Sunteți pe pagina 1din 5

13.

ANTICONVULSIVANTE

1. Anticonvulsivantele suprimă sau diminuă intensitatea: (pag 122)


- convulsiilor produse prin electroșoc
- convulsiilor produse prin excitante SNC
- convulsiilor din diferite stări patologice

2. În funcție de structura chimică, anticonvulsivantele se clasifică în: (pag 123)


- benzodiazepine
- succinimide
- oxazolidindione

3. Selectați barbituricele anticonvulsivante: (pag 123)


- fenobarbital
- metilfenobarbital

4. Selectați hidantoinele anticonvulsivante: (pag 123)


- fenitoina
- etotoina

5. Selectați oxazolidindionele anticonvulsivante: (pag 123)


- trimetadiona
- parametadiona

6. Sunt anticonvulsivante iminostilbeni: (pag 123)


- carbamazepina
- oxcarbazepina

7. Sunt anticonvulsivante eficace în marele rău epileptic: (pag 123)


- fenobarbitalul
- fenitoina
- carbamazepina
- acidul valproic

8. Sunt anticonvulsivante eficace în micul rău epileptic: (pag 123)


- trimetadiona
- clonazepamul
- acetazolamida
- fensuximida

9. Sunt anticonvulsivante eficace în convulsii prin excitante SNC: (pag 123)


- diazepamul

10. Sunt anticonvulsivante eficace în starea de rău epileptic: (pag 123)


- fenitoina
- diazepamul
- clonazepamul
11. Care este antiepilepticul cu spectru larg? (pag 123)
- fenacemida

12.Epurarea antiepilepticelor clasice are loc în procent de peste 75 prin biotransformare


hepatică, excepție făcând: (pag 124)
- fenitoina

13. Sunt anticonvulsivante biotransfomate la metaboliți activi: (pag 124)


- primidona
- trimetadiona
- carbamazepina

14. Biotransformarea majorității anticonvulsivantelor este realizată de: (pag 124)


` - S.O.M.H.
- uridin glucuronil-transferaza

15. UGT metabolizează următoarele anticonvulsivante: (pag 124)


- lamotrigin
- oxcarbazepina

16. Nu există corelație bună între concentrația plasmatică și efectul terapeutic pentru: (pag
125)
- clonazepam
- acid valproic

17. Sunt inductori ai CYP: (pag 125)


- carbamazepina
- fenitoina
- primidona

18. Acțiunea anticonvulsivantă constă în: (pag 125)


- stabilizarea membranei neuronale
- scăderea tendinței la iradiere în afara focarului epileptogen
- scăderea tendinței la descărcări repetate a neuronilor

19. Nu acționează prin blocarea canalelor de sodiu: (pag 125)


- clonazepamul

20. Acționează prin blocarea canalelor de calciu de tip T: (pag 125)


- trimetadiona
- etosuximida
- zonisamida

21. Acționează prin deschiderea canalelor de clor: (pag 125)


- topiramatul
- fenobarbitalul
- clonazepamul
22. Acționează prin inhibarea ireversibilă a GABA-aminotransferazei: (pag 125)
- vigabatrinul
- acidul valproic

23. Este inhibitor selectiv al recaptării GABA: (pag 125)


- tiagabinul

24. Selectați anticonvulsivantul ce împiedică eliberarea glutamatului: (pag 125)


- lamotriginul

25. Selectați anticonvulsivantele ce inhibă anhidraza carbonică:


- topiramatul
- sultiamul
- acetazolamida

26. Nu este principiu de tratament al epilepsiei: (pag 126)


- monitorizarea nu se poate face pe baza concentrației plasmatice

27. Printre mecanismele interacțiunilor farmacocinetice dintre anticonvulsivante se numără:


(pag 126)
- inhibiția enzimatică
- inducția enzimatică
- competiția pentru izoforma CYP2C9

28. Sunt consecințele interacțiunilor farmacocinetice dintre anticonvulsivante: (pag 126)


- creșterea toxicității
- creșterea eficacității
- scăderea eficacității

29. Selectați medicamentele ce inhibă biotransformarea carbamazepinei: (pag 127)


- cimetidina
- eritromicina
- izoniazida

30. Fenobarbitalul: (pag 127)


- la întreruperea bruscă a tratamentului apar convulsii
- este indicat în marele rău epileptic
- este de elecție la copii mici

31. Reacțiile adverse ce apar în tratament cronic cu fenobarbital sunt: (pag 127)
- ataxie
- osteomalacie
- anemie megaloblastică

32. Farmacocinetica fenitoinei are următoarele particularități: (pag 128)


- la doze mari, viteza de biotransformare urmează cinetica Michaelis-Menten
- la doze mici, viteza de biotransformare urmează o cinetică de ordinul 1
- la doze mari, creșteri mici ale dozelor antrenează creșteri mari ale Cp
33. Este fals referitor la fenitoină: (pag 128)
- timpul de înjumătățire este scurt
- corelația între Cp și toxicitate este nesemnificativă

34. Fenitoina nu determină următorul efect toxic: (pag 129)


- hipertensiune pulmonară

35. Anticonvulsivantele care au ca reacție adversă anemia megaloblastică sunt: (pag 127, 129)
- fenitoina
- fenobarbitalul

36. Administrată i.v. rapid, în doze mari, fenitoina poate declanșa: (pag 129)
- hipotensiune arterială
- deprimare respiratorie
- oprirea inimii

37. Sindromul hidantoinic fetal nu include: (pag 129)


- spina bifida

38. Carbamazepina are ca reacții adverse: (pag 129)


- hepatotoxicitate gravă
- deprimare respiratorie
- efecte teratogene

39. În afară de epilepsie, carbamazepina se poate utiliza în: (pag 129, 875)
- tulburare bipolară
- diabet insipid
- sindrom de abstinență la benzodiazepine

40. Acidul valproic: (pag 131)


- se utilizează ca sare sau amidă
- se administrează în doze zilnice de 0,5-3 g, la adulți

41. Clonazepamul: (pag 131)


- se administrează în 1-2 prize zilnice, 3-8 mg la adulți
- este indicat în micul rău epileptic și status epilepticus

42. Reacțiile adverse obișnuite ale clonazepamului sunt: (pag 131)


- hipotonie
- sedare

43. La administrare prelungită, fenacemida determină: (pag 131)


- paranoia
- delir
- agresivitate

44. Sunt anticonvulsivante derivați de carboxamidă: (pag 875-877)


- eslicarbazepina
- rufinamida
45. Eslicarbazepina: (pag 877)
- doza de atac este 400 mg, putând fi crescută
- se indică în epilepsia focală

46. Gabapentina se administrează: (pag 880, 881)


- în durere neuropată
- în nevralgie postherpetică
- în nevralgie de trigemen

47. Levetiracetamul: (pag 881, 882)


- previne crizele convulsive parțiale
- se poate administra până la 1,5 g de două ori/zi

48. Stiripentolul: (pag 883)


- se administrează asociat cu valproat și clobazam, în sindrom Dravet
- crește concentrațiile cerebrale de GABA

49. Retigabina: (pag 885)


- acționează prin deschiderea canalelor neuronale de potasiu
- se administrează în crize convulsive parțiale
- se poate asocia cu alte anticonvulsivante

50. Pe lângă convulsii, fenitoina se mai poate administra în: (pag 873)
- bulimie
- sughiț refractar
- durere cronică