Sunteți pe pagina 1din 2

SC………………SRL

Sediu: Str……..Nr……………….
Cod fiscal: …………………………
Reg. Comertului: …..…/……… PROCES VERBAL DE RECEPTIE
SI PUNERE IN FUNCTIUNE
MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR
Gestiunea : ……………….. nr………data ………………………..

Subsemnatii, membrii comisiei de inventariere , am procedat la receptia bunurilor cu datele de provenienta, cantitatile si preturile detaliate
mai jos:
Furnizor
Nr . factura
NR comanda

Cant. Pret unitar Valoare totala RON


Nr. crt. Articol/Description Nr. Inventar UM Quant. -RON
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
TOTAL -

Constatarile si concluziilecomisiei :bunurile au fost primite in buna stare de functionare, si corespund din punct de vedere
cantitativ si calitativ solicitarilor.Nu s-au constatat diferente. Bunurile au fost puse in functiune la data inscrisa pe acest
document.

Comisia de Nume
Intocmit, receptie Semnatura

Alti participanti Nume


la receptie Semnatura
ntitatile si preturile detaliate