Sunteți pe pagina 1din 1

Dlui Nistor Grozavu,

VICEPRIMAR

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în adresa Direcției asistență juridică a Primăriei


municipiului Chișinău a parvenit Încheierea nr. 087-279/2019 din 06.06.2019 a executorului
judecătoresc Gîlca Iurie privind primirea spre executare și intentare a procedurii de executare a
documentului executoriu nr. 2-1099/2018 din 20.12.2018 emis de Judecătoria Chișinău, sediul
Centru privind încasarea de la SRL ,,IROM-IMPEX” în beneficiul Primăriei municipiului Chișinău
a datoriei în sumă de 17 822 lei (plata pentru arendă și penalitatea de întârziere).
Totodată, întru respectarea cerințelor art. 37 CE RM ne-a expediat copia borderoului de calcul
al cheltuielilor de executare, ce urmează a fi achitate de către creditor în avans potrivit art. 36 al. 2
CE RM.
Respectiv, solicităm readresarea încheierii sus menționate spre executare Direcției generale
arhitectură, urbanism și relații funciare.
Anexă:
 Foaia de însoțire (original);
 Încheierea de primire spere executare nr. nr. 087-279/2019 din 06.06.2019 (original);
nr. 087-279/2019 din 06.06.2019

Șef al Direcției asistență juridică


Bogdan Valeriu

ex. Melnic Dumitru


022-201712