Sunteți pe pagina 1din 9

PROF.ÎNV.

PRIMAR,
Art. 1 (1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de
zile lucrătoare.

Art. 2 Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe


data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

LUNI, 16 SEPTEMBRIE 2013 –


31 ianuarie 2014 luni, 16 septembrie 2013 – vineri, SEMESTRUL I

VINERI, 20 DECEMBRIE 2013

2 NOIEMBRIE 2013 –
10 NOIEMBRIE 2013

SÂMBĂTĂ, 21 DECEMBRIE 2013 –


DUMINICĂ, 5 IANUARIE 2014

LUNI, 6 IANUARIE 2014 –


VINERI, 31 IANUARIE 2014

SÂMBĂTĂ, I FEBRUARIE 2014 –


DUMINICĂ 9 FEBRUARIE 2014

LUNI, 10 FEBRUARIE 2014 –


VINERI, 11 APRILIE 2014

7 – 11 APRILIE 2014

SÂMBĂTĂ, 12 APRILIE 2014 –


MARŢI, 22 APRILIE 2014
MIERCURI, 23 APRILIE 2014 –

luni, 10 februarie 2014 – vineri, 20 iunie 2014 SEMESTRUL al II-lea


VINERI, 20 IUNIE 2014

SÂMBĂTĂ, 21 IUNIE 2014 –


31 AUGUST 2014

Art. 3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.


Art. 4 (1) Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014, din semestrul al doilea este săptămână
dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

DESPRE COLECTIVUL CLASEI a IV-a

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE DATA ŞI PRENUMELE OCUPAŢIA ADRESA NR.


CRT. LOCUL PĂRINŢILOR NR. MATRICOL
NAŞTERII TELEFON

1.

2.
3.

4.

5.

PROF. ÎNV. PRIMAR,

(NOI-N/ VECHI-V)

Nr.
crt MANUALE ŞCOLARE - ( N/ V)
NUMELE SI Lb. Mat. Ştiin Rel. L.str E.muz E.civ. Geo. Ist.
PRENUMELE rom
ELEVULUI

PROF. ÎNV. PRIMAR,

Nr. NUMELE ŞI CLASA Situaţia absenţelor Note la purtare Obs.


crt. PRENUMELE motivate-M/ nemotivate-N
ELEVULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR,

Nr. NUMELE ŞI MEDIA Situaţia şcolară


crt. PRENUMELE ELEVULUI CLASA sem. sem.I gen. la sfârşitul anului şcolar
I I
PROF. ÎNV. PRIMAR,

LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I / II
ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Nrt. CLASA
crt SITUAŢIA ŞCOLARĂ aII-a aIV-a aII-a aIV-a
Sem. I sem.II
1. Inscrisi la inceputul anului scolar
2. Veniti in timpul semestrului
3. Plecati in timpul semestrului
4. Existenti la sfarsitul semestrului
5. TOTAL
Promovati : SUFICIENT
cu media BINE
FOARTE BINE
6. o disciplina
Corigenti la 2 discipline
3 discipline
4 si mai multe discipline
TOTAL
7. o disciplina
Cu situatia scolara mai multe discipline
neincheiata: TOTAL
8. din care amanati medical
abandon scolar
alte situatii
8. Absente: TOTAL
motivate

PROF. ÎNV. PRIMAR,

Nr. Numele şi prenumele


Activitatea la care a obţinut rezultate Performanţa * DATA
crt. elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*
M = menţiune; PS = premiu special; P3 = premiul al III-lea; P2 = premiul al II-lea;
P1 = premiul I

Nr. Numele şi prenumele


În ce constă problema * Data consemnării
crt. elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
* eşec şcolar; integrare dificilă; (venituri f. mici); comportament deviant
PROF. ÎNV. PRIMAR,