Sunteți pe pagina 1din 2

I RPP, Grupa ____

TS 1: Identificaţi o problemă de relaţii publice cu care s-a confruntat sau se confruntă (a) o instituţie
publică, (b) o formaţiune politică, (c) o companie şi (d) o organizaţie neguvernamentală, pe baza a
3-5 materiale apărute în mass-media
Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________

(a) [Numele instituţiei publice]

Articolele apărute în media


(1)

(2)

(3)

Comentariu/ Prezentarea problemei

(b) [Numele formaţiunii politice]

Articolele apărute în media


(1)

(2)

(3)

Comentariu/ Prezentarea problemei

(c) [Numele companiei]

Articolele apărute în media


(1)

(2)

(3)

Comentariu/ Prezentarea problemei


(d) [Numele organizaţiei neguvernamentale]

Articolele apărute în media


(1)

(2)

(3)

Comentariu/ Prezentarea problemei

Precizări:
1. Sub numele organizaţiei poate fi adăugată o scurtă prezentare a acesteia (3-5 rânduri)
2. Articolele din media pot fi preluate integral sau parţial. Este obligatorie precizarea sursei
(inclusiv hyperlink-ul). Articolele pot proveni din interiorul organizaţiei (prim-ministru, primar,
CEO, purtător de cuvânt, director de comunicare etc.) sau din exteriorul acestora (ziarişti, lideri de
opinie din social media, competitori, activişti, adversari etc.).
3. Comentariul trebuie să fie de cel puţin un sfert de pagină şi cel mult o pagină. Prezentarea
problemei trebuie corelată cu publicul-ţintă vizat şi cu nivelul la care este influenţat sau se doreşte a
fi influenţat publicul-ţintă (percepţii, cogniţii, atitudini, comportamente). Prezentarea poate fi
încheiată cu indicarea unor posibile remedii la problemele identificate, răspunzând la întrebarea „Ce
s-ar putea face pentru a diminua sau înlătura problema?“.