Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic ʺLiviu Rebreanuʺ Hida

Nume...........................................
Prenume....................................
Data...........................................
Nota...........................................

Test inițial clasa a IX-a (Învățământ profesional de 3 ani)


Profil:Mecanică
An Școlar 2019-2020

I. (5 puncte) Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.(0,5 puncte) Celula: 2. (0,5 puncte) Euglena verde:


a) reprezintă unitatea structurală a materiei vii a) este un organism pluricelular
b) este caracteristică numai organismelor pluricelulare b) este un organism unicelular
c) reprezintă unitatea structurală a materiei nevii c) prezintă cili
d) este caracteristică numai organismelor unicelulare d) are formă de pantofior

3.(0,5 puncte) Peștii respiră prin: 4.(0,5 puncte) Măduva spinării:


a) plămâni a) este adăpostită în cutia craniană
b) branhii b) este un organ de sim
c) bronhii c) este alcătuită numai din substan a cenușie
d) tegument d) este adăpostită în coloana vertebrală

5.(0,5 puncte) Organul de reproducere la plantele 6. (0,5 puncte) Sunt angiosperme:


superioare este: a) molidul
a) rădăcina b) mărul
b) tulpina c) laleaua
c) frunza d) pinul
d) floarea

7.(0,5 puncte) Sunt reptile: 8.(0,5 puncte) Fac parte din tubul digestiv:
a) broasca de lac a) faringele
b) brotăcelul b) laringele
c) șopârla c) traheea
d) șarpele d) esofagul

9.(0,5 puncte) Biotopul se referă la: 10.(0,5 puncte) Un ecosistem cuprinde:


a) componenta fără via ă (abiotică) a) numai biotopul
b) substrat și factorii climatici b) numai biocenoza
c) componenta cu via ă c) atât biotopul cât și biocenoza
d) vie uitoare

II. (1 punct) Corelați termenii din coloana A cu termenii din coloana B


II.1 (0,5 puncte)

Coloana A Coloana B
a sistem digestiv 1. cerebel
b sistem excretor/urinar 2. inima
c sistem nervos 3. stomac
d sistem respirator 4. plâmâni
5. vezica urinară

Răspunsul corect pentru II.1 este:_______________________________________

II.2 (0,5 puncte)


Coloana A Coloana B
a crap 1. artropode
b rac 2. reptile
c șopârlă 3. viermi
d tenie 4. moluște
5. pești
Răspunsul corect pentru II.2 este:_______________________________________

III.(1 punct) Prezentați 5 adaptări ale păsărilor la zbor.

(2 puncte) Enumerați componentele globului ocular.


Din oficiu se acorda: 1 punct!Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute!
II. (1 punct) Corela i termenii din coloana A cu termenii din coloana B

II.1 (0,5 puncte)


Coloana A Coloana B
a sistem digestiv 1. cerebel
b sistem excretor/urinar 2. inima
c sistem nervos 3. stomac
d sistem respirator 4. plâmâni
5. vezica urinară

Răspunsul corect pentru II.1 este:_______________________________________

II.2 (0,5 puncte)


Coloana A Coloana B
a crap 1. artropode
b rac 2. reptile
c ẟopârlă 3. viermi
d tenie 4. moluẟte
5. peẟti

Răspunsul corect pentru II.2 este:_______________________________________

III.
(1 punct) Prezenta i 5 adaptări ale păsărilor la zbor.

(2 puncte) Enumera i componentele globului ocular.

Din oficiu: 1 punct

realizat: prof. Laura Nagy 2


BAREM DE CORECTARE
TEST INI IAL LA
BIOLOGIE CLASA a IX-a

I. (5 puncte)
1.a
2.b
3.b
4.d
5.d
6.b,c
7.c,d
8.a,d
9.a,b
10.c

II. (1 punct)
II.1 (0,50 puncte)

a -3 II.2 (0,50 puncte)

b-5 a-5
c-1 b-1
d-4 c-2
d-3

III. 1 (1 punct) - 5 adaptări; 0,20 puncte /adaptare III. 2


(2 puncte) - 0,20 puncte /componentă

Din oficiu: 1 punct

S-ar putea să vă placă și