Sunteți pe pagina 1din 6

Research Proposal

West Look

Membrii echipei: Enache Elena


Gherasim Andreea
Lungu Diana
Zaharia Ana Diana

Specializare: Marketing
Grupa 3

Anul universitar 2015/2016


1. Descrierea contextului decizional
Salonul West Look oferă o varietate de servicii de coafor și frizerie dar și alte servicii
complementare, distingându-se de celelalte saloane prin calitatea produselor utilizate.
În ultimii ani tot mai multe femei, dar şi bărbaţi, îşi doresc să afişeze o imagine
impecabilă, de aceea saloanele de coafor – frizerie şi-au dezvoltat o gamă cât mai variată de
servicii complementare (manichiură, pedichiură, pensat, etc.). În urma unei analize s-a ajuns la
concluzia că West Look prezintă dificultăţi în atragerea clienţilor pentru serviciile
complementare.

2. Problema de cercetare
Problema de cercetare este reprezentată de așteptările consumatorilor cu privire la
calitatea şi utilizarea serviciilor adiționale și tipul clienţilor.
Scopul cercetării constă în găsirea unor soluții pentru creșterea numărului de
clienți pentru serviciile complementare.

3. Obiective de cercetare:
 Identificarea principalilor concurenți;
 Stabilirea momentului zilei pentru utilizarea diferitelor tipuri de servicii;
 Identificarea așteptărilor consumatorilor cu privire la calitatea serviciilor/produselor;
 Preferințele consumatorilor cu privire la tipul de serviciu;
 Stabilirea preferințelor consumatorilor cu privire la serviciile complementare;
 Frecvența de utilizare a serviciilor adiționale;
 Tipul de client în funcție de serviciile dorite;
 Identificarea influenței veniturilor asupra comportamentului de consum;

4. Metodologia:

4.1 Metode și instrumente de cercetare:


Pentru realizarea cercetării propunem trei variante prin care putem afla cauza
problemei salonului:
Prima variantă
Observarea - prin această metodă ne vom da seama de comportamentul clientului fără o
implicare directă din partea cercetătorului. Observarea se va realiza în salonul West Look.
Avantajul acestei metode este legat de faptul că observatorul nu influențează în nici un fel
comportamentul de utilizare a serviciilor.
A doua variantă
Ancheta are ca intrument de cercetare chestionarul stradal. Acesta este un instrument
structurat și reprezentativ, care poate acoperi un număr mare de persoane intervievate, ajutându-
ne să descoperim diferenţele semnificative din punct de vedere statistic. În aplicarea
chestionarului stradal, principalul avantaj este discuția faţă în faţă cu persoanele chestionate.
A treia variantă
Focus-Grupul, urmat de o anchetă pe bază de chestionar este o altă opțiune propusă de
noi. Chestionarul va fi implementat pe baza rezultatelor colectate de la focus-grup. La această
metodă vor participa persoanele consumatoare și cunoscătoare ale serviciilor de coafor și
frizerie.

4.2 Populaţia
Studiul nostru are în vedere locuitorii oraşului Iaşi, cu vârste de peste 25 de ani. Conform
datelor publicate de către Institutul Naţional de statistică, populaţia Municipiului Iaşi la data de
29.04.2015 (la acestă dată s-a făcut ultima modificare) este de 273.196 locuitori, dintre care
127.783 bărbaţi şi 145.413 femei.

Feminin Masculin
25-29 ani 17431 17169 34600
30-34 ani 18040 17633 35673
35-39 ani 17944 17877 35821
40-44 ani 14819 14380 29199
45-49 ani 14527 13002 27529
50-54 ani 9829 8377 18206
55-59 ani 14502 11032 25534
60-64 ani 13234 10710 23944
65-< ani 25087 17603 42690
Total 145413 127783 273196

Tabelul nr.1 : Populaţia pe grupe de vârstă şi gen


Feminin Masculin
25-29 ani 6.380400884 6.284499041 12.66489993
30-34 ani 6.603317765 6.454340474 13.05765824
35-39 ani 6.568178158 6.543653641 13.1118318
40-44 ani 5.424310751 5.263620258 10.68793101
45-49 ani 5.317427781 4.759220486 10.07664827
50-54 ani 3.597783276 3.066296725 6.664080001
55-59 ani 5.308276842 4.038126473 9.346403315
60-64 ani 4.844141203 3.920262376 8.764403578
65-< ani 9.182784521 6.443359346 15.62614387
Total 53.22662118 46.77337882 100
Tabelul nr.2 : Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă şi gen.

4.3 Tipul de sondaj


Tipul de sondaj este reprezentat de o anchetă pe bază de chestionar aplicat stradal în două
zone din Municipiul Iaşi: Copou şi Nicolina. Vom avea în vedere două variabile: vârsta şi sexul
persoanelor intervievate.

4.4 Eşantion
Eşantionul vizează 120 persoane, fiecare membru al echipei va culege datele de la 30 de
persoane.

Feminin Masculin
25-29 ani 8 7 15
30-34 ani 8 7 16
35-39 ani 8 7 16
40-44 ani 7 6 13
45-49 ani 6 6 12
50-54 ani 4 4 8
55-59 ani 6 5 11
60-64 ani 6 5 11
65-< ani 10 9 19
Total 64 56 120
Tabelul nr.3 : Componenţa eşantionului
Pentru Focus Grup vor fi selectate, pe baza unui chestionar de selecţie, 10 persoane cu
vârsta mai mare de 25 de ani din Municipiul Iaşi.

5. Rapoarte
La sfârşitul cercetării vom prezenta un raport final care va cuprinde toate rezultatele
acestei cercetării.

6. Plan de acţiune
Etapele cercetării:

6 9 10 17 18 24 25 26 3 18
Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. Dec. Dec.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E1- Creare chestionar


E2- Pretestare chestionar
E3- Colectare date
E4- Introducere date
E5- Analiza și interpretarea datelor
E6- Elaborarea raportului de cercetare
E7-Prezentarea raportul cercetării
7. Bugetul
Prima variantă:
Observarea
Cheltuieli coli de hârtie: 10 x 0.10 bani/pag = 1 lei
Cheltuieli pixuri: 2 buc x 1 leu/buc = 2 lei
Cheltuieli transport: 4 lei/călătorie x 1 persoană x 2 călătorii = 8 lei
Total cheltuieli = 11 lei
A doua variantă:
Ancheta
Cheltuieli printarea(față/verso) chestionarelor pentru testare: 0,12/exemplar x 20 chestionare =
2,4 lei
Cheltuieli printare chestionare: 0,12/exemplar x 140 chestionare = 16,8 lei
Cheltuieli folii de protecție: 4 buc x 0,5 bani = 2 lei
Cheltuieli pixuri: 4 buc x 1 leu/buc = 4 lei
Cheltuieli transport: 4 lei/călătorie x 4 persoane x 2 călătorii = 32 lei
Total cheltuieli: 57,2 lei
A treia variantă:
Focus grup + Anchetă
Cheltuieli anchetă, pe bază de chestionar: 57,2 lei
Cheltuieli chestionar de selecție: 10 chestionare x 0,12/exemplar = 1,2 lei
Cheltuieli pixuri: 4 buc x 1 leu/buc = 4 lei
Cheltuieli transport: 4 lei/călătorie x 4 persoane x 1 călătorie = 16 lei
Total cheltuieli: 78,4 lei

S-ar putea să vă placă și