Sunteți pe pagina 1din 5

AN ŞCOLAR 2019-2020 PROF. ÎNV.

PREŞCOLAR: PUICĂ
NICOLETA
GPN ”Făt –Frumos ” CRIVĂȚ

NR. DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE REALIZARE


CRT.
1. SEPTEMBRIE „Prima zi la grupa mare!” Discuţii; alegerea comitetului
Rolul şi importanţa colaborării cu de părinţi; parteneriat.
familia în educarea copiilor
2. OCTOMBRIE „Primele progrese” Discuţii;prezentarea
ChestionarReferat: „ Cum rezultatelor evaluării iniţiale.
trebuie să fie un Chestionar
părinte? „ Referat

3. NOIEMBRIE „Să-i educăm împreună!” Discuţii


4. DECEMBRIE În întâmpinarea lui Moş Crăciun Discuţii
„Vine, vine Moş Crăciun!”:
organizarea şi coordonarea
programului serbării de Crăciun
5. IANUARIE Primul semestru la grupa mare! Prezentarea rezultatelor
înregistrate de copii pe
parcursul semestrului I.
6. FEBRUARIE Tehnologia modernă asupra Discuţii
copilului
7. MARTIE Ce activităţi putem desfăşura Discuţii; propuneri;
acasă cu copilul? prezentarea unor modalităţi
concrete – activităţi practice,
pictură etc.
8. APRILIE „Părinţii întreabă, educatoarea Dezbatere
răspunde!”
9. MAI Organizarea şi coordonarea Discuţii
programului de sfârşit de an
10. IUNIE „Uite ce mari ne-am făcut!” Prezentarea rezultatelor copiilor
înregistrate la evaluarea finală
dar şi pe parcursul anului şcolar
AN ŞCOLAR 2019-2020 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PUICĂ
NICOLETA
GPN ”Făt –Frumos ” CRIVĂȚ

COMITETUL DE PĂRINŢI

NR. NUMELE ŞI FUNCŢIA PROFESIA TELEFON


CRT. PRENUMELE
1. Andrei Nicoleta PREŞEDINTE
2. Gheorghe Mihaela MEMBRU
3. Simion Ionela MEMBRU
4. MEMBRU

RESPONSABILITĂŢI:
1. Preşedintele: - răspunderea adunării la şedinţele cu părinţii
- rezolvarea problemelor legate de organizarea evenimentelor din
parteneriatul cu familia;
2. Membrii: - participarea activă în grădiniţă;

- responsabili cu resursele material;

- responsabil cu disciplina şi cu întreţinerea relaţiei strânse dintre familie şi


grădiniţă.
AN ŞCOLAR 2019-2020 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PUICĂ
NICOLETA
GPN ”Făt –Frumos ” CRIVĂȚ

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, 11.09.2019

Articolul 1. Părţile contractante:


a) Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani reprezentată prin Director prof. MÂȚU ADRIAN, prof.
Puică Nicoleta, Andrei Nicoleta, Gheorghe Mihaela, Simion Ionela în calitate de
coordonatori.
b) Părinţii preşcolarilor, în calitate de Partener.

Articolul 2. Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea desfăşurării
programului de activităţi extracurriculare în parteneriat cu părinţii.
Articolul 3. Obiectul protocolului:
Prezentul protocol are drept obiect, colaborarea părţilor în vederea desfăşurării la grupele
din grădiniţă a următorului program de activităţi:
- “Grădiniţa, primii paşi spre şcoală!”
- “Album cu frunze de toamnă”
- “Iată-mă sunt românaş!”
- “Confecţionăm mărţişoare pentru cei dragi!”
- “Petrecem Paştele cu colegii de grădiniţă!”
- “Ziua copilului!”
Articolul 4. Obligaţiile părţilor
Părţile stabilesc împreună strategiile de lucru conform cu particularităţile de vârstă şi
nivelul grupei, asigură logistica necesară, mobilizează copiii şi părinţii în diferite activităţi.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, partenerii se vor consulta reciproc după
caz, îşi vor acorda sprijin, îşi vor promova imaginea.
Articolul 5. Alte obligaţii
AN ŞCOLAR 2019-2020 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PUICĂ
NICOLETA
GPN ”Făt –Frumos ” CRIVĂȚ

Partenerii vor avea în vedere necesitatea consultării cu privire la stabilirea datelor de


desfăşurare a activităţilor, pentru a nu-şi perturba reciproc programul.
Modificările survin pe parcursul derulării programului de activităţi se vor face cu
consultarea ambelor părţi.
Articolul 6. Durata acordului:
Acordul este încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către
părţi şi este valabil pe tot parcursul anului şcolar 2019-2020.
Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare.

Director, Prof. înv. preşcolar, iniţiatoare de proiect


Prof. MÎȚU ADRIAN Niţă Alexandra Livia
AN ŞCOLAR 2019-2020 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PUICĂ
NICOLETA
GPN ”Făt –Frumos ” CRIVĂȚ