelor scolare si a ecusoanelor elevilor pe
perioada programului scolar

4. Parteneriatul şcoală-părinţi pentru prevenirea fenomenului violenţei şcolare


Nr. Acţiuni pentru prevenirea fenomenului violenţei şcolare Nr participanţi-parteneri-etc
crt
1 Integrarea elevilor de clasa a IX a în învăţământul liceal. Diriginţii claselor a IX a
,consilierul şcolar.
2 Implementarea procedurilor de prevenire a fenomenului Jandarmeria, Politia de
scolar de catre comisia de disciplina, in echipa cu proximitate
profesorii si elevii de serviciu, in conformitate cu
drepturile si sanctiunile stabilite prin R.O.I.
3 Activitatea educativa „Saptamana tolerantei” / Habitat for Humanity,
„Saptamana ingerilor” ca alternativa constructiva de SOS Satul Copiilor Hemeius
relationare si comunicare cu ceilalti Iubim Natura
4 Cluburi scolare ca alternative constructive de petrecere a Centrul Judetean de Asistenta
timpului liber si de formare a unui caracter potrivit unei Psihopedagogica
socieati bazate pe comunicare si intelegere: Cinefilia, Centul de Excelenta
Excelsior, Istetii Pamantului. Let’s English, Fizicienii Asociata Scriitorilor Romani
creativi Biblioteca Judeteana
5 Program educativ de dezvoltare a comportamentului Centul Judetean de Asistenta
civilizat in camin „Petrecerea primaverii” Psihopedagogica

Director,
Cazacu Remus Emanoil Director adj.educativ/ /Moji Mihai
Consilier educativ/ Turcu Mihaela
Responsabil comisie/ Stamatachi Anca
Secretar/Filimon Alina
______________________