Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învățare: RELAȚII, ATITUDINI,


COMPORTAMENTE FAȚĂ DE OAMENI
Nr. de ore: 8
Detalieri de conținut Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare
1. Încrederea și lipsa 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
de încredere 1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
- exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
familiar; Forme de organizare a
- ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
- realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;

1
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
2. Respectul și lipsa 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
de respect 1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
- discutarea, în grupuri mici, a moralei dezbaterea, studiu de
unor fabule, a unor proverbe care caz, jocul de rol
ilustrează trăsături ale persoanei; Forme de organizare a
- exerciții de apreciere a propriilor colectivului:
trăsături manifestate în contexte - activitate frontală,
familiar; activitate individuală,
- ilustrarea prin desen, pictură, activitate în perechi,
modelaj a unor comportamente activitate în echipă
morale/imorale ale unor personaje;
- realizarea, în grupuri mici, la
alegerea elevilor, a unor povestiri,
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
2
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
3. Curajul și lipsa de 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
curaj 1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
- discutarea, în grupuri mici, a moralei dezbaterea, studiu de
unor fabule, a unor proverbe care caz, jocul de rol
ilustrează trăsături ale persoanei; Forme de organizare a
- exerciții de apreciere a propriilor colectivului:
trăsături manifestate în contexte - activitate frontală,
familiar; activitate individuală,
- ilustrarea prin desen, pictură, activitate în perechi,
modelaj a unor comportamente activitate în echipă
morale/imorale ale unor personaje;
- realizarea, în grupuri mici, la
alegerea elevilor, a unor povestiri,
dialoguri, dramatizări privind
3
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
4. Bunătate și răutate 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
- exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
familiar; Forme de organizare a
- ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
- realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
4
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
5. Despre adevăr și 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
minciună 1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
- discutarea, în grupuri mici, a moralei dezbaterea, studiu de
unor fabule, a unor proverbe care caz, jocul de rol
ilustrează trăsături ale persoanei; Forme de organizare a
- exerciții de apreciere a propriilor colectivului:
trăsături manifestate în contexte - activitate frontală,
familiar; activitate individuală,

5
- ilustrarea prin desen, pictură, activitate în perechi,
modelaj a unor comportamente activitate în echipă
morale/imorale ale unor personaje;
- realizarea, în grupuri mici, la
alegerea elevilor, a unor povestiri,
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
6. Modestia și lipsa de 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
modestie 1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
- exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
publice); demonstrația, proiectul)
dezbaterea, studiu de
caz, jocul de rol
6
- exerciții de apreciere a propriilor Forme de organizare a
trăsături manifestate în contexte colectivului:
familiar; - activitate frontală,
- ilustrarea prin desen, pictură, activitate individuală,
modelaj a unor comportamente activitate în perechi,
morale/imorale ale unor personaje; activitate în echipă
- realizarea, în grupuri mici, la
alegerea elevilor, a unor povestiri,
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
Recapitulare 1.1 - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
1.2 deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
1.3 - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
2.3 trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
3.1 exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
3.2 desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
3.3* - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
observarea dirijată,
7
în grupul de prieteni, în locuri demonstrația, portofoliul,
publice); dezbaterea, studiu de proiectul)
- discutarea, în grupuri mici, a moralei caz, jocul de rol
unor fabule, a unor proverbe care Forme de organizare a
ilustrează trăsături ale persoanei; colectivului:
- exerciții de apreciere a propriilor - activitate frontală,
trăsături manifestate în contexte activitate individuală,
familiar; activitate în perechi,
- ilustrarea prin desen, pictură, activitate în echipă
modelaj a unor comportamente
morale/imorale ale unor personaje;
- realizarea, în grupuri mici, la
alegerea elevilor, a unor povestiri,
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
Evaluare 1.1 - recunoașterea trăsăturilor morale în Forma de organizare a Probă scrisă
1.2 contexte date; colectivului: Evaluare în
1.3 - introducerea noțiunilor noi în alte - activitate individuală perechi
2.3 contexte; - activitate în perechi
3.1
8
3.2 - identificarea trăsăturilor morale în
imagini;
- completarea unor texte lacunare;
- identificarea trăsăturilor morale
personale.

9
Unitatea de învățare: OAMENI ÎMPREUNĂ

Nr. de ore: 8
Detalieri de conținut Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare
1 2 3 4 5
1. Acasă 1.1. Explorarea calității de - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
persoană pe care o are orice deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
om - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
1.2. Identificarea unor trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
trăsături morale definitorii ale exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
persoanei desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
2.1. Recunoașterea unor - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
atitudini în raport cu lucrurile, persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
cu plantele și animalele familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
2.2. Manifestarea unor în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
atitudini pozitive în raport cu publice); demonstrația, proiectul)
lucrurile, cu plantele și - exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
animalele trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
3.1. Relaționarea pozitivă, în familiar; Forme de organizare a
grupuri mici, pentru - ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
rezolvarea unor sarcini simple modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
de lucru morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
- realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
10
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
2. La școală 1.1. Explorarea calității de - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
persoană pe care o are orice deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
om - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
1.2. Identificarea unor trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
trăsături morale definitorii ale exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
persoanei desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
2.1. Recunoașterea unor - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
atitudini în raport cu lucrurile, persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
cu plantele și animalele familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
2.2. Manifestarea unor în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
atitudini pozitive în raport cu publice); demonstrația, proiectul)
lucrurile, cu plantele și - exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
animalele trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
3.1. Relaționarea pozitivă, în familiar; Forme de organizare a
grupuri mici, pentru - ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
rezolvarea unor sarcini simple modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
de lucru morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
- realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
11
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
3. Prieteni 1.1. Explorarea calității de - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
persoană pe care o are orice deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
om - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
1.2. Identificarea unor trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
trăsături morale definitorii ale exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
persoanei desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
2.1. Recunoașterea unor - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
atitudini în raport cu lucrurile, persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
cu plantele și animalele familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
2.2. Manifestarea unor în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
atitudini pozitive în raport cu publice); demonstrația, proiectul)
lucrurile, cu plantele și - exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
animalele trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
3.1. Relaționarea pozitivă, în familiar; Forme de organizare a
grupuri mici, pentru - ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
rezolvarea unor sarcini simple modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
de lucru morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
3.2. Participarea la acțiuni în - realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
grupuri mici, prin asumarea alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
de drepturi și îndatoriri dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;

12
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
4. Drepturi și 1.1. Explorarea calității de - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
îndatoriri persoană pe care o are orice deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
om - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
1.2. Identificarea unor trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
trăsături morale definitorii ale exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
persoanei desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
2.1. Recunoașterea unor - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
atitudini în raport cu lucrurile, persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
cu plantele și animalele familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
2.2. Manifestarea unor în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
atitudini pozitive în raport cu publice); demonstrația, proiectul)
lucrurile, cu plantele și - exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
animalele trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
3.1. Relaționarea pozitivă, în familiar; Forme de organizare a
grupuri mici, pentru - ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
rezolvarea unor sarcini simple modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
de lucru morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
- realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
dialoguri, dramatizări privind
activitățile grupurilor din care fac
parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor și de la

13
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
Recapitulare 1.1. Explorarea calității de - discuții referitoare la asemănările și Locul de desfășurare: Observarea
persoană pe care o are orice deosebirile dintre persoane; - sala de clasă sistematică
om - recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale: (probe
1.2. Identificarea unor trăsăturilor unor personaje (de - manualul, caietul orale, probe
trăsături morale definitorii ale exemplu, prezentate în povești, fabule, elevului, fișe de lucru, practice,
persoanei desene animate familiare elevilor); calculator, volume de fișe de
2.1. Recunoașterea unor - exerciții de identificare a trăsăturilor povești lucru, teme
atitudini în raport cu lucrurile, persoanei manifestate în contexte Resurse procedurale: pentru
cu plantele și animalele familiare elevilor (la școală, în familie,- conversația, explicația, acasă,
2.2. Manifestarea unor în grupul de prieteni, în locuri observarea dirijată, portofoliul,
atitudini pozitive în raport cu publice); demonstrația, proiectul)
lucrurile, cu plantele și - exerciții de apreciere a propriilor dezbaterea, studiu de
animalele trăsături manifestate în contexte caz, jocul de rol
3.1. Relaționarea pozitivă, în familiar; Forme de organizare a
grupuri mici, pentru - ilustrarea prin desen, pictură, colectivului:
rezolvarea unor sarcini simple modelaj a unor comportamente - activitate frontală,
de lucru morale/imorale ale unor personaje; activitate individuală,
3.3.* Participarea la proiecte - realizarea, în grupuri mici, la activitate în perechi,
simple cu conținut moral- alegerea elevilor, a unor povestiri, activitate în echipă
civic, în cadrul clasei, al dialoguri, dramatizări privind
școlii sau al comunității activitățile grupurilor din care fac
locale parte elevii;
- exemplificarea unor relații dintre
oameni în diferite grupuri, pornind de
la povestiri, fabule, desene animate
14
adecvate vârstei elevilor și de la
situații observate în contexte familiare
de viață;
- participarea la jocuri de rol care
valorizează relaționarea pozitivă cu
copiii care provin din grupuri etnice,
culturale, sociale diferite sau care au
nevoi speciale;
- simularea rezolvării unor sarcini de
lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și
îndatoriri.
Evaluare 1.1. Explorarea calității de - identificarea relațiilor existente în Forma de organizare a Probă scrisă
persoană pe care o are orice cadrul diferitelor tipuri de grupuri; colectivului: Evaluare în
om - recunoașterea diferitelor tipuri de - activitate individuală perechi
1.2. Identificarea unor grupuri în imagini; - activitate în perechi
trăsături morale definitorii ale - alegerea valorii de adevăr a unor
persoanei situații date;
2.1. Recunoașterea unor - formularea îndatoririlor
atitudini în raport cu lucrurile, corespunzătoare unor drepturi și invers
cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor
atitudini pozitive în raport cu
lucrurile, cu plantele și
animalele
3.1. Relaționarea pozitivă, în
grupuri mici, pentru
rezolvarea unor sarcini simple
de lucru

Recapitulare finală 1.1. Explorarea calității de - exerciții de prezentare, în perechi, a Forma de organizare a Probă scrisă
persoană pe care o are orice propriei persoane (a unor aspecte colectivului: Evaluare în
om relevante pentru identitatea proprie); - activitate individuală perechi
1.2. Identificarea unor - discuții referitoare la asemănările și - activitate în perechi
trăsături morale definitorii ale deosebirile dintre persoane;
persoanei
15
1.3. Explorarea grupurilor - exerciții de identificare a trăsăturilor
mici și a regulilor grupului persoanei manifestate în contexte
2.1. Recunoașterea unor familiare elevilor (la școală, în familie,
atitudini în raport cu lucrurile, în grupul de prieteni, în locuri
cu plantele și animalele publice);
2.2. Manifestarea unor - discutarea, în grupuri mici, a moralei
atitudini pozitive în raport cu unor fabule, a unor proverbe care
lucrurile, cu plantele și ilustrează trăsături ale persoanei;
animalele - recunoașterea, în situații date, a
2.3. Explorarea unor relații grupurilor mici din care face parte
existente între oameni în elevul (familia, grupul de joacă, grupul
cadrul grupului de învățare);
3.1. Relaționarea pozitivă, în - recunoașterea unor atitudini față de
grupuri mici, pentru lucruri, față de plante și animale,
rezolvarea unor sarcini simple pornind de la imagini date, lectura
de lucru unor povești, fabule, vizionarea unor
3.2. Participarea la acțiuni în desene animate sau filme adecvate
grupuri mici, prin asumarea vârstei elevilor, observarea unor
de drepturi și îndatoriri comportamente ale copiilor și ale
adulților în contexte familiare de viață
etc.;
- punerea elevilor în situația de a-și
exprima gânduri, sentimente, atitudini
față de lucruri, plante, animale și de a
susține nevoia de lucruri, plante,
animale (pornind, de exemplu, de la
imagini, texte, desene animate, filme
adecvate vârstei elevilor);
- exerciții de identificare, în contexte
de viață, a unor relații existente în
cadrul diferitelor tipuri de grupuri;
- exersarea cooperării în grup pentru
rezolvarea unor sarcini simple de
lucru, prin împărțirea
sarcinilor/responsabilităților,
respectarea cerințelor (de lucru, de
16
timp etc.) și prin valorificarea
calităților fiecărui membru al grupului;
- activități în grupuri mici, pentru
identificarea principalelor drepturi și
îndatoriri pe care le au în grupurile din
care fac parte.
Evaluare finală 1.1. Explorarea calității de - identificarea aspectelor relevante Forma de organizare a Probă scrisă
persoană pe care o are orice pentru propria persoană; colectivului:
om - recunoașterea trăsăturilor morale ale- activitate individuală
1.2. Identificarea unor unei persoane;
trăsături morale definitorii ale - completarea unor texte lacunare;
persoanei - reconoașterea unor atitudini moral-
1.3. Explorarea grupurilor civice în raport cu celelalte persoane,
mici și a regulilor grupului cu lucrurile, cu plantele și cu
2.1. Recunoașterea unor animalele.
atitudini în raport cu lucrurile,
cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor
atitudini pozitive în raport cu
lucrurile, cu plantele și
animalele
2.3. Explorarea unor relații
existente între oameni în
cadrul grupului
3.1. Relaționarea pozitivă, în
grupuri mici, pentru
rezolvarea unor sarcini simple
de lucru
3.2. Participarea la acțiuni în
grupuri mici, prin asumarea
de drepturi și îndatoriri

(Planificarea a fost realizată de prof. înv. primar Tudora Pițilă.


17
Auxiliar recomandat: Educație civică. Caiet de lucru pentru clasa a III-a,

Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu / Grupul Editorial ART)

18