Sunteți pe pagina 1din 2

1/17/2019 Varianta 166 Evaluare Națională

Varianta 166
Prof: Iuliana Traşcă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. A 2010-a zecimală a numărului 2,(75) este.....


(5p) 2. Într-o urnă sunt 15 bile albe, 10 bile roşi, 5 verzi, probabilitatea ca la o extragere să iasă o
bilă albă este...

(5p) 3. Suplementul unghiului 1430 15 24′′ 143015′24″este...
(5p) 4. Calculând 15 % din 400 se obţine...
(5p) 5. Aria unui trapez este 345 cm2, iar înălţimea are lungimea de 15 cm. Linia mijlocie a
trapezului are lungimea egală cu....cm
(5p) 6. Într-o livadă sunt pomi fructiferi conform diagramei alăturate. Dacă livada are 4000 pomi
fructiferi, atunci numărul merilor este...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ şi înălţimea sa


OO’.
(5p) 2. Numerele x, y, z sunt invers proporţionale cu 2, 3, 5. Să se determine aceste numere ştiind
că x+y+z=62.
(5p) 3. Suma a două numere este 300. Dacă primul număr se măreşte cu10% , iar al doilea se
micşorează cu 10% suma lor va deveni 312. Să se afle cele două numere.
4. Fie f : R → R f:R→R, f(x)= 3x+1.

(5p) a) Arătaţi că f(a) + f(b) − 3 ⋅ f ( a+b


3
) = −1 f(a)+f(b)−3⋅f(a+b3)=−1 oricare ar fi a,b ∈ R ∈R

http://www.mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/culegere-evaluare-nationala-la-matematica-web/590-varianta-166-evaluare-nationala 1/2
1/17/2019 Varianta 166 Evaluare Națională

(5p) b) Determinaţi n∈ N ∈Nastfel încât f(1)+f(2)+...+f(n)=650.


3x 2 +18x+34
(5p) 5. Aflaţi valoarea maximă a expresiei E(x)= x 2 +6x+11
3x2+18x+34x2+6x+11şi valoarea lui x
pentru care se obţine acest maxim.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un muncitor are o bucată de tablă de forma unui trapez isoscel ABCD, cu măsura unghiului obtuz
de 1200 0, conform figurii alăturate. El taie tabla după dreapta BM, astfel încât ABMD să fie
paralelogram, AD= 8 m şi DM=x m.

(5p) a) Aflaţi aria tablei ABCD în funcţie de x;


(5p) b) Aflaţi x ştiind că aria tablei ABMD este 50% din aria tablei ABCD;
(5p) c) Dacă 1 m2 de tablă costă 15 lei , sunt suficienţi 1000 lei pentru a cumpăra toată tabla
ABCD?
2. Un bazin de apă are formă unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile L=

( 6 + 2 4 ) ⋅ 4√ 2 (68+422)⋅42 m, l = 1,5 dam şi h= 500 cm
√8 √2

(5p) a) Câte plăci de gresie de formă pătratică cu latura de 0,05 dam sunt necesare pentru a pava
podeaua bazinului?
(5p) b) Aflaţi câţi litri de apă sunt în bazin, dacă apa ocupă 60% din volumul bazinului.
−−
(5p) c) Dacă diagonala bazinului este (√ 27 − √ – – – –
2) ⋅ (3√ 3 + √ 2) ⋅ √ 2 (27−2)⋅(33+2)⋅2, iar
dimensiunile bazei rămân aceleaşi, aflaţi înălţimea bazinului..

http://www.mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/culegere-evaluare-nationala-la-matematica-web/590-varianta-166-evaluare-nationala 2/2