Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT AL PROIECTANTULUI LA TERMINAREA LUCRARILOR

SPECIALITATEA REZISTENTA
din 09 /10/ 2019
REF. LA. PR. NR. / : REPARAŢIE ACOPERIŞ ŞI ANVELOPARE CORP E
STR. , NR. , , JUD.

Proiectul tehnic cu detalii de executie a fost realizat in 2017 de catre avand la baza expertiza
tehnică nr. /2016 întocmită de către ing. , în urma căreia construcţia a fost încadrată în clasa de risc seimic
Rs III, ce cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care
nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.
Lucrarile propuse in cadrul proiectului constau in : desfacerea şarpantei si a aticului existent; executia unei
centuri (35x25) sub grinzile de lemn ale planşeului peste etaj; refacerea aticului din blocuri b.c.a. ; execuţia
termoizolaţiei la planşeul peste etaj cu refacere pardoselii podului cu dulapi de 4,8 cm, dispunerea unor saltele de
vată minerală de 20cm grosime si montarea unei podine din scândură de brad de 2,4 cm grosime urmata de
refacerea şarpantei. Peretii exteriori s-au camasuit cu plasa de armătură din ∅6/10 PC52.
In timpul executiei s-au emis doua dispozitii de santier privind inlocuirea sortimentului de plasa pentru
camasuire (in loc de ∅6/10 PC52 s-a folosit ∅5/10 PC52) si renuntarea la centura propusa sub grinzile planseului
peste etaj (intrucat s-a descoperit la decopertarea peretilor o centura existenta din b.a.)
Lucrarile de constructie au fost realizate conform proiectului, lucru atestat de procesele de receptie calitativa
a diferitelor elemente de constructie si de dispozitiile de santier emise .
Materialele puse in opera sunt cele indicate in proiect conform certificatelor de calitate prezentate de
beneficiar .
In concluzie, din punctul de vedere al proiectantului de rezistenta, obiectivul supus verificarii corespunde
intocmai exigentelor proiectului si a normativelor in vigoare .

ing.

REFERAT PROIECTANT REZISTENTA 1/1