Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:______________________________________ 10.10.

2018

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


MATEMATICĂ
(Numerele naturale 0-10.000)

1. Scrie numerele:
a) cu cifre: b) cu litere:
opt sute şaisprezece – 8000 – _____________________________
cinci mii trei sute douăzeci şi unu – 1500 – _____________________________
şapte mii nouă sute cinci – 4030 – _____________________________
trei mii trei – 8105 – _____________________________
2.Compară numerele:

4.321 2.143 5.763 4.723 3.527 3.574


2.687 2.456 7.686 7.698 6.453 6.453
3.Continuă şirurile:
 1245, 1248, , , , ;
 4520, 4550, , , , ;
 8777,8666, , , , ;
 3785, 3783, , , , ;

4.Scrie crescător numerele pare şi descrescător numerele impare:


5317, 1252, 5205, 4003, 1308, 3455, 1134, 3800, 3080, 3545

5.Completează tabelele:

Predecesorul Numărul Succesorul Predecesoru Numărul Succesoru


l l
3.000 X
6.300 XVIII
1.989 XXIV
9.999 XXX

6.Completează tabelul cu rotunjirile corespunzătoare:


Numărul Rotunjire la zeci Rotunjire la sute Rotunjire la mii
3.157
7.892
2.998

7.Identifică şi scrie numerele potrivite cerinţelor:


 Cel mai mare număr de trei cifre distincte pare → ____________
 Cel mai mare număr de patru cifre distincte impare → ____________
 Cel mai mare număr par de patru cifre identice →____________
 Cel mai mare număr par de patru cifre → ____________
 Cel mai mic număr de trei cifre distincte impare → ____________
 Cel mai mic număr de patru cifre distincte pare → ____________
 Cel mai mic număr impar de patru cifre identice → ____________
 Cel mai mic număr impar de patru cifre → ____________

8.Ordonează descrescător următoarele numere:


XIII, VIII, XXVII, XXXV, IX, XXXIX, II, XVII;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Scrie corect cu cifre şi cu litere Scrie corect cu cifre şi cu litere 7 Scrie corect cu cifre şi cu litere
8 exprimări matematice exprimări matematice 5-6 exprimări matematice
I2 Compară corect 6 perechi de Compară corect 5 perechi de Compară corect 3-4 perechi de
numere numere numere
I3 Identifică şi scrie corect 14-15 Identifică şi scrie corect 12-13 Identifică şi scrie corect 10-11
numere potrivite şirurilor numere potrivite şirurilor numere potrivite şirurilor
I4 Scrie şi ordonează corect cele Scrie şi ordonează corect un Scrie şi ordonează partial
două şiruri pare şi impare singur şir corect cele două şiruri pare şi
impare
I5 Identifică şi scrie corect 15-16 Identifică şi scrie corect 13-14 Identifică şi scrie corect 10-12
numere potrivite cerinţei numere potrivite cerinţei numere potrivite cerinţei
I6 Completează tabelul cu 8-9 Completează tabelul cu 6-7 Completează tabelul cu 4-5
rotunjiri corecte rotunjiri corecte rotunjiri corecte
I7 Identifică şi scrie corect 7-8 Identifică şi scrie corect 5-6 Identifică şi scrie corect 3-4
numere potrivite cerinţei numere potrivite cerinţei numere potrivite cerinţei
I8 Ordonează corect descrescător Ordonează parţial corect Ordonează parţial corect
numerele scrise cu cifre numerele scrise cu cifre romane numerele scrise cu cifre romane
romane având 2 greşeli având 3 greşeli