Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..................

INSTITUŢIA....................................................... Anexa 25

Total programe:
- lei -
Cod Credite Credite
bugetare bugetare Plăţi efectuate
sursă iniţiale definitive
0 TOTAL SURSE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
1 Bugetul de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a)
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Fonduri externe nerambursabile (Fonduri
8 PHARE s.a.)
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
10 Venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Cod program: Denumire program:


-lei-
Cod Credite Credite
bugetare bugetare Plăţi efectuate
sursă iniţiale definitive
0 TOTAL SURSE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
1 Bugetul de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a)
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Fonduri externe nerambursabile
8 ( Fonduri PHARE s.a.)
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
10 Venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului


financiar-contabil