Sunteți pe pagina 1din 7

Data .

Unitatea :
Prof. înv. Primar:

CLASA PREGATITOARE CLASA a III-a


Aria curriculară :Arte și Educație fizică,sport și sănătate Aria curriculară : Arte și Educație fizică,sport și sănătate
Disciplina : Muzică și mișcare Disciplina : Muzică și mișcare
Unitatea tematică :Mijloace de transport Unitatea tematică : Tărâmul copilăriei
Domenii integrate : Muzică și mișcare (MM) Comunicare in Domenii integrate : Mizică și mișcare
limba româna(CLR) Arte vizuale și abilități practice (AVAP) Subiectul lecţiei :Omul de zapada
Subiectul lectiei: Omul de zapada Tipul activităţii : mixtă
Tipul activităţii : mixta Scopul lecţiei :Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpre
Scopul lecţiei :Dezvoltarea deprinderilor muzicale de a cântecelor;
interpretare a cîntecelor; Competenţe specifice :
Competenţe specifice : MM
2.1Cântarea individual,în mici grupuri,în colectiv, cu asociere
MM unor elemente de mișcare și a acompaniamentului instrumenta
1.1. Cântarea clară, cu intonare corectă, în grup 3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea fragmente muzicale
sugerată de text;
3.1. Participarea cu plăcere, cu bucurie la cântările colective, AVAP
pasiunea pentru muzică şi pentru activitatea muzicală 2.5 Participarea la activitati integrate adaptate nivelului de
 CLR vârstă,în care se asociază elemente de exprimare vizuală,muzi
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt,pe teme verbală,kinestezicâ;
familiare, rostit clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor
în enunţuri simple; Obiective operationale:
AVAP O1 să răspundă corect la întrebările referitoare la
1.1. Sesizarea semnificaţie unui mesaj vizual simplu, anotimpul iarna;
exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen O2să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizar
animat, care reflectă uncontext familiar vocii păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor
O3să-și însușească corect elemente de tehnică vocală
Obiective operationale: (respirație, emisie, dicție);
O1. Sa execute corect exercitiile de incalzire si omogenizare O4să interpreteze cântecul, jocul muzical, individual, dialo
a vocii; sau în grup, acompaniaţi sau nu de CD ;
O2. Să interpreteze corect și expresiv cantecul invatat; O5să adopte o poziţie corectă în timpul cântecului;
O3.Sa raspunda corect la intrebarile referitoare la anotimpul Strategii didactice
iarna Resurse procedurale
O.4. Să exprime simțul estetic în colorarea fiselor primite; Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,jocul de rol, interpretarea individual și în grup a
O.5.Să adopte o poziție corectă in timpul cântecului ;
cântecului
Strategii didactice Forme de organizare : individual, frontal
1.Resurse materiale:, auxiliarul didactic Ed Litera,fișe de lucr
Resurse procedurale
,planse didactice in format electronic.
Metode şi procedee conversaţia, , explicaţia, demonstraţia,
2.Resurse temporale : 45 minute
exerciţiul,explozia stelară, ciorchinele; 3.Resurse umane : 9 elevi
Forme de organizare : individual, frontal; 4.Resurse spaţiale : sala de clasă.
1. Resurse materiale auxiliarul didactic Ed. Joy,video Bibliografie :
priector,laptop,fișe de lucru  MECTS -„Programa pentru disciplinele:Muzică și miș
2. Resurse temporale :35minute activitate+10 minute Comunicare în limba romană, , Arte vizuale şi ab
activitate recreativă practice,Dezvoltarea personală aprobată prin or
3. Resurse umane : 10 elevi ministrului nr.5003/2.12.2014”.
4. Resurse spaţiale : sala de clasă
Muzică,Manual pentru clasa XI,licee pedagogice
Bibliografie :
 MECTS -„Programa pentru disciplinele:Muzică și
mișcare, Comunicare în limba romană, , Arte vizuale şi
abilități practice,Dezvoltarea personală aprobată prin
ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”.
 Muzică,Manual pentru clasa XI,licee pedagogice
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric


(Activitate directă) (Activitate directă)

Pentru ca activitatea sa se desfasoare in bune conditii se va avea in Pentru ca activitatea sa se desfasoare in bune conditii
vedere urmatoarele: avea in vedere urmatoarele:
-aranjarea mobilierului -aranjarea mobilierului
-pregatirea materialelor didactice -pregatirea materialelor didactice
2.Reactualizarea cunostintelor
2 . Captarea atenției (Activitate indirecta)
(Activitate directa) Cer elevilor să repete cântecul „Iarna veselă” însoţit de
Se realizează printr-un rebus ce are rezolvare pe coloana A-B: mişcările sugerate de versuri. ( Anexa 1)
cuvântul IARNA. (Anexa 1 CP)
3.Reactualizarea cunostintelor(Anexa 1) 3 .Captarea atentiei
(Activitate indirecta) Se realizează printr-un rebus ce are rezolvare pe coloana
Cer elevilor să repete cântecul „Iarna veselă” însoţit de mişcările B: cuvântul IARNA. (Anexa 1 )
sugerate de versuri. ( Anexa 1 (Anexa 2 clasa a III-a)
Reactualizarea cântecului se va realiza: Se poartă discuţii despre anotimpul iarna.
-cu întregul colectiv de elevi, simultan cu pozitivul (audio-video);
-cu întregul colectiv de elevi, simultan, doar cu vizionarea
videoclipului însoțit de versuri; 4.Anuntarea temei si a obiectivelor
-individual. (Activitate directa)
Le comunic elevilor că astazi la ora de Muzică și Mișc
4.Anuntarea temei si a obiectivelor vom învăța un nou cântec și anume: Omul de zăpadă
(Activitate directa)
5.Dirijarea invatarii
Le comunic elevilor că astazi la ora de Muzică și Mișcare, vom (Activitate direct-indirectă)
învăța un nou cântec și anume: Omul de zăpadă Mai întâi se vor face exerciții de încălzire și omogenizar
vocilor:
5.Dirijarea invățării - suflăm fulgii din palmă;
(Activitate direct- indirectă) - umflăm un balon;
- imităm trompeta: ta, ta, ta…
Dar înainte de a începe activitarea va trebui împreună să ne - imităm mașina: ti,ti,ti…
reamintim jocurile muzicale învățate: - imităm trenul: u,u,u…
** să încercăm să ținem pana în aer...... Exerciţii de dicţie:
** să încercăm să suflăm fulgii din palmă..... „Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-aici”,
** să umflam balonul..... „Buş-buş,cărăbuş ieşi afară din culcuş.”
** să imitam trompeta ta,ta,ta,ta.... Elevii vor viziona un material ppt. cu textul și melodia
** să imităm trenul u,u,u,u..... cântecului „Omul de zăpadă”, urmând ca apoi să-l
** să imităm mașina ti,ti ti.... interpreteze și ei, asociind corect mișcările cu versurile.
Transmiterea noului cântec se va realiza, respectând următoarele (Anexa 4
etape: 6.Asigurarea retenției și atransferului
a) familiarizarea cu conţinutul cântecului: vizionarea videoclipul (Activitate indirectă)
cântecului: „Omul de zăpadă”- însoţit de versuri; Joc de rol
b) pauza psihologică;
c) discuţii în legătură cu conţinutul şi caracterul cântecului;
d) repetarea cântecului; 7 .INCHEIEREA ACTIVITATII
e) învăţarea pe fragmente melodice; (Activitate directa)
f) repetarea întregului cântec cu întreaga clasă.
Voi solicita elevii să realizeze mişcările sugerate de versurile Voi face aprecieri globale și individuale asupra modu
cântecului. în care s-a desfăsurat lecția,elevii care au paricipat activ ș
rezolvat fișele,au interpretat cantecul vor primi califivati
6.Fixarea cunoștințelor ”FB”.
(Activitate directă)
Voi solicita elevii să interpreteze cântecul ”Omul de zăpadă” și să
realizeze mișcările sugerate de versurile cântecului, utilizând omul de
zăpadă realizat la ora de atre vizuale.

7.Asigurarea retenției și atransferului


(Activitate directă)
Joc de rol

8.Încheierea activității
(Activitate directă)

Voi face aprecieri globale și individuale,elevii care au paricipat activ


vor primi buline .

S-ar putea să vă placă și