Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROF. ÎNV. PRIMAR:
DATA:
CLASA: Pregătitoare B
ARIA CURRICULARĂ: Arte + Educație fizică, sport și sănătate
UNITATEA TEMATICĂ: Iarna vin zăpezile!
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
SUBIECTUL: Hora Unirii - cântec și dans
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi si deprinderi
FORMA DE REALIZARE: cântare la unison, cântare în echipă, cântare pe grupe, cântare în cor, hora

SCOPUL: Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în colectiv, pe grupe sau individual, cu acompaniament pe pozitiv
Exprimarea calităţilor vocale în funcţie de posibilităţile individuale;
Executarea mișcărilor sugerate de cântec
1
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din
folclorul copiilor.
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text
2.2. Cântarea în colectiv asociind acompaniamentul liber
3.1. Manifestarea liberă , adecvată , pe muzică , apelând la diverse forme de exprimare ;
3.2.. Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor

Comunicare în limba română


Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri,în diferite context de comunicare;

Dezvoltare personală
2.1 Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să execute corect exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor;
obiectivul se consideră realizat dacă cel puțin 80% dintre elevi execute correct exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii;
O2: să memoreze versurile cântecului suport prin memorare în clasă sub supravegherea cadrului didactic; obiectivul
este realizat dacă toți elevii memorează cel puțin primele două strofe;
O3: să interpreteze la unison cântecul învățat respectând ritmul și linia melodică a acestuia; obiectivul se consideră realizat dacă 80%
dintre elevi cântă la unison după câteva repetări.
O4 : să execute mișcările sugerate de muzică sub îndrumarea cadrului didactic; obiectivul se consideră realizat dacă 80 % dintre elevi
execute corect mișcările sugerate de textul cântecului;

2
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee didactice: lectura explicativă, conversația, explicaţia, exerciţiul muzical, jocul muzical, demonstraţia cu
ajutorul înregistrărilor audio-vizuale, demonstraţia cu imagini;
b) Mijloace de învățământ: laptop, CD, videoproiector, boxă, planșe, pozitiv;
c) Forma de organizare: frontal, individual, independent, pe grupe.
d) Resurse umane: 27 de elevi și cadrul didactic
e) Resurse temporale: 35 de minute + 15 minute activități în completare, dansul - Hora Unirii

RESURSE BIBLIOGRAFICE:
1. Programa școlară pentru muzică și mișcare – Anexa 2 la OM 3418/19.03.2013
2. Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela
45, Piteşti, 2009
3. Laurențiu Palade, Corina Palade – Educație muzicală-ghid metodic pentru învățământul preșcolar și primar, Editura Taida, 2008
4. Youtube.

3
Proiect didactic

Nr. Etapele/secvențele Ob. Strategii didactice


crt. lecţiei și timpul alocat op. Conținut instructiv-educațional Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
procedee învăţământ organiz.

Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a lecţiei


1. Moment organizatoric de educaţie muzicală: Capacitate
(1minut) - pregătirea materialului didactic necesar; de
- reamintirea poziţiei corecte de cânt (spatele organizare
drept, picioarele pe podea, mâinile pe bancă). Conversaţia Frontal
- pregătire calculator,boxă, CD, Planșe

CLR Conversaţie introductivă:


2. Captarea atenției 2.3. - Pentru ce oră ne-am pregătit? Ce facem la ora de Conversaţia Videoproiector, Frontal Evaluarea
(5 minute) DP muzică si miscare? Audiție Pc, boxă, observativă
2.1. - De ce cântă oamenii? Prezentare Muzică,
- Uneori cântarea este însoțită și de mișcări pe muzică și youtube
în accord cu aceasta; Frontal
- De asemenea oamenii își exprimă diverse emoții prin
muzică și dans;
Vă rog să urmăriți cu atenție prezentarea PPT prin
itermediul videoproiectorului;Se audiază Hora Unirii;

Deoarece se apropie ziua de 24 ianuarie când sărbătorim


3. Anunțarea temei și Unirea Mică – unirea Moldovei cu Țara Românească, Exerciţiul Capacitatea
a obiectivelor vom învăța cântecul Hora Unirii (Anexa 1) pe versuri de muzical de a executa
(1 minut) Vasile Alecsandri.

4
4.Pregătirea pentru MM Exerciţii de respiraţie: Exercițiul Capacitatea
4lecție (reactualizarea O1 1. „Oftatul (offfff!)” – înainte de inspiraţie se scoate aerul din muzical de a executa
cunoștințelor) CLR plămâni, apoi se inspiră profund şi se expiră tot aerul în ritm corect
2.3. Frontal exerciţiile
relativ lent;
( minute) Explicaţia de respiraţie
2. „Stingeţi toate lumânările de pe tort”
- inspiraţie puternică şi expiraţie forţată, prin scoaterea cerute
aerului din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte!” Demonstraţia
– inspiraţie lungă, profundă şi expiraţie controlată, cu Observarea
buzele apropiate; Jocul evaluativă a
4. „Ne încălzim mâinile îngheţate de ger!” didactic comportament
Frontal ului elevilor
– inspiraţie lungă şi expirarea lentă a aerului cald; muzical
5. „Bătaia vântului (vâjjjj!!!)” – inspiraţie profundă şi
expirarea lungă, însoţită de sunetul scos de vânt;
6. Joc didactic muzical: „ Ce frumos miroase floarea!”
(3 minute)
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exerciţiu se va pronunţa mai Exerciţiul Frontal Capacitatea
întâi rar, apoi din ce în ce mai rapid – ritmul poate fi accelerat muzical de
O1 de trei-patru ori): pronunţare
Explicaţia clară,
1. Trenul pleacă de la gară sincronizată
Şi străbate-ntreaga ţară, în grup, a
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, cuvintelor,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Demonstraţia indiferent de
Pe grupe ritmul
2. Muzica îmi place mult două recitării
Şi s-o cânt şi s-o ascult,
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la,

III. Exerciţii ritmice, cu tactare pe silabe cu durate egale


de un timp: Exerciţiul Capacitatea

5
O1 (versurile se vor rosti pe silabe): - se bate în bancă pentru muzical Frontal de tacta
fiecare silabă corect şi
1. „Jos, sus, noi toţi tactăm, Explicaţia sincronizat
(2 minute) Ritmul bun să îl păstrăm” durate de un
2.” Mergem unul după altul timp
Demonstraţia
Şi păstrăm cu grijă pasul.”
3. „Vrăbiuţa se dă uţa,
Uţa, uţa, cu crenguţa”

IV. Exerciţii de improvizaţii muzicale: Joc Capacitatea


muzical - „Catalogul” Exerciţiul Individual de
Desfăşurarea jocului: câte un elev îşi spune numele după o muzical Frontal improvizare
O1 melodie improvizată de el, iar clasa ii răspunde pe aceeaşi muzicală
melodie în cor Capacitatea
Exemple: de redare a
1. elev: „Pe mine mă cheamă….”; clasa: „Pe tine te unui
cheamă…” Demonstraţia fragment
2. elev: „Numele meu este…”; clasa: „Numele tău este…” melodic
3. elev: „Eu sunt …”; clasa; „Tu eşti…” etc.

V. Exerciţii de intonaţie şi de omogenizarea vocilor: Capacitatea


O1 Repetarea, după modelul învăţătoarei, a unor scurte Exerciţiul Pozitive Frontal de percepere
fragmente melodice: muzical Cântece şi redare a
1. pe vocale (vocalize): a, e, i, o, u; Demonstraţia unor
(2 minute)
2. pe silabe deschise: ma, me, ta, tu, le, li; Cântarea fragmente
3. pe silabe închise: tic, poc, bum, lir, dim. solist-cor melodice

6
5. Dirijarea învățării Se audiază cântecul Laptop Observarea
(20 minute) Audierea cântecului cu ajutorul laptopului; Demonstraţia videoproiector Frontală sistematică
O1 Cd Individuală a
1. Cântarea model a primei strofe; Exerciţiul Colectivă comportament
O2 ului elevilor
2. Repetarea primei strofe de două ori de către elevi; Aprecieri
verbale
O3 3. Cântarea individuală de către doi-trei elevi;
O4
4. Cântarea model a celei de-a doua strofe; Demonstraţia Frontală
Exerciţiul Individuală Aprecieri
5.Repetarea celei de-a doua strofe de două ori de către toţi elevii Colectivă verbale

6.Cântarea strofei individual de către doi elevi;

7.Cântarea primelor două strofe de către toţi elevii;

8.Cântarea model a celei de-a treia strofe; Demonstraţia Frontală Evaluarea


Exerciţiul Individuală sistematică
9.Repetarea celei de-a treia strofe de către toţi elevii; Colectivă
Pe grupe
10.Cântarea strofei individual de către doi elevi;
Exerciţiul Aprecieri
Propun reluarea cântecului în procedee variate de interpretare: verbale
- pe grupe de elevi;
- alternativ
Se memorează a doua strofă, se memorează și linia melodică
și se cântă separat, apoi legat de prima strofă.
Se memorează a treia strofă, se cântă separat și apoi legat de

7
.
6. Fixarea cunoștintelor O1 Cântare: pe rânduri, băieți, fete – pe pozitiv CD, lap Evaluare
(5 minute) O2 Cântare: toată clasa acompaniați de pozitiv Exercițiul top, Frontal observativă
O3 Cântare secvențială acapela cântece echipe
O4 Cântare însoțită de dansul pentru Hora unirii;
7. Obtinerea O1 Cântarea în cor Exercițiul Laptop Cor Modul în
performantei O2 Cântarea individuală – cine dorește boxă, Echipe care se
(5 minute) O3 Cântarea pe echipe pozitiv interpretează
O4 Dans pe melodia învățată cu pași adecvați; Individual Autoeva
Exercițiul luarea
Frontal
8. Încheierea activității Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a lecției. Conversația Recompense Observarea
(1 minut) Se evidențiază elevii care au avut o atitudine potrivită pe Aprecieri Frontal evaluativă
parcursul orei, iar apoi toți copiii încing o Hora unirii verbale

8
Hora Unirii
de VasileAlecsandri

Hai să dăm mână cu mână


Cei cu inima română,
Sa-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!

Iarba rea din holde piară!


Piară dușmănia-n țară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori și omenie!

Măi muntene, măi vecine,


Vino să te prinzi cu mine
Și la viață cu unire
Și la moarte cu-nfrățire!

Unde-i unul nu-i putere


La nevoi și la durere,
Unde-s doi puterea crește,
Și dușmanul nu sporește!

Amândoi suntem de-o mamă


De-o făptură și de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,


Amândoi o faimă-n lume.
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grăbire


Să-l secăm dintr-o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Și să vadă sfântul soare


Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frățească
Pe câmpia românească!

S-ar putea să vă placă și