Sunteți pe pagina 1din 6

15

19.11.2013

Tratamentul diurnei pentru deplasări în țară sau străinătate

Pentru a beneficia de diurnă, o persoană trebuie să se afle în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă.

Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare sau detaşare se calculează de la data şi ora plecării pâna la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detaşare. Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, indemnizaţia se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.

Începând cu 1 iunie 2013

,

la

art 21,

alin 3),

lit

(b) din Codul fiscal

a

fost

abrogată, astfel ca cheltuiala cu diurna este deductibila integral, insa ce depaseste limita legală, se consideră venit salarial şi se reţine atât impozit pe venit de 16%, cât şi toate contribuţiile sociale aferente.

Limita legala pentru diurna interna este 2,5 x 13 = 32,5 lei (pt Romania), iar diurna externa 2,5 x 35 euro = 87,5 euro (pt majoritatea tarilor din UE).

Exemplu1:

Entitatea Leader, cu sediul în Bucureşti, a trimis în deplasare un angajat, pe o perioadă de 5 zile, diurna zilnică fiind de 70 lei. Acesta are un salariu de încadrare de 2.000 lei, nu beneficiază de sporuri sau indemnizaţii şi nu are nicio persoană în întreţinere.

Care este tratamentul contabil aplicabil?

Entitatea Leader trebuie să ţină cont de următoarele informaţii:

Elemente

Suma

Diurnă totală acordată (70 lei x 5 zile)

350 lei

Diurnă – venit neimpozabil (32,5 lei x 5 zile)

162,5 lei

Diurnă – venit impozabil (350 lei 162,5 lei)

187,5 lei

În aceste condiţii, este de preferat ca entitatea să utilizeze conturi analitice pentru evidenţierea indemnizaţiei de deplasare, deoarece o parte din aceasta se include în venitul brut din salariu asupra căruia se va calcula impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

La calculul impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale individuale, entitatea Leader va ţine cont de următoarele elemente:

Elemente

 

Suma

Salariu de încadrare

2.000,0 lei

Diurnă – venit impozabil (350 lei 162,5 lei)

 

187,5 lei

Venit brut realizat

2.187,5

 

lei

CAS individual (2.187,5 lei x 10,5%)

 

230

lei

CASS angajat (2.187,5 lei x 5,5%)

 

120

lei

Şomaj angajat (2.187,5 lei x 0,5%)

 

11 lei

Venit net

1.826,5 lei

Deducere personală (250 lei

(1

2.187,5

1.000

)

)

 

lei

2.000

 

110

Venit impozabil (1.826, lei 110 lei))

 

1.716,5 lei

Impozit pe venit (1.716,5 lei x 16%)

 

275

lei

Rest de plată (1.826,5 lei – 275 lei )

 

1.551,5

   

lei

În Declaraţia 112, în Anexa 1.2 “Anexa asigurat”, entitatea Leader va raporta pentru angajatul său un venit brut realizat de 2.187,5 lei, în vederea calculării contribuţiilor sociale.

Exemplu 2:

Entitatea Accounting, cu sediul în Oradea, a trimis în delegatie

un salariat in Austria

,

pe

o

perioadă de 4 zile, diurna zilnică fiind de 150 euro. Acesta are un salariu de încadrare de 3.000 lei, nu beneficiază de sporuri sau indemnizaţii şi nu are nicio persoană în întreţinere.

Care este tratamentul contabil aplicabil?

 

Entitatea Accounting trebuie să ţină cont de următoarele informaţii:

 
 

Elemente

 

Suma

 
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x

Diurnă totală acordată (150 euro x 4 zile)

Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x 4 zile)

Diurnă – venit impozabil (600 euro euro)

350

Elemente
Elemente
600 euro
600 euro
350 euro
350 euro
350 euro
350 euro
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x
Diurnă totală acordată ( 150 euro x 4 zile) Diurnă – venit neimpozabil (87,5 euro x

La calculul impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale individuale, entitatea Accounting va ţine cont de următoarele elemente:

Cursul utilizat a fost de 1 euro = 4,5 lei.

   

Salariu de încadrare

3.000,0 lei

Diurnă – venit impozabil (350euro x 4,5)

1.575,0 lei

Venit brut realizat

4.575,0

lei

CAS individual (4.575 lei x 10,5%)

 

CASS angajat (4.575 lei x 5,5%)

 

Şomaj angajat (4.575 lei x 0,5%)

23 lei

Venit net

 

Deducere personală - 0

0 lei

Venit impozabil (3.820 lei 0 lei)

 

Impozit pe venit (3.820 lei x 16%)

 

Rest de plată (3.820 lei 611 lei )

3.209 lei

În Declaraţia 112, în Anexa 1.2 “Anexa asigurat”, entitatea Leader va raporta pentru angajatul său un venit brut realizat de 4.575 lei, în vederea calculării contribuţiilor sociale.

Astfel ca pentru diurna externa peste limita de 87,5 euro / zi angajatorul va plati suplimentar in cazul nostru doar contributii sociale de 260 (contrib. datorate angajat) + 441 (contrib dat angajator) = 701 lei.

Până la 1 februarie 2013:

 • A. Angajatorul = plătitor de impozit pe profit

Suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări este deductibilă în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.

Practic, pentru ce depăşeşte limita legală, societatea suportă un impozit de 16%, având în vedere că acea cheltuială este nedeductibilă.

 • B. Angajatorul =Neplătitor de impozit pe profit

Art 55, alin (2), lit i)

Sumele acordate de ONG şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate pentru salariaţii din instituţiile publice sunt considerate asimilate salariilor şi impozitate ca atare.

ART. 296^4 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale

Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii include şi:

m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe

profit, inclusiv BNR, peste limita a de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice.

Pentru ce depăşeşte limita legală, se consideră venit salarial şi se reţine atât impozit pe venit de 16%, cât şi toate contribuţiile sociale aferente.

Intre 1 februarie 1 iunie 2013:

Începând cu 1 februarie 2013, indiferent de regimul angajatorului (plătitor de impozit pe profit, plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, PFA, II, ONG), indemnizaţia acordată angajaţilor pe perioada delegării şi detăşarii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariaţii din instituţiile publice:

 • - se supune impozitului pe salarii;

 • - se include în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii. Pentru

angajatorii

următoarea prevedere:

plătitori de impozit pe profit, se aplica însă în continuare

Practic, pentru ce depăşea limita legală, societatea suporta un impozit de 16%, avân d în vedereg rafie contabilă p e o speță anume) vă putem oferi s p ri j in, contactându -ne la office@accounting-leader.ro , sau direct de pe site-ul nostru www.accounting-leader.ro . De asemenea, am updatat ghidurile noastre: http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html " id="pdf-obj-5-2" src="pdf-obj-5-2.jpg">

Practic, pentru ce depăşea limita legală, societatea suporta un impozit de 16%, având în vedere că acea cheltuială este nedeductibilă, ajungându-se astfel la o dublă impozitare.

În ultimii ani, nivelul indemnizaţiei de deplasare în valută a suferit o serie de modificări, în funcţie de reducerile sau majorările veniturilor bugetarilor. De exemplu, în situaţia unei deplasări în străinătate pentru care nivelul prevăzut anterior datei de 1 iunie 2010 pentru instituţiile publice era de 35 Euro:

 • - începând cu 1 iunie 2010, nivelul acesteia a devenit 26,25 Euro (75%×35 = 26,25 euro);

 • - începând cu 1 ianuarie 2011, nivelul diurnei devine 30,18 euro (35 euro x 75% x

115%);

 • - începând cu 1 iunie 2012, nivelul diurnei devine 32,6 euro (35 euro x 75% x 115% x

108%);

 • - începând cu 1 decembrie 2012, diurna redevine 35 euro (35 euro x 75% x 115% x 108% x 107,4%).

Cadrul legal în vigoare:

 • - HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

nd aveți nevoie de soluții pentru orice problemă în aceste domenii, (fie că este vorba de o întrebare punctuală, de reflectarea unor înregistrări contabile, de un tratament fiscal ori monografie contabilă pe o speță anume) vă putem oferi sprijin, contactându-ne la

.

De asemenea, am updatat ghidurile noastre: http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html