Sunteți pe pagina 1din 2

Domiciliul (sediul expl.) ...................................

(Comuna, judeţul)
SIRSUP ..................................................

ANEXA 6
PLAN DE FERTILIZARE(model simplificat)

Îngrăşăminte aplicate
Bloc Parcela Planificat
Organice Minerale Data Total N
fizic Cultura N (kg Obs.
supraf. (kg N aplicării (kg s.a./ha)
nr. nr. s.a./ha) *) Tip t/ha Tip kg/ha (kg N s.a./ha)
ha s.a./ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Semnătura
(şi ştampila)
*)
Notă: În cazul fermierilor cu angajamente de agro-mediu (indiferent că exploataţiile se află sau nu în zone vulnerabile la nitraţi) şi al fermierilor care
solicită alte scheme sau măsuri de sprijin financiar pe suprafaţă, şi ale căror exploataţii sunt situate în zone vulnerabile la nitraţi, cantitatea de azot (N) provenit
din îngrăşămintele organice aplicate nu trebuie să depăşească 170 kg s.a./ha/an.
Valoarea maximă a cantităţii de azot ce poate fi aplicată, corespunzător culturii premergătoare şi solurilor din clasa de calitate cea mai bună (calitatea I) de
pe teritoriul localităţii, se regăseşte în Planul de Management al Nutrienţilor în Zonele Vulnerabile la Poluarea cu Nitraţi, postat pe site-ul ICPA Bucureşti:
http://www.icpa.ro/proiecte/Suport_curs/Plan_Nutrienti/N.html.
Cantitatea de N din îngrăşămintele organice se calculează în funcţie de efectivul de animale, conform aplicaţiei ICPA Bucureşti.
Cantitatea maximă se va aplica atunci când:
• se utilizează bălegar puţin fermentat;
• se administrează pe soluri grele (argiloase) sau care au capacitate ridicată de denitrificare;
• se aplică la culturi cu perioade lungi de vegetaţie sau care consumă cantităţi ridicate de azot;
• se aplică în zone cu nivel ridicat de precipitaţii