Sunteți pe pagina 1din 10

ROSE

MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ ȘI
APTITUDINI

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROFESIONALE


CUPRINS
 Video despre motivația
 Definirea motivației. Tipuri de motivație
 Definirea aptitudinilor. Tipuri de aptitudini
 Obiective proefsionale pe termen lung.
VIDEO
Definirea motivației. Tipuri de motivație
 Motivația - un ansamblu de experiențe subiective, de
origine intrinsecă sau extrinsecă, prin care putem explica
debutul, direcția, intensitatea și persistența unui
comportament îndreptat spre un scop.

1. Teoria atribuirii:
Trei dimensiuni ale atribuirilor:
 caracter intern/extern al cauzei;
 stabilitatea cauzei (percepția cauzei se modifică în timp sau prin
trecerea de la o sarcină la alta sau nu);
 controlabilitatea (stă sau nu în putința elevului să controleze
rezultatul obținut).
Altfel spus, vorbim despre faptul că:
 abilitatea este percepută ca fiind internă, necontrolabilă și stabilă;
 efortul este perceput ca fiind intern, controlabil și instabil;
 factorii externi sunt percepuți ca fiind necontrolabili și instabili.
Teoria scopurilor
 Orientarea mai degrabă spre un obiectiv decât spre un altul constituie baza
motivațională pentru atingerea unei anumite ținte (de exemplu, de a învăța pentru a
obține note bune la examen sau pentru îmbunătățirea cunoștințelor).
1. Cheia înțelegerii motivației se află în concepția copiilor despre abilitate.
 Copiii au drept reper performanțele celorlalți
2. Elevii - dar și clasele - se orientează prioritar fie spre:
 Implicarea în sarcină (motivația intrinsecă) - situație în care elevii se concentrează să-
și demonstreze lor înșile că posedă o abilitate înaltă, se centrează pe procesul de
învățare
 Implicarea eului (motivație extrinsecă) - elevii urmăresc să le demonstreze celorlalți că
au o abilitate deosebită, învăţarea fiind un mijloc spre un scop extrinsec
 Orientarea spre procesul în sine de învățare (corespunzând implicării în sarcină)
 Orientarea spre rezultat (corespunzătoare implicării eului).
 Inteligenţa este percepută ca o trăsătură fixă.
 Inteligența ca pe o trăsătură dinamică
3. Abordarea /evitarea sarcinii de învățare
Teoria expectanță-valoare
 Teoria susține că deopotrivă expectanțele de
succes și valoarea conferită de elevi sarcinii de
învățare sunt determinate de credințele și
comportamentele de reușită ale elevilor.
Aptitudinile
 Definiție: însușiri ale persoanei, care, în ansamblul lor, explică
diferențele constate între oameni în privința posibilității de a-și
însuși anumite cunoștințe, priceperi și deprinderi (Cosmovici, A.,
1974)

Aptitudini
Aptitudini simple Aptitudini complexe
(favorizează realizarea a mai (permit realizarea unei activități
multor activități) mai ample, de tip profesional)

specifice generale de grup


Chestionar motivație școlară – factorii
care te motivează, predominanți sau Testul RIASEC
peste medie

OBIECTIVE PROFESIONALE – unde vreau să ajung din punct de vedere profesional?


Exercițiu. Stabilirea obiectivelor
profesionale
 Realizați un text argumentativ, cu tema:
„Eu, motivația și aptitudinile mele! Ce știu
despre ele și cum pot să le folosesc în a-
mi alege corect traseul profesional sau
educațional?”

 Extrageți 3 obiective profesionale, din


argumentarea voastră.

S-ar putea să vă placă și