Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA: ……………………………..

ŞANTIER : ……………………………..
OBIECTUL: ……………………………..

PROCES VERBAL
DE RECEPŢIE MATERIALE / PRODUSE
Nr. _________ din _____________

___________________________
Cu ocazia efectuării recepţiei materialului / produsului :
__________________________________________________________
Elemente de identificare (lot,sarja,marca,serie, etc. ) : ___________________________
Produse de _________________________ şi livrate de _______________________________cu
avizul de expediţie nr. ____________din ____________
1. Materialele/produsele corespund / nu corespund din punct de vedere al analizei vizuale efectuate

2. Materialele/produsele corespund / nu corespund cantitativ, prevederilor Comenzii / Contractului


nr.__________din ____________________

3. Materialele/produsele corespund / nu corespund din punct de vedere calitativ şi au / nu au


documente însoţitoare complete / incomplete doveditoare ale calităţii şi de tipul celor solicitate , respectiv :
- declaratie de conformitate/certificat de calitate nr. __________ din ______________
- alte documente care insotesc materialul/produsul :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Gestiune :  Depozitare ( conforma )  Punere in opera ( localizare ______________________


)
5. Concluziile recepţiei : _______________________________________________________________
Nume Prenume Semnătura
CONSTRUCTOR :
SEF SANTIER : _______________ _________________ ________________
INGINER CQ : _______________ _________________ ________________

BENEFICIAR :
DIRIGINTE MATERIALE: _______________ _________________ _________________