Sunteți pe pagina 1din 2

Articole commentate din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL

NATIONAL PE ANII 2011-2014/ CAPITOLUL 3- Sanatate si securitate in munca

 Pentru respectarea art 27. (2) in societatea :CENTRUL MEDICAL PANDURI


s-au realizat urmatoarele:

 Pentru organizarea activitatilor de protectie si prevenire a riscurilor profesionale din


societate , aceasta a recurs la serviciu externe de prevenire si protectie .

 S-a organizat conform HG 1425/2006 (modificata si completata cu HG 955/2010)


instruirea si testarea profesionala a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in
munca astfel incat toti lucratorii sa cunoasca si sa aplice corespunzator legislatia de
securitate si sanatat in munca in vigoare;

 S-a realizat identificarea riscurilor in societate si s-au realizat evaluari de risc


pentru posturile de munca din societate . S-a intocmit planul de prevenire si protectie
cu masurile specifice, termene si responsabilitati pentru indeplinirea acestora de
catre presoanele responsabile, astfel incat sa fie reduse riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala ;

 Prin fisele de post si Regulamentul Intern al societatii s-au stabilit obligatii,


responsabilitati pe linie de securitate si sanante in muncapentru toti lucratorii precum
si sanctiuni in caz de nerespectare;

 In societate se realizeaza controale privind modul corect de instruire la locul


de munca si periodic de catre sefii locului de munca.De asemenea serviciul extern de
prevenire si protectie realizeaza controale privind modul coract de aplicare si
respectre a legislatiei in vigoare la locul de munca si a instructiunior proprii.

 Periodicitatea instruirilor pe linie de securitate si sanatate in munca s-a stabilit


prin instructiuni proprii ssm

- instruirea la angajare: instruire introductiv generala :8h de catre


seviciul extern si instruirea la locul de munca:8h de catre seful locului
de munca;
- instruirea periodica : la 3 luni :1 h de catre seful locului de munca
 Pentru respectarea art 27. (3) serviciul extern realizeaza tematici si teste in
conformitate cu HG 1425/2006 (modificata si completata cu HG 955/2010), acestea
fiind aprobate de catre angajator;

 Pentru respectarea art 27. (4): in cazul in care apar tehnologii noi sau noi activitati
in societate serviciul extern de protectie si prevenire analizeaza aceste situatii, identifica
si realizeaza evaluarea riscurilor si emite dupa caz instructiuni proprii pe care le
introduce in tematicile de instruire pentru ca toti lucratorii sa fie instruiti corespunzator.

 Art. 28 (2) si (3) nu sunt necesare .Noua legislatie de securitate si sanante in munca
nu mai prevede obigativitatea acodarii echipamentului de lucru.Daca se acorda de catre
angajator, contravaloarea se suporta de catre acesta.

 Pentru respectarea art 30 angajatorul asigura toate conditiile de mediu prin dotarea
laboratoarelor cu instalatii de ventilat (hote, aparate de aer conditionat) pentru asigurarea
aerisirii,temperaturii si umiditatii normale de lucru ; printr-un iluminat corespunzator
( atat natural cat si artificial); prin verificarea noxelor si luarea de masuri pentru
inlaturarea acestora .

 Pentru respectarea art 31 societatea CENTRUL MEDICAL PANDURI este


acreditata de Ministerul sanatatii pentru servicii de medicina muncii, efectuand pentru
lucratorii proprii toate examinarile medicale impuse de legislatia in vigoare la angajare
si cele periodice.

 Art 36. – Nu este cazul infiintarii comitetului de sanatate si sanantate in munca, in


acesta unitate fiind agajati cu contract individual de munca un nr. de 38 lucratori

 Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniu securitatii si sanatatii


in munca (in numar de....), sunt alesi prin vot de catre lucratori, iar atributiile lor sunt
in conformitate cu art.56 din HG 1425/2006 (modificata si completata cu HG
955/2010)

****In cazul in care, se decide ca reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in


domeniu securitatii si sanatatii in munca sa fie aceeasi cu reprezentantii salariatilor
conform (Codului Muncii, art 221 si art.222), acestia vor avea si atributiile conform cu
art.223, art 224, art 225 din Codul Muncii .