Sunteți pe pagina 1din 1

ONE FITNESS SRL

32920075
str. IULIU CEZAR, nr.32, CRAIOVA, DOLJ

SITUATIA
încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale

Nr.crt Elemente de analiză ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I. Sold disponibilităţi la începutul lunii 23507,44 27226,52 28448,63 20688,37 10079,83 7847,05 7547,41 3101,45

8135,00 5925,00 6122,54 5264,00 5479,00 7430,10 7840,00 8586,00


2. II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11)
8135,00 5925,00 6122,54 5260,00 5475,00 5926,10 7840,00 8582,00
3. - încasări de la clienţi
6935,00 5925,00 4962,54 3841,00 3975,00 4426,10 7840,00 7082,00
4. - numerar
1200,00 1160,00 1419,00 1500,00 1500,00 1500,00
5. - virament
6. - încasări chirii

7 - încasări alte creanţe

8. - avansuri de la clienţi
4,00 4,00 4,00 4,00
9. - dobânzi bonificate
- credite acordate care se derulează prin
10. contul curent
- sume depuse de asociaţi ca aport la 1500,00
capital sau titlu de împrumut pentru
11 firmă
III. Total plăţi 4415,92 4702,89 13882,80 15872,54 7711,78 7729,74 12285,96 6285,09
12. (13+16+17+18+19+20+21+22+23)
13. - plată către furnizori
14. - numerar 449,30 232,80 10106,74 12927,22 2542,78 2522,88 568,90 180,00
15. - virament
16. - plăţi avans către furnizori
17. - salarii (nete) 1574,00 1503,00 1368,00 1368,00 1875,00 3080,00 3273,00 3170,00
18. - chirii 1200,00 3560,01 1150,00
- alte cheltuieli (energie, combustibil, 1168,00 1160,00 990,00 801,00 460,00 822,86 1503,00 1670,00
19. telefon etc.)
20. - impozit profit, alte impozite şi taxe 1544,00 1900,00
21. - rambursări de credite
22. - plăţi de dobânzi
23. - plăţi de alte datorii 1224,62 263,09 1418,06 776,32 2834,00 104,00 1481,05 115,09
27226,52 28448,63 20688,37 10079,83 7847,05 7547,41 3101,45 5402,36
24. Disponibilităţi la finele lunii (I+II- III)
0
25. Deficit de numerar (l+II-III<0)
27226,52 28448,63 20688,37 10079,83 7847,05 7547,41 3101,45 5402,36
26. Excedent de numerar (I+II-III >0)

SOLICITANT,
Semnatura si stampila