Sunteți pe pagina 1din 10

CAIET DE PRACTICA

CURSUL : MANAGER PROIECT


PERIOADA : 25.02.2019 – 06.03.2019

TITLUL PROIECTULUI
ACHIZITIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU EXECUTIA
CASELOR DIN CONTAINERE MARITIME SI CONSTRUIRE SEDIU DE
REFERINTA
Localizare proiect: Piatra Neamt

CURSANT: PAL PETRONELA

1
Cuprins:
Titlul proiectului 3
I. Contextul proiectului 3
I.1 Analiza SWOT 3
I.2 Beneficiarii proiectului 4
II. Justificarea proiectului 4
III. Obiective 5
IV. Descrierea proiectului 5
V. Activitati si subactivitati 7
VI. Rzultate imediate 8
VII. Graficul Gantt
VIII. Tabel de achizitii
IX. Bugetul

2
Ttlul proiectului:
Achizitie echipamente tehnologice pentru executia caselor din containere maritime si
construire sediu de referinta
Beneficiar : S.C ADIGIZ PROJECT S.R.L
Finantator : SURSE PROPRII SI PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 –
AXA PRIORITARA 2.1A

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect Mancasi Razvan

Administrator Pal Petronela

Proiectat Popa Timotei

Desenat Gales Horia

Verificat George Turcu


Durata de implementare : 9 luni
Stakeholderi: Societatea civila
I. Contextul proiectului
In prezent piata imobiliara din Romania se afla intr-o perioada instabila. Construirea unei
case din materiale conventionale necesita un efort considerabil din punct de vedere financiar
cat si al timpului alocat tuturor etapelor necesare implementarii proiectului si al executiei.
Prin urmare,,prezentul proiect urmareste dezvoltarea firmei S.C ADIGIZ PROJECT
S.R.L prin construirea unui sediu si achizitionarea de echipamente tehnologice necesare
construirii caselor din containere care va solutiona intr-o mare masura problemele legate de
costurile de investitii ridicate pentru construirea unei case din materiale conventionale.
I.1 Analiza SWOT
Puncte tari: Puncte slabe:
 pret redus per metrul patrat de  necesita o proiectare atenta cu detalii
construire “la rosu” (62,5e/mp) dedicate

 asamblare rapida datorita sistemelor  necesita transport cu camioane de


de prindere dedicate -pret la

3
manopera redus dimensiuni mari

 rezistenta structurala buna la seism  necesita macara pentru ridicare si


amplasare
 rezistenta la coroziune datorita
materialului din care sunt  necesita manopera (mina de lucru)
confectionate (corten) specializata (sudori)

 etanseitate buna la apa  structura de rezistenta trebuie pastrata

 procurare relativ facila  dimensiunile exacte ale containerelor


care nu pot fi modificate; se pot
 din cauza structurii si greutatii reduse
utiliza doar trei dimensiuni de
nu necesita fundatii
containere
supradimensionate (constructiile
traditionale din zidarie si cadre)  dimensiunea golurilor pentru usi si
ferestre nu poate fi foarte mare
 exactitate in executie si pierderi
 reticienta oamenilor la locuintele in
reduse de materiale
containere

Oportunitati: Amenintari:

 nisa inexistenta in aceasta zona  dificultati in gasirea personalului


calificat
 variante inedite de case de locuit
 dezinteresul populatiei pentru noile
 aplicabilitate in orice zona de relief
tehnologii
 proiecte usor realizabile
 instabilitatea pietii
 prietenos cu natura

I.2 Beneficiarii proiectului


Beneficiarii directi ai proiectului sunt:
- Segmentul de piata vizat care este reprezentat de populatia cu venituri din grupa
medie – superioara, cu viziune deschisa asupra noilor tehnologii.
- Angajatii societatii care vor beneficia de un loc de munca placut cu oportunitatea de a
lua parte la proiecte inedite din domeniul constructiilor si instalatiilor civile.

4
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:
- Societatile comerciale care furnizeaza materialele necesare construirii caselor din
containere
- Primaria – prin obtinerea autorizatiilor.

II. Justificarea proiectului

Societatea S.C. ADIGIZ PROJECT S.R.L a fost infiintata in anul 2018 avand ca
obiect principal de activitate realizarea proiectelor de constructii si instalatii
rezidentiale. Pe parcursul desfasurarii activitatii sale, societatea a implementat cateva
proiecte importante din ansambluri de cladiri insa cu acest proiect societate doreste sa
dezvolte si ramura inovativa a constructiei de case din containere maritime.
Prin urmare, prezentul proiect urmareste sa vina in ajutorul persoanelor cu venituri
medii, prin posibilitatea achizitionarii unei locuinte cu un cost redus intr-un timp
scurt.
Ne propunem sa realizam locuinte perfect functionale in functie de bugetul
fiecarei personae.
Un alt factor determinant in implementarea proiectului, reprezinta ideea
inexistenta in zona de Nord-Est a acstei nise.

III. Obiective

Obiectivul general
Construire de case din containere maritime in zona de Nord – Est.

Obiective specifice:
OS1. Diversificarea si dezvoltarea activitatii S.C. ADIGIZ PROJECT S.R.L prin
construirea unui sediu de referinta si dotarea cu echipamente specific de ultima
generatie in vederea construrii caselor din containere maritime.
Sediul va avea o suprafata utila de 250 mp, realizat din containere izolate la
exterior cu vata bazaltica.
La parter – 3 birouri dotate cu statii de lucru pentru proiectare, toaleta, bucatarie si
la etaj un birou si o sala de sedinte.
Tamplaria se va realiza din geam termopan cu 3 camere. Finisajele interioare si
exterioare vor fi realizate in conformitate cu standardele in viguare.
Instalatiile electrice vor fi alimentate de la reteaua lectrica din zona dar si de la
panourile fotovoltaice amplasate in gradina.
Sistemul de incalzire este realizat din pompa de caldura tip sol-apa amplasata in
camera tehnica de langa toalete cu ventiloconvectoare de perete.
Terenul pe care se propune amplasarea sediului de referinta este situat la intrarea
in orasul Piatra Neamt dinspre Bacau avand o suprafata de 2000 mp.
Utilajele necesare executiei caselor din containere vor fi tinute in curtea sediului,
langa depozitul de echipamente si materiale.

OS2. Crearea a trei locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei.


5
Procesul de recrutare a resurselor umane consta in identificarea dintr-un grup de
candidate, a acelor personae care au avut cele mai bune rezultate pentru postul pentru
care se desfasoara concursul de selectie.

OS3. Utilizarea surselor regenerabile de energie ( panouri fotovoltaice si solare,


pompe de caldura, cu scopul de reducere a consumul de energie electrica si gaze
naturale)
Unul din principalele scopuri ale sediului va fi acela de a arata beneficiile unei
astfel de constructii cu astfel de dotari, fiind o referinta palpabila pentru clientii
interesati.

IV. Descrierea proiectului

In momentul de fata ne confruntam cu o situatie foarte delicata in Romania cu


privire la posibilitatea tinerilor de a achizitiona o locuinta. Preturile ridcate precum si
rigurozitatea bancilor de a acorda credite pentru locuinte reprezinta un stres major
pentru persoanele care doresc sa aiba o locuinta. In acest context solutia contructiilor
din containere maritime apare ca o alternativa convenabila. Un alt atu al
constructiilor din containere poate fi considerata categoria de constructii la care se
incadreaza din punct de vedere urbanistic, si anume, constructii cu caracter temporar.
In urma unui proiect arhitectural si de instalatii termice, sanitare, si de ventilare se
va trece la urmatoarele etape de implementare a proiectului.
Materialul principal pentru realizarea acestor constructii vor fi containerele
maritime care se gasesc second hand in orasul portuar Constanta la preturi foarte
accesibile.
Toate partile inconveniente pe care le poate avea la prima vedere o casa din
containere cum ar fi umiditatea ridicata in interior sau pierderi de caldura mari se pot
elimina cu usurinta in urma unei proiectari corespunzatoare prin aplicarea de sisteme
performante de incalzire si racire a aerului izolare termica performanta precum si
ventilarea naturala si mecanizata a incaperilor.
Casele din containere maritime pot fi aduse si la nivelul de casa total
independenta prin utilizarea surselor de energie regenerabila cu pompe de caldura,
panouri solare, panouri fotovoltaice precum.

V. Activitati si subactivitati

A1. Managementul de proiect


A1.1 Detalierea planuluide management
A1.2 Stabilirea echipei de management
A1.3 Stabilirea echipei de implementare
A1.4 Raportarea activitatilor

OS1 A2. Construirea sediului in care se vor desfasura activitatile de proiectare


A2.1 Obtinerea avizelor

6
A2.1.1 Obtinerea certificatului de urbanism
A2.1.2 Intocmirea schitei de amplasare a terenului cu pozitia cladirii
A2.1.3 Obtinerea avizelor de mediu
A2.1.4 Obtinerea autorizatiei de constructive
A2.2 Contractarea firmei de constructive
A2.2.1 Intocmirea caietului de sarcini
A2.2.2 Contactarea unei firme de constructii in vederea obtinerii de oferte
A2.2.3 Derularea procesului de selectie a celei mai avantajoase oferte
A2.2.4 Contractarea firmei de constructive
A2.3 Construirea
A2.3.1 Realizarea proiectului cladirii
A2.3.2 Construirea cladirii
A2.3.3 Livrarea lucrarii
A2.4 Receptia cladirii
A2.4.1 Verificarea executiei lucrarii in conformitate cu cerintele initiale

OS1 A3. Amenajarea cladirii


A3.1 Contractarea unei firme in vederea amenajarii la interior si la exterior a
cladirii
A3.1.1 Instalarea corpurilor de iluminat
A3.1.2 Instalarea obiectelor sanitare
A3.1.3 Instalarea sistemului de incalzire cu pompa de cladura
A3.1.4 Amenajarea curtii interioare si a parcarilor
A3.1.5 Instalarea sistemului de supraveghere video
A3.2 Receptia cladirii complet amenajate

OS1 A4. Dotarea cu mobilier


A4.1 Contractarea firmei pentru executarea mobilierului la comanda
A4.1.1 Cerere de oferta catre furnizori
A4.1.2 Selectarea celei mai avantajoase oferte
A4.1.3 Contractarea firmei in vederea executiei mobilierului

OS1 A5. Dotarea cu echipamente si utilaje


A5.1 Achizitionare buldoexcavator
A5.2 Achizitionare aparat de sudura lectric
A5.3 Achizitionare 4 statii de lucru pentru proiectare
A5.4 Achizitionare soft proiectare CAD si REVIT
OS2 A6 Selectarea unui numar de 3 angajati
A.6.1 Publicarea anuntului de angajare in mediul online si prin intermediul unei
agentii de recrutare
A.6.2 Evaluarea CV-urilor inregistrate
A.6.3 Desfasurarea interviului si a concursului de angajare
A.6.4 Selectarea candidatilor cu semnarea contractelor de munca si a fiselor de
post

7
OS3. A7 Dotarea cladirii cu instalatii care utilizeaza energia regenerabila (pompa de
caldura sol-apa, panouri fotovoltaice, panouri solare)
A.7.1 Cerere de oferta catre furnizori
A7.2 Selectarea celei mai avantajoase oferte
A7.3 Contractarea firmei in vederea montarii instalatiilor care utilizeaza energia
regenerabila

VI. Rezultate imediate:

Codificare rezultat imediat Dfinirerezultat mediat


(R)
A1. Managementul de proiect - Plan detaliat de management
- Echipa de management stabilita
- Ecgipa de implementare stabilita
- Rapoarte de control
- Raportul final al proiectului
OS1 A2. Construirea sediului in care se R2. Cladire din containere cu suprafata
vor desfasura activitatile de proiectare utila de 250 mp, realizat din containere
A2.1 Obtinerea avizelor izolate la exterior cu vata bazaltica.
A2.2 Contractarea firmei de constructive R2.1.1 Certificat de urbanism, schita de
A2.3 Construirea amplasare a terenului cu pozitia cladirii,
A2.4 Receptia cladirii aviz de mediu, autorizatie de construire
R2.2 Caietul de sarcini realizat, un
contractor selectat si un contract semnat
cu firma de constructii.
R.2.3. O cladire din containere maritime
cu 1 etaj, 4 birouri, o sala de sedinte, o
toaleta, deposit, parcare.
OS1 A3. Amenajarea cladirii R3. Cladire amenajata
A3.1 Contractarea unei firme in vederea R3.1 Contract cu firma amenajari
amenajarii la interior si la exterior a R3.1.1 Corpuri de iluminat instalate
cladirii R3.1.2 Obiecte sanitare instalate
A3.1.1 Instalarea corpurilor de iluminat R3.1.3 Instalatia de incalzire si ventilare
A3.1.2 Instalarea obiectelor sanitare instalata
A3.1.3 Instalarea sistemului de incalzire R3.1.4 Curte interioara si parcare
si ventilare amenajata
A3.1.4 Amenajarea curtii interioare si a A3.1.5 Sistem supraveghere video
parcarilor instalat
A3.1.5 Instalarea sistemului de A3.2 O cladire din containere maritime
supraveghere video cu 1 etaj, 4 birouri, o sala de sedinte, o
A3.2 Receptia cladirii complet amenajate toaleta, deposit, parcare receptionata.
OS1 A4. Dotarea cu mobilier R4. Cladire dotata cu mobilier

8
A4.1 Contractarea firmei pentru R4.1 Un contractor selectat si un contract
executarea mobilierului la comanda semnat cu o firma in vederea realizarii
mobilierului.
OS1 A5. Dotarea cu echipamente si R4. Cladire dotata cu echipamente si
utilaje utilaje.
A5.1 Achizitionare buldoexcavator R5.1 Buldoexcavator achizitionat
A5.2 Achizitionare aparat de sudura R5.2 Aparat de sudura electric
lectric achizitionat
A5.3 Achizitionare 4 statii de lucru R5.3 Statii de lucru pentru proiectare
pentru proiectare achizitionate
A5.4 Achizitionare soft proiectare CAD R5.4 Soft de proiectare CAD si REVIT
si REV instalate pe statiile de lucru
OS2 A6 Selectarea unui numar de 3 R6. Selectare a 3 muncitori calificati
angajati realizata
A.6.1 Publicarea anuntului de angajare in R6.1 Anunt de angajare in mediul online
mediul online si prin intermediul unei si prin intermediul unei agentii de
agentii de recrutare recrutare publicat.
A.6.2 Evaluarea CV-urilor inregistrate R7.2 CV-uri evaluate
A.6.3 Desfasurarea interviului si a R7.4 Interviu si concurs de angajare
concursului de angajare realizate
A.6.4 Selectarea candidatilor cu R7.5 Candidati selectati, contracte de
semnarea contractelor de munca si a munca si fisele de post semnate
fiselor de post
OS3. A7 Dotarea cladirii cu instalatii care R7. Cladire dotata cu instalatii care
utilizeaza energia regenerabila (pompa de folosesc energie regenerabila.
caldura sol-apa, panouri fotovoltaice,
panouri solare)

9
10

S-ar putea să vă placă și