Sunteți pe pagina 1din 6

CAZUL NR.

1
PLAN DE INGRIJIRE AL PACIENTULUI CU DIABET ZAHARAT TIP
II

Pacient de 45 ani se prezintă cu următoarele simptome: scădere în greutate,


poliurie, polidipsie, astenie, instalate de aproximativ 3 săptămâni. Este foarte
îngrijorat de pronostic.

Date despre pacient:


Nume: V.
Prenume: C.
Vârstă: 45 ani
Sex: masculin
Data nașterii: 21.02.1974
Naționalitate: rrom
Stare civilă: casatorit
Ocupație: angajat
Domiciliul: Budesti, Calarasi
Condiții de viață și de muncă: locuiește împreună cu soția si cei 2 copii într-o casa
compusa din 5 camere, confortabil, condiții salubre

Diagnostic medical: Diabet zaharat tip II

Planul de îngrijire:
Nevoi fundamentale nesatisacute:

1. Nevoia de a bea şi a mânca


P: sete exagerată, în surplus
E: Diabet zaharat
S: polidipsie, poliurie, scădere în greutate
Obiective:
- Pacientul să se alimenteze şi hidrateze în raport cu nevoile sale cantitative şi
calitative în 24 ore;
- Bolnavul să obţină echilibrul metabolismului glucidic;
- Pacientul să fie conştient că prin respectarea alimentaţiei şi a tratamentului
poate duce o viata cvasinormală;
- Pacientul să fie echilibrat psihic
Intervenţii autonome:
- Explorez gusturile bolnavului la diferite categorii de alimente;
- Învăţ bolnavul valoarea energetică a alimentelor şi necesarul în funcţie de
activităţile fizice şi vârstă;
- Alcătuiesc un regim alimentar hipocaloric;
- Urmăresc bolnavul să consume numai alimente cuprinse în regim;
- Urmăresc orarul şi distribuţia meselor;
- Stabilesc raţia alimentară cu: proteine 13-15%, lipide 30-50%, glucide 50% în 24
ore, la adult 2/3 glucide complexe cu absorbţie lentă şi 1/3 glucide simple cu
absorbţie rapidă, repartizate pe diferite mese şi adaptate efortului fizic. Când
pacientul are o activitate uşoară îi recomand 30-35 cal/kg corp/24 ore. Numărul
meselor în 24 ore: 4-6 mese (3 mese principale şi 2-3 gustări);
- Aleg alimentele în funcţie de conţinutul de glucide;
- Conştientizez bolnavul de importanţa activităţilor zilnice moderate;
- Împreună cu bolnavul, stabilesc un program de activităţi fizice, în funcţie de
gusturi şi de capacitate;
- Permit bolnavului exprimarea sentimentelor, emoţiilor;
- Îl învăţ tehnici de relaxare
Intervenţii delegate:
- Recoltez sânge şi urină pentru examenele de laborator;
- Administrez medicaţia prescrisă de medic: medicaţie hipoglicemiantă pe cale
orală, sulfamide hipoglicemiante sau biguanide şi urmăresc efectele secundare ale
acestora (greţuri, vărsături, epigastralgii, inapetenţă);
- Administrez medicaţia adjuvantă: vitaminoterapia, KCL
- La nevoie, administrez medicaţie sedativă
Evaluare:
În urma îngrijirilor acordate bolnavul se alimentează şi hidratează corect.
Pacientul este echilibrat psihic.

2. Nevoia de a evita pericolele


P: risc de complicaţii acute (coma hipo- sau hiperglicemică) sau cronice (scăderea
acuităţii vizuale – retinopatie, dureri în membrele inferioare – nevrite, arterite)
E: Diabet zaharat
S: scădere în greutate, poliurie, polidipsie, astenie
Obiective:
- Pacientul să beneficieze de un mediu de siguranţă;
- Pacientul să fie echilibrat psihic;
- Pacientul să îşi satisfacă nevoile în funcţie de starea de sănătate şi gradul de
dependenţă
Intervenţii autonome:
- Asigur condiţiile de mediu adecvate pentru a evita pericolele;
- Iau măsuri sporite de evitare a infecţiilor nosocomiale (aerisirea salonului,
condiţii de cazare, microclimat, respectarea circuitelor, alimentaţie, aprovizionare
cu apă, îndepărtarea reziduurilor, sterilizare, curăţenie, dezinfecţie);
- Favorizez adaptarea persoanei la noul mediu;
- Creez un mediu optim pentru ca pacientul să îşi poată exprima emoţiile, nevoile;
- Ajut pacientul să îşi recunoască anxietatea;
- Furnizez explicaţii clare şi deschise asupra îngrijirilor programate;
- Evaluez manifestările de deshidratare: aspectul pielii şi a mucoaselor, ;
- Monitorizez funcţiile vitale şi vegetative;
- Educ pacientul cu privire la păstrarea igienei corporale, în general, şi a
picioarelor, în special, pentru a preveni excoriaţiile, fisurile, bătăturile, care se pot
infecta uşor;
- Sesizez unele modificări care au drept cauză diverse complicaţii: schimbări ale
comportamentului (obnubilarea), transpiraţii, respiraţie Kusmaul, coma;
- Ajut şi suplinesc pacientul în satisfacerea nevoilor organismului;
- Determin pacientul să participe la luarea deciziilor privind îngrijirile;
- Aplic măsuri de prevenire a complicaţiilor septice
Intervenţii delegate:
- În coma hiperglicemică:
Administrez doza de insulină ordinară recomandată de medic pe cale subcutanată
şi intravenoasă la intervalul stabilit;
Recoltez periodic sânge pentru monitorizarea glicemiei, al rezervei alcaline şi
urină pentru glicozurie;
Reechilibrez hidroelectrolitic şi acido-bazic pacientul prin perfuzii cu ser fiziologic,
soluţie Ringer sau Fischer şi soluţie de bicarbonat de sodiu 14‰
- În coma hipoglicemică:
Administrez la recomandarea medicului soluţie glucozată hipertonă 10-20%, 250-
500 ml/oră, repetat, până la revenirea din starea de comă şi reluarea alimentaţiei
pe cale naturală, sub controlul glicemiei
Evaluare:
În urma îngrijirilor acordate pacientul beneficiază de un mediu de siguranţă, este
echilibrat psihic şi îşi satisface nevoile în funcţie de starea lui de sănătate

3. Nevoia de a elimina
P: eliminare inadecvată cantitativ şi calitativ
E: Diabet zaharat
S: poliurie
Obiective:
- Pacientul să fie echilibrat hidro-electrolitic şi acido-bazic;
- Pacientul să nu prezinte complicaţii cutanate, respiratorii sau urinare;
Intervenţii autonome:
- Zilnic, fac bilanţul hidric măsurând cu conştiinciozitate ingestia şi excreţia;
- Cântăresc zilnic pacientul;
- Corectez dezechilibrul hidric prin hidratarea sau reducerea aportului de lichide şi
electroliţi, în funcţie de ionograma serică şi urinară;
- Asigur igiena corporală riguroasă;
- Servesc pacientul la pat cu urinar şi bazinet dacă este cazul;
- Schimb lenjeria de pat şi de corp ori de câte ori este nevoie
Intervenţii delegate:
- Corectez dezechilibrul acido-bazic, în funcţie de rezerva alcalină, la indicaţia
medicului;
- Administrez antiseptice urinare, sulfamide, antibiotice la indicaţia medicului,
conform antibiogramei
Evaluare:
În urma îngrijirilor acordate pacientul este echilibrat hidro-electrolitic şi acido-
bazic şi nu prezintă complicaţii cutanate, respiratorii sau urinare.

4. Nevoia de a comunica
P: comunicare ineficientă la nivel afectiv
E: Diabet zaharat
S: anxietate
Obiective:
- Pacientul să se poată afirma, să aibă o percepţie pozitivă de sine
- Pacientul să fie ferit de pericole interne sau externe
Intervenţii autonome:
- Pun în valoare capacităţile, talentele şi realizările anterioare ale bolnavului;
- Dau posibilitatea pacientului să ia singur decizii;
- Învăţ bolnavul tehnici de afirmare, de comunicare şi de relaxare;
- Pun la dispoziţia pacientului exemple de diabetici cu evoluţie favorabilă
îndelungată;
- Ajut bolnavul să identifice posibilităţile sale de a asculta, de a schimba idei cu
alţii, de a crea legături semnificative;
- Antrenez bolnavul în diferite activităţi care să îi dea sentimentul utilităţii
Intervenţii delegate:
- Administrez medicaţia prescrisă: antidepresive, anxiolitice
Evaluare:
În urma îngrijirilor acordate pacientul are o percepţie pozitivă de sine şi este ferit
de pericole interne şi externe.

5. Nevoia de a învăţa
P: lipsa cunoştinţelor
E: Diabet zaharat
S: anxietate
Obiective:
- Pacientul să acumuleze noi cunoştinţe;
- Pacientul să dobândească atitudini, obiceiuri şi deprinderi noi
Intervenţii autonome:
- Explorez nivelul de cunoştinţe a bolnavului privind boala, modul de manifestare,
modul de participare la intervenţii şi la procesul de recuperare;
- Stimulez dorinţa de cunoaştere;
- Motivez importanţa acumulării de noi cunoştinţe;
- Conştientizez bolnavul asupra propriei responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;
- Ţin lecţii de formare a deprinderilor igienice, alimentaţie raţională, mod de viaţă
echilibrat, administrare a diferitelor tratamente;
- Încurajez şi ajut la dobândirea noilor deprinderi
Evaluare:
În urma îngrijirilor acordate pacientul a acumulat noi cunoştinţe despre boala sa şi
a dobândit atitudini, obiceiuri şi deprinderi noi.