Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Construcții Geodezie şi Cadastru
Departamentul Inginerie, Managementul și Evaluarea Imobilului

PROIECT DE AN
La disciplina: Managementul proiectelor

TEMA: „Magazin de biciclete VeloSPORT”

A efectuat: studentul gr. IAPC – 1804 M


Nebunelea Grigore

A verificat: conf. univ., dr.


Albu Ion

Chişinău - 2018
Cuprins
Introducere............................................................................................................................................. 3
1 ELABORAREA PROIECTULUI “Magazin de biciclete VeloSPORT” .................................. 4
1.1 Descrierea generală a proiectului......................................................................................... 4
1.2 Surse de finanțare a proiectului ........................................................................................... 6
1.3 Partea inginerească a proiectului ......................................................................................... 7
2. ANALIZA PIEȚII ......................................................................................................................... 8
2.1 Analiza amplasării ................................................................................................................. 9
3. EVALUAREA PROIECTULUI................................................................................................. 10
3.1 Evaluarea economică .......................................................................................................... 10
3.2 Analiza SWOT a proiectului investițional .............................................................................. 16
Concluzii ............................................................................................................................................... 17
Bibliografie ........................................................................................................................................... 18
ANEXE ................................................................................................................................................. 19

2
Introducere
Analiza și evaluarea eficienței proiectului este necesară și utilă dacă cuprinde întreg
spectrul de efecte diferite ca natură: economice, sociale, ecologice, tehnice, etc,. Însă,
importanța unui tip sau altul de criterii depinde de mai multi factori: domeniul, opțiunile
strategice care au stat la baza ideii de proiect.
Stadiul de evaluare implică tot ansamblul de informaţii în termeni de intrări şi ieşiri.
Investitorul trebuie să decidă dacă va aplica modele sofisticate de evaluare sau va
utiliza modele destul de simple pentru a le înţelege şi, totuşi, suficient de complicate ca să
înglobeze cele mai importante relaţii care au loc într-un mediu real. O evaluare a unui proiect
de investiţii este tot atât de bună ca şi presupunerile pe care acesta se bazează. Fiecare proiect
trebuie să aibă o totalitate standard, o totalitate complexă de informaţii, ce permite efectuarea
independentă a evaluării ideilor propuse spre finanţare, printr-o metodă unică, utilă practic,
pentru orice proiect.
Ținând cont de cele expuse mai sus, scopul prezentei lucrări de an efectuează analiza
eficienței economice a proiectului investițional de deschidere a unui magazin de biciclete sport.
Analiza proiectului investițional s-a bazat atît pe studiul pieței, analiza segmentului de
consumatori și prognozarea nivelului rentabilității, cît și pe calcularea valorii indicatorilor de
eficiență economică, plus la toate, în final formulăm concluzii în vederea realizării proiectului
investițional.
Sarcini propuse în acest proiect:
 Caracteristica generală a unui proiect investițional;
 Definirea originalității și beneficiile proiectului pentru societate;
 Determinarea sursei de finanțare a proiectului;
 Analiza pieței și determinarea amplasării magazinului;
 Determinarea indicatorilor eficientei economico - financiare;
 Analiza SWOT a proiectului.
Scopul propus este de a motiva persoanele de toate vârstele in special copiii si tinerii sa
practice mersul pe bicicleta având a mulțime de beneficii asupra sănătății dar si a stării de spirit in
general. Pe lingă faptul ca bicicleta ne ajuta sa ne deplasam dintr-un punct in altul ea ne ajuta sa
fim mereu in forma si sa ne simțim bine.
Mersul pe bicicletă nu este doar o activitate pe care o poți face, ci o activitate pe care este
obligatoriu să o faci!
Magazinul va oferi o gamă larga de biciclete sportive pentru toate vârstele de cea mai înalta
calitatea, la un preț accesibil tuturor.
3
Lucrarea este structurată în trei capitole și cuprinde tabele, figuri, formule, anexe 9 surse
bibliografice și este prezentată în 20 pagini.

1 ELABORAREA PROIECTULUI “Magazin de biciclete VeloSPORT”


1.1 Descrierea generală a proiectului
Una din problemele de baza a societății este modul sedentar de viață care este “practicat”
de toți. Uneori este o problema de a ajunge la timp la serviciu din cauza ambuteiajele enorme
care se formează in orele de vârf. Poți sta chiar si ore in sir in ambuteiaj din cauza numărului
mare de autoturisme.
Rezolvarea acestei probleme ar fi procurarea unei biciclete care este cu mult mai ieftina
decât un autoturism si in plus nu poluează in nici un fel mediul ambiant. Ciclismul este un sport
care încurajează efortul, rezistența și perseverența. De asemenea, ajută la reducerea stresului și
anxietății celor ce practica acest sport.
Iată care ar fi unele beneficii ale ciclismului:
* Vei dormi mai bine - o plimbare matinală cu bicicleta te va obosi pe termen scurt, însă
va face minuni pentru somnul din timpul nopții.
* Creierul funcționează mai bine - Cercetătorii de la Universitatea din Illinois SUA au
demonstrat că o creștere cu 5% a activităților de fitness cardio-respiratorii, venită prin
adăugarea de ședințe de ciclism, au dus la o creștere de 15% a rezultatelor obținute la testele de
inteligență.
* Reziști mai bine la boli - Uită de mere, ciclismul este cea mai bună modalitate de a te
menține sănătos. Studiile arată că persoanele care fac ciclism timp de 30 minute pe zi, 5 zile pe
săptămână, își iau de 2 ori mai puține zile de concediu medical față de persoanele sedentare.
* Inimă mai puternică - un studiu efectuat de Universitatea din Purdue a arătat că
parcurgerea pe bicicletă a 30 km pe săptămână reduce riscul apariției bolilor de inimă
cu 50%.
* Sistem circulator și respirator mai bun - mersul pe bicicletă face ca plămânii să
lucreze de 10 ori mai mult decât dacă ai sta pe fotoliu în fața televizorului.
* Salvezi planeta - un loc de parcare pentru mașină poate fi folosit pentru a parca
20 biciclete. O bicicletă se construiește cu aproximativ 5% din materialele și energia
folosite la construcția unei mașini și, mai mult, nu poluează absolut deloc.
Fără îndoială ciclismul este o pasiune potrivita pentru persoanele de toate vârstele, fiind o
activitate cu foarte multe beneficii pentru organism.

4
Pe lângă toate acestea vom pune in vânzare biciclete pentru copii, triciclete, trotinete
pentru a oferi posibilitatea deprinderii copiilor de la o vârstă frageda la un mod sănătos de viață.
V-om pune la dispoziția tuturor doritorilor o gamă largă de biciclete care vor putea fi luate în
chirie pentru 24 de ore și mai mult.
Obiectivul investiției este un spațiu comercial de 140m2, având o gama largă de biciclete
si accesorii pentru acestea.
În figura 1.1 se reprezintă interiorul unui magazin de biciclete.

Figura 1.1 Interiorul magazinului. Biciclete pentru maturi

Figura 1.2 Interiorul magazinului. Biciclete pentru copii

5
Exclusivitatea proiectului
Fiind faptul ca in apropiere nu se afla nici un astfel de magazin si plus la aceasta in
apropiere sunt amplasate cămine studențești, blocuri locative proiectul va avea succes.

1.2 Surse de finanțare a proiectului


Activitatea de investiţii necesită resurse financiare a căror formare este stimulată de
mecanismele economiei de piaţă şi de pârghiile financiare , fiscale utilizate de către stat. În
economia de piaţă, fiecare agent economic îşi constituie fondul pentru investiţii de sine stătător,
tinzînd să utilizeze cît mai eficient sumele respective. Sursele de finanțare pot fi clasificate în
diferite moduri.
După origine, sursele investițiilor pot fi clasificate în surse proprii, atrase şi
împrumutate.
În lucrarea dată am folosit sursele proprii cît şi cele atrase.
Toate necesităţile investiţionale pot fi divizate în:
 investiţii directe;
 investiţii auxiliare (de însoţire).
Pentru a realiza proiectul s-a examinat băncile din Republica Moldova dar și companii
de microfinanțare (tabelul 1.1).
Tabelul 1.1 Oferta băncilor pentru credite investiționale

Denumirea Tipul
Nr. Perioada, luni Dobânda( MDL), % Garanții
băncii creditului

în dependenţă de gajarea bunurilor


Moldova
1 investițional <60 resursele de acordare a mobile și imobile,
Agroindbank
creditului terenuri agricole

bunuri mobile,
2 Moldinconbank investițional <36 17-18 imobile, mijloace
circulante

bunuri mobile,
3 Victoriabank investițional <36 11 (flotantă)
imobile

bunuri mobile,
4 FinComBank investițional <60 9,5-16 imobile, utilaje,
stocuri de mărfuri
bunuri mobile,
5 Mobias Banca investițional <60 variabilă imobile, mijloace
bănești

6
Volumul total al investițiilor necesare pentru realizarea proiectului investițional este suma
tuturor cheltuielilor investiționale: investițiilor directe, auxiliare şi pentru cercetări științifice.
1.3 Partea inginerească a proiectului
Pentru o conlucrare mai buna cu viitorii clienți pe lingă salonul unde se va efectua
vânzarea bicicletelor cit si a pieselor pentru biciclete vom mai avea si un centru de deservire
tehnica și reparație.
Orice comparator in dependenta de termenul de garanție care il primește la procurarea
unei biciclete are dreptul de a efectua schimbarea pieselor absolut gratuit daca se constata ca
bicicleta a avut un oarecare defect la procurare. In cazul când proprietarul prin diferite acțiuni
voluntare sau involuntare își defectează bicicleta acesta din urma achita piesa defectata si ea
este montată absolut gratuit.
In cadrul magazinului vor activa specialiști in asamblarea bicicletelor privind faptul ca
bicicletele le vom primi in cutii, adică toate piesele necesare într-o cutie. La fel inginerii
specializați vor avea grija ca toate piesele sa corespunda calității si ca ele sa fie montate corect
si in ordinea cuvenită.
Specificația produsului
 Tipul de biciclete:
 1. Montane
 2. Pentru oraș
 3. Pentru copii
 Servicii prestate:
 Vânzare biciclete, piese, accesorii
 Deservire tehnica, reparație
Specificația fizică a obiectului
 Capacitatea fizică – construcția are o suprafață de 140m.p;
 Încăperi – depozit, salon de vânzare, deservire tehnica;
 Înălțimea încăperilor – 3,5m;
 Ferestre – vitralii din sticlă;
 Amenajarea exterioara - pavaj;
 Structura de rezistență – schelet din beton armat-monolit
Întregul perimetru al magazinului este monitorizat atât prin intermediul camerelor de
supraveghere, cat si cu ajutorul unei firme de protecție și pază particulară.

7
2. ANALIZA PIEȚII
Depozitul de marfuri, element de baza a comertului cu ridicata este o unitate comerciala
operativa cu sau fara personalitate juridica, care are rolul principal de acumulare, pastrare si
livrare a marfurilor.
Amplasarea unui depozit urmareste în primul rând organizarea raționala a circulației
marfurilor care sa conducă la circuite cât mai scurte ale distributiei lor.
Factorii care influenteaza amplasarea depozitelor:
 Repartizarea teritoriala a productiei care determina fluxurile de marfuri, intensitatea
si directia acestora, distantele parcurse si normele de realizare a miscarii marfurilor;
 Repartizarea teritoriala a consumului. Spre deosebire de productie, care are un anumit
grad de concentrare teritoriala, consumul este dispersat în spatiu si variabil cantitativ si structural;
 Nivelul de dezvoltare si organizare a transporturilor - infrastructura, mijloace de
transport (tipul, nivelul tehnic, starea de functionare); existenta si posibilitatea de acces din mai
multe directii, cu evitarea drumurilor aglomerate sau ocolite;
 Organizarea activitatii comerciale, caracterizata prin nivelul de dezvoltare si
de modernizare a bazei materiale, structurile organizatorice ale verigilor comerciale si sistemul de
relatii pe care comertul le întretine cu ceilalti participanti la procesul dedistributie a
marfurilor;
 Asigurarea utilitatilor cu cheltuieli cât mai reduse, daca este posibil în cooperare cu alti
beneficiari (canalizare, apa, gaze, electricitate, telefonie etc.); utilizarea judicioasa a terenului
în vederea reducerii costului constructiei; distantarea de punctele ce prezinta primejdii pentru
calitatea marfurilor sau care prezinta pericol de incendii ; posibilitati de extindere a depozitului
într-o etapa viitoare; posibilitati de realizare a unei platforme pentru parcarea autocamioanelor.
Acțiunea conjugata a acestor factori de influență condiționează alegerea unui canal de
distribuție sau altul și în cadrul acestuia, găsirea amplasamentului optim al viitorului depozit,
ținând seama de urmatoarele cerinte:
 Stabilirea celor mai scurte si mai rapide cai de vehiculare a marfurilor;
 Respectarea principiului teritorial, prin stabilirea judicioasa a zonei de aprovizionare;
 Localizarea depozitului în zona special amenajata în perimetrul fiecarui oras (schitele de
sistematizare teritoriala prevad o zona distincta, destinata amplasamentelor de depozite, de obicei
în vecinatatea platformelor industriale de la periferia localitatilor) pentru a exista posibilitatea
racordarii la arterele rutiere si la calea ferata.

8
Un depozit va fi stabili pe un anumit amplasament numai dacă va genera doar efecte
favorabile în domeniul marketingului, acolo unde lipsește un deposit asemănător și există
problema depozitării. Prezența depozitului în apropierea agricultorilor este privit ca un avantaj
competitive și o condiție a succesului.
2.1 Analiza amplasării
Magazinul de biciclete VeloSPORT va fi amplasat in sectorul Râșcani al mun. Chișinău,
pe strada Studenților in apropiere de blocurile de studii ale Universității Tehnice din Moldova,
in apropiere de aceleași cămine studențești ale UTM-ului. Magazinul va fi amplasat la primul
nivel al unui bloc locativ.

Figura 2.1 Amplasarea geografică a magazinului VeloSPORT


Sectorul dat este unul liniștit, chiar alături se afla Parcul Universității Tehnice, puțin mai
la vale se afla parcul dintre sectorul Râșcani si Ciucana unde te poți plimba cu bicicleta in ”sînul
naturii”.

9
Figura 2.2 Amplasarea parcului UTM și a parcului Râșcani

3. EVALUAREA PROIECTULUI
3.1 Evaluarea economică
Investițiile sunt totalitatea de cheltuieli care se fac pentru cumpărarea bunurilor de
capital şi obţinerea unui profit. În raport cu modul de folosire a bunurilor de capital investiţiile
se împart în:
 Investiţii de înlocuire destinate înlocuirii bunurilor de capital scoase din funcţie ca
urmare a uzurii lor fizice avînd ca sursă de finanţare amortizarea;
 Investiţii pentru dezvoltare sau nete sunt destinate sporirii volumului capitalului, adică
formării capitalului a cărui sursă de finanţare este venitul.

1. Calculul Investițiilor Capitale (I.C.)


Tabelul 3.1 Determinarea volumului de investiții, mii lei

Nr.
Denumirea investițiilor U/M Cantitatea Pret unitar, mii lei Total, mii lei
Crt.
1 Terenul ar 4 15 60
2 Construcție m.p 140 5 700
3 Utilaj de montare buc 10 1 10
4 Utilaj pentru reparație set 2 3 6

10
5 Amenajarea teritoriului ar 2 5 10
6 Dus, WC, Vestiar m.p 24 4 96
7 Total IC, mii lei 882
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

2. Determinăm veniturile
Tabelul 3.2 Determinarea veniturilor din vînzări, mii lei
Nr. Preț unitar, mii
Surse de venit U/M Cantitatea Pret unitar, mii lei
Crt. lei
1 Biciclete maturi buc 400 6,5 2600
2 Biciclete copii buc 120 4 480
3 Biciclete electrice buc 20 15,6 312
4 Triciclete buc 60 2,5 150
5 Trotinete buc 120 0,6 72
6 Piese și accesorii buc 450 0,35 157,5
7 Servicii și reparație unit. 1000 0,2 200
8 Inchirieri biciclete unit. 1000 0,1 100
9 Total IC, mii lei 4071,5
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

3. Determinăm costul vânzărilor


Tabelul 3.3 Determinarea costului vânzărilor, mii lei
Nr. Crt. Articole de cheltuieli U/M Cantitatea Total, mii lei
1 Cheltuieli operaționale % 55 2239,33
2 Cheltuieli gen. și admin. % 15 335,90
3 Cheltuieli comerciale % 6 134,36
4 Alte cheltuieli % 2 44,79
5 Total, mii lei 2754,37
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

4. Determinăm cheltuielile la 1 leu de venit


Ch = CV / CVV ; (3.1)
Unde:
CV – costul vânzărilor
CVV – costul veniturilor vânzărilor
Ch = 2754,37 / 4071,5 = 0,6765 (mii lei)

11
5. Determinăm norma amortizării anuale
Tabelul 3.5 Determinarea amortizării anuale, mii lei
Nr. Denumirea DNE, VB, mii Amortizarea Ponderea Amortiz.
Crt. activelor ani lei annuală, % VB, % ponderată , %
1 Terenul 80 60 1,25 6,80 0,09
2 Construcție 70 700 1,43 79,37 1,13
3 Utilaj de montare 15 10 6,67 1,13 0,08
Utilaj pentru
4 6 6 16,67 0,68 0,11
reparație
Amenajarea
5 15 10 6,67 1,13 0,08
teritoriului
6 Dus, WC, Vestiar 25 96 4 10,88 0,44
7 Total IC, mii lei 882 100 1,92
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

6. Determinăm raportul de profit și pierderi


Tabelul 3.6 Determinarea raportului de profit și pierdere pe o perioadă de 5 ani, mii lei

Nr. Perioada de prognoză, ani


Indicatori
Crt.
2018 2019 2020 2021 2022
1 Venitul din vânzări 4071,50 4682,23 5618,67 7023,34 8849,41
2 Costul vânzărilor 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33
3 Cheltuieli G și Ad. 335,90 335,90 335,90 335,90 335,90
Cheltuieli
4 134,36 134,36 134,36 134,36 134,36
comerciale
5 Alte cheltuieli 44,79 44,79 44,79 44,79 44,79
6 Alte venituri 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Venitul impozabil 1322,13 1932,86 2869,30 4273,97 6100,04
8 Cheltuieli IV 12% 158,66 231,94 344,32 512,88 732,00
9 Profitul NET 1163,47 1700,91 2524,98 3761,09 5368,03
10 Amortizarea anuală 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92
11 CFN 1180,40 1717,84 2541,91 3778,01 5384,95
Creșterea veniturilor, % 15 20 25 26
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]
7. Determinăm rata de actualizare
Tabelul 3.7 Determinarea ratei de actualizare, mii lei
Nr. Ponderea, Costul, Rata de actualizare, Valoarea pond.,
Indicatori
Crt. % % % lei
1 Capital Propriu 60 22 13,2 529,2
2 Credit Bancar 40 9 3,6 352,8
Total 100 16,8 35160,58104

12
8. Determinăm angajamentul de capital actualizat (AC)
Tabelul 3.8 Determinarea angajamentului de , mii lei
Nr.
Indicatori I an II an III an IV an V an
Crt.
1 IC 882 0 0 0 0
2 CE 0 2239,3 2239,3 2239,3 2239,33
3 K actualizare 1 0,856 0,73 0,63 0,537
4 Indicatori actualizați, mii lei 882 1917,2 1641,5 1405,4 1203,222
5 AC, actualizat. mii lei 7049,3
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

9. Determinăm CFN actualizat


Tabelul 3.9 Determinarea CFN actualizat, mii lei
Nr.
Indicatori I an II an III an IV an V an
Crt.
1 CFN, mii lei 1180, 1717,84 2541,9 3778,01 5384,9
2 K actualizare 1 0,856 0,733 0,628 0,537
Indicatori actualizati,
3 1180,4 1470,7 1863,3 2371,02 2893,4
mii lei
4 CFN, Total mii lei 9778,8
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

9.1 Determinăm valoarea netă actualizată a proiectului


VNAT = CFN – AC; (3.2)
VNAT = 9778,84 - 7049,28= 2729,57 (mii lei)

9.2 Determinăm indicele de productivitate


IP = CFN /AC; (3.3)
IP = 9778,84 / 7049,28 = 1,387

9.3 Determinăm termenul de recuperare a investițiilor


T = IC /(CFN/5); (3.4)
T = 9778,84 / 7049,28 = 1,387
9.3 Determinăm suma anuală a creditului bancar spre achitare (ΔCB)
ΔCB = Valoarea ponderii creditului bancar / 4 ; (3.5)
ΔCB = 352,8 / 4 = 88,2 (mii lei)

13
10. Graficul de rambursare a creditului bancar (CB)
Tabelul 3.10 Grafucul de rambursare a CB, mii lei

Nr. Perioada, ani Total


Indicatori
Crt. I an II an III an IV an
1 CB, mii lei 88,2 88,2 88,2 88,2 352,8
2 CB restant, mii lei 352,8 264,6 176,4 88,2 0
3 Dobanda anuală, mii lei 35,28 26,46 17,64 8,82 88,2
4 Achitari anuale, mii lei 123,48 114,66 105,84 97,02 0
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]

11. Determinarea Trec IC – abordarea dinamică


Tabelul 3.11 Determinarea Trec IC, mii lei

Nr. Perioada,ani
Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 CFN 1180,4 1470,7 1863,3 2371,02 2893,4
2 NMC (CV) 2239,3 2239,3 2239,3 2239,3 2239,3
3 FRC (fond de ramburs credit) -1058,9 -1827,5 -2203,6 -2071,9 654,1
4 Achitări anuale CB 0 123,5 114,7 105,8 97,02
5 R CFN -1058,9 -1950,9 -2318,2 -2177,7 557,07
6 Trec IC + + + + +
[sursa: completat de autor în urma calculelor efectuate]
12. Determinăm AC actualizate AC= IC + CE
a = 21,8%
Nr. Perioada, ani
Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 IC 882 0 0 0 0
2 CE 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33
3 K actualizare 1,00 0,82 0,67 0,55 0,45
4 Indicatori actualiz. 3121,33 1838,53 1509,46 1239,30 1017,48
5 AC actualizat 8726,10

Nr. Perioada, ani


Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 CFN 1180,40 1717,84 2541,91 3778,01 5384,95
2 K actualizare 1,00 0,82 0,67 0,55 0,45
3 Indicatori actualiz 1180,40 1410,37 1713,43 2090,84 2446,77
4 CFN actualizați 8841,81

14
VNAT = CFN actualizat - AC actualizat; (3.6)
VNAT = 8841,81 – 8726,1= 115,71 (mii lei)
13. Determinăm AC actualizate AC= IC + CE
a = 26,8%
Nr. Perioada, ani
Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 IC 882 0 0 0 0
2 CE 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33
3 K actualizare 1,00 0,79 0,62 0,49 0,39
4 Indicatori actualiz. 3121,33 1766,03 1392,77 1098,4 866,24
5 AC actualizat 8244,76

Nr. Perioada, ani


Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 CFN 1180,40 1717,84 2541,91 3778,01 5384,95
2 K actualizare 1,00 0,79 0,62 0,19 0,39
3 Indicatori actualiz 1180,40 1354,76 1580,96 1853,13 2083,08
4 CFN actualizați 8252,33

VNAT = CFN actualizat - AC actualizat; (3.7)


VNAT = 8052,33 – 8244,76 = -192,44 (mii lei)

a=, % 16,8 21,80 26,8


VNAT, mii lei 2729,565 115,71 -192,44
a=, % VNAT, mii lei

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3
-500

Fig. 3.1 Determinarea RIR prin metoda interpolării grafice


RIR = 23,677 %;

15
14. Determinăm AC actualizate AC= IC + CE
a = 26,8%
Nr. Perioada, ani
Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 IC 882 0 0 0 0
2 CE 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33 2239,33
3 K actualizare 1,00 0,81 0,65 0,53 0,43
4 Indicatori actualiz. 3121,33 1810,62 1463,98 1183,71 957,09
5 AC actualizat 8536,72

Nr. Perioada, ani


Indicatori
Crt. I an II an III an IV an V an
1 CFN 1180,40 1717,84 2541,91 3778,01 5384,95
2 K actualizare 1,00 0,81 0,65 0,53 0,43
3 Indicatori actualiz 1180,40 1388,96 1661,80 1997,06 2301,54
4 CFN actualizați 8529,76

VNAT = CFN actualizat - AC actualizat; (3.8)


VNAT = 8529,76 – 8536,72 = -6,96 (mii lei)

3.2 Analiza SWOT a proiectului investițional


1. Puncte tari
 Amplasarea într-o zonă favorabilă;
 Lipsa unui asemenea magazin în apropiere;
 În zona respectivă locuiesc persoane predispuse de a face sport;
 Calitatea înaltă a serviciilor oferite;
 Prețuri rezonabile;
 Perioade de garanție garantate la orice produs procurat.
2. Puncte slabe
 Este de sezon, iarna vânzările vor fi foarte mici;
 Lipsa pistelor pentru bicicliști;
 Numărul mare de autoturisme personale care face dificilă deplasarea cu bicicleta;
 Lipsa încăperii pentru păstrare a bicicletei.
3. Oportunitățile
 Practicarea unui mod sănătos de viață activ;
 Mărirea numărului de bicicliști va mări șansele construirii pistelor moderne;

16
4. Riscuri
 Prețurile mici la autoturisme;
 Concurența neloială din partea altor magazine de biciclete;

Concluzii
Lucrarea dată s-a bazat pe evaluarea oportunităților economice și a posibilităților
financiare pentru deschiderea unui magazin sportiv de biciclete care se află în or. Chișinău
sectorul Râșcani.
În baza calculelor efectuate s-au obținut următoarele valori a indicatorilor de eficienta a
investiției:
 Valoarea netă actualizată totală (VNAT) -2729,56 mii lei;
 Indicele de profitabilitate (IP)- 1,387;
 Rata internă de rentabilitate (RIR)- 23,677%;
 Termenul de recuperare a investițiilor (T)- 0,45 ani.
Indicatorii de eficiență determinați respectă condițiile necesare, din care reiese ca
proiectul este eficient.
În prezent este “la modă” practicarea unui mod active de viață. În statele mai dezvoltate
este actual de a merge la serviciu cu bicicleta. Prin procurarea unei biciclete vor putea fi
satisfăcute mai multe necesități.

17
Bibliografie
1. NCM L.01.07-2005, REGULAMENT PRIVIND FUNDAMENTAREA
PROIECTELOR INVESTITIONALEÎN CONSTRUCŢII, Chișinău 2005;
2. Albu Svetlana, Albu Ion, Liubovi Usturoi „Management investițional (în construcții)” manual,
Chişinău Editura „Tehnica-UTM” 2016;
3. Albu Svetlana, Capsîz Valeriu, Albu Ion, „Eficienţa investiţiilor: curs universitar”,
Chişinău, 2005;

4. Oferta bancară

http://www.maib.md/

http://www.victoriabank.md/

http://www.micb.md/

https://www.bcr.md/ro/persoane-fizice accesate la 22.11.2017;

5. https://agrobiznes.md/afacerefrumoasalatineacasa-oportunitate-de-investitie-intr-un-
depozit-frigorific-la-chiscareni accesat la 04.12.2017;

6. https://agrobiznes.md/ce-trebuie-sa-cunosti-daca-vrei-sa-ti-construiesti-un-depozit-
frigorific-modern.html accesat la 04.12.2017;

7. http://www.agrotvmoldova.md/constructia-unui-depozit-frigorific-de-folos-
agricultorilor accesat la 06.12.2017;

8. http://www.frisomat.ro/Domenii/Industrie-alimentara.aspx accesat la 06.12.2017;

18
ANEXE

19
Anexa 1. Branduri de biciclete

20
21