Sunteți pe pagina 1din 4

SERBARE DE CRĂCIUN – CLASA a II-a B – dec.

2018

Povestitor 1 Povestitor 6:
Bine-aţi venit la noi, aici! Colo sus, în vremea ceea,
Bine-aţi venit, părinţi, bunici! În frumoasa Galileea,
Programul nostru să vă fie O fecioară vieţuia
Prilej de bucurii şi veselie. Şi Maria se numea.
Dragi invitaţi, vă rog să ascultaţi, Nazaret era oraşul
Apoi, firesc, să şi aplaudaţi. Unde ea-şi avea sălaşul.
Povestitor 2 Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Moș Crăciun cu barba albă, Moș Crăciun cu Dar deodată ce văzu?
traista plină, Casa toată se umplu
Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei De-o lumină orbitoare
mele, Ca şi raza de la soare.
Azi la noi în sat te-așteaptă toată casa cu Îngerul Gavril
lumină, - Nu te speria, Maria!
Cu colinde și cu cântec. Eu sunt îngerul Gavriil,
Toți: Moș Crăciun! Moș Crăciun! strigă Cu veste la tine vin.
glasri de copii Tu vei naşte pe Hristos,
(apare moș Crăciun) Pe Hristos cel luminos!
Fiul tatălui va fi
Colind: „Moș Crăciun cu plete dalbe” Şi Iisus se va numi.
Povestiotor 3 Maria
Ninge. Ninge alb şi blând peste ţară. - Doamne, roaba ta eu sunt!
La porţile sufletelor noastre de creştini Împlinească-se al tău cuvânt!
bat Sfintele Sărbători de iarnă.
Astăzi, elevii clasei a II-a B vor Colind: „Maria și Iosif colindă!”
prezenta un program artistic cu datini şi Povestitorul
obiceiuri de iarnă. Vreme multă n-a trecut,
Povestitor 4 Şi sorocul s-a-mplinit.
Vin sărbătorile frumoase Povestitorul
Colinde, cântece de stea, Şi Iisus cel mult iubit,
Lumini ce rătăcesc pierdute Într-un staul s-a născut,
În roiul fulgilor de nea. Vitele l-au încălzit,
Dansul fulgilor de nea Şi păstorii l-au iubit.
COLIND: A venit, a venit iarna! Colind: „Astăzi s-a născut Hristos!”
Povestitor 5
Dintre toate câte sunt
Sărbători pe-acest pământ
Nu e alta mai frumoasă
Decât Crăciunul cel sfânt.
Cerul azi e-n sărbătoare
Și pământul s-a-nnoit
Căci la noi, smerit coboară,
Pruncul cel făgăduit.

1
Iosif
Păstorul 2
Bucuraţi-vă cu toţii:
- Haideţi toţi la Viflaim,
S-a născut Mesia!...
Pruncu-n iesle să-l găsim!
Într-o iesle stă culcat
Şi în scutece sărace Păstorul 3
Este înfăşat. - În genunchi să ne-aşezăm
Lui Iisus să ne-nchinăm.
Daruri scumpe el nu vrea
Dar aşteaptă altceva: Păstorii merg și se închină pruncului
Să-i răspundeţi cu iubire Iisus, în timp ce corul cântă „Cerul și
La iubirea Sa. pământul!”
Fericită-i mama Păstor 1
Chiar şi-n sărăcie - Slavă ţie şi-nchinare-n cântec sfânt,
Pentru ea copilul Slavă ţie-n cer şi pace pe pământ!
Este-o bogăţie! Păstor 2
Şi ce fericită - Slavă ţie, prunc trimis Mântuitor!
Este-acum Maria, Slavă ţie, Împăratul tuturor!
Când cu drag priveşte – Odorul Păstor 3
Care e Mesia. - Slavă ţie, azi tot omu-i fericit!
Colind: „La Bethleem colo-n jos!” Slavă ţie, sfânt Mesia, mult dorit!
Înger 1: Povestitorul 9
Scoal‵, păstor, nu mai dormi! În noaptea sfântă de Crăciun,
Somnul nu-ți va folosi Pe drumul nins, cu lună,
Dacă nu mă crezi pe mine Trei magi călări, cu suflet bun,
Uite steaua care vine! Aleargă împreună.
De unde vin? Cum se numesc?
Colind: „STEAUA SUS RĂSARE!”
Ce doruri îi frământă?
Păstorul 1: (se freacă la ochi) Spre-o iesle ei călăroresc
Ciudat somn am visat, Şi cerurile cântă!
Îndată ce m-am culcat, Şi cântă-n inimile lor,
N-a fost vis ca orice vis, Aprinsă, bucuria:
Parcă cerul s-a deschis, - Azi s-a născut Iisus Hristos!
Îngeri am văzut cântând, Azi s-a născut Mesia!
Şi pe Domnul lăudând.
Colind „Astăzi s-a născut Hristos!”
Înger 2
Magul Baltazar
- Să nu vă-nspăimântaţi!
- Noi, de la Răsărit cu-alai,
Eu sunt solie
Venim trei magi, venim trei crai.
Şi vă vestesc cu bucurie
Ierusalimu-am colindat
Că vesel azi tot omul fie!
Şi-am întrebat în lung şi-n lat:
Înger 3
Magul Melchior
- Salte fericit poporul
- Unde-i noul Împărat
Că s-a născut Mântuitorul!
Care-acuma s-a născut?
Jos în staul coborâţi
Steaua lui noi am văzut
Şi în iesle-o să găsiţi
Şi către el ne-a petrecut.
Prunc în scutece-nfăşat
E Iisus cel aşteptat!

2
Magul Gaspar Îngerul 1: (către crai)
- Şi-am venit din depărtare Crailor, eu sunt îngerul lui Dumnezeu,
Să-i aducem închinare Ascultaţi ce vă spun eu,
Pruncului Mântuitor Să nu mai treceţi prin cetate,
Şi Împărat al tuturor! Ci mergeţi prin altă parte,
Magii împreună: Că Irod a pus gând rău
- Dar când aici noi am ajuns, Să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu!
Steaua-n nori ni s-a ascuns! Povestitorul 11
Irod Iar pe crai, Irod, mereu
- Cine sunteţi? Ce gând aveţi? I-aştepta-n palatul său.
Ce întrebaţi? Şi văzând că nu mai vin
De-a cui poruncă ascultaţi? De necaz, făcea venin.
Şi ce-mpărat tot căutaţi? Şi-a chemat ostaşi pe dată.
Magul Baltazar Irod (strigă)
- Noi, împărate, am venit Ofițer, vino îndată,
Tocmai de la Răsărit! Mergeţi repede, o ceată,
La Viflaem în cetate,
Magul Melchior Şi-n oraşe-nvecinate,
- Dar, dacă vrei să ştii... Prea bine! Casele pe rând să luaţi,
Noi nu te căutăm pe tine! Toţi copii să-i tăiaţi,
Magul Gaspar De doi ani şi mai în jos,
- Noi pe Iisus îl căutăm! Doar veţi da şi de Hristos.
Peste-mpăraţi El e-mpărat! Ofițerul
Magii împreună: - Precum aţi spus vom făptui,
- Cu slavă fie lăudat! Copiii toţi vom nimici.
Cu sabia pe dat’ pornim,
Irod Copiii mici să-i nimicim.
- Aşa? Deci...mergeţi şi aflaţi, Vom făptui precum aţi spus
Apoi veniţi de mă-nştiinţaţi. Şi n-o să scape nici Iisus!
Că şi eu vreau ca să mă duc Noi suntem braţul lui Irod
Şi-nchinare să-i aduc. Şi va fi jale în norod!
Colind: „Steaua sus răsare!” Ne iartă, Doamne, Tată Sfânt,
Că va fi jale pe pământ!
Povestitorul 10:
Şi s-au dus craii... s-au tot dus... (Ostaşii pleacă şi pe ritmul cadenţat încep
Steaua-i îndruma de sus. tăierea pruncilor. Se aude plânsetul în
Iar la staul... colo... iată cetate.)
Steaua se opri deodată. Povestitorul 12
Iar craii merg în faţa pruncului, Şi războinicii s-au dus
Se-nchină cuvioşi. Făcând precum Irod le-a spus.
Magii împreună: O, ce vaiet prin cetate!
- Mărire întru cei de sus, lui Şi-mprejurul ei, prin sate!
Dumnezeu pace, între oameni bunăvoire! Cum plângeau, din minţi ieşite,
Mamele nenorocite,
Colind: „O, ce veste minunată!” Când vedeau murind, pe uliţi,
Pruncii lor, trecuţi prin suliţi.
Sau când îi vedeau sfărmaţi
Sub călcâie de soldaţi.
3
Irod Povestitor 17
- Eu sunt Irod, Irod împărat Varsă Doamne fericire,
Sabia-n mână-am luat, Fericire şi iubire,
În Ierusalim când am intrat Peste mari şi peste mici,
14.000 prunci am tăiat Peste toţi câţi sunt aici!
Prunci de la 2 ani în jos
Împreună cu Hristos, Colind: „Seară Sfântă Luminată”
Ce mi-a fost primejdios! „Domn, Domn să-nălţăm!”
„Florile dalbe”
Toți cântă: „Galbenă gutuie”
O, Iroade, împărate, „Plugușorul”
Te-ai umplut de răutate „Sorcova”
Cu răutățile tale
Ai umplut lumea de jale! Toți: „La mulți ani!”
Povestitor 13
Dar nici nu-ncetase plânsul La mulți ani, cu sănătate
Că Irod muri și dânsul. Să vă dea Domnul tot ce doriți!
Iar Iisus creștea mereu Zile senine și fericire,
Ocrotit de Dumnezeu. La mulți ani, să trăiți!
Povestitor 14
Vă fie viața numai lumină,
Îţi mulţumim, Doamne,
Ca în lumină să dăinuiți.
Pentru mântuirea ce ai
Pentru credință și mântuire,
Dat-o tuturor popoarelor
La mulți ani, să trăiți!
Spre a fi lumina călăuzitoare
A neamului şi slava poporului Tău!
Povestitor 15
De-atunci în seara de Crăciun
Creştinu-mparte ce-i mai bun,
Sărbătorind cum se cuvine
Această naştere divină.
Cerul azi e-n sărbătoare
Şi pământul s-a-nnoit
Căci la noi, smerit coboară
Pruncul cel făgăduit
Fiul Tatălui din ceruri
Azi în lume a venit
Să ne-aducă împăcare
Cu părintele iubit.
Povestitor 16
Varsă Doamne har şi bine,
Har şi bine de la Tine,
Peste masă, peste casă,
Peste oamenii din casă!